A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Офіційний веб-сайт Тетіївської районної державної адміністрації

Відділ з документообігу та правового забезпечення апарату Тетіївської районної державної адміністрації

 

Начальник – Борсук Яна Степанівна

Адреса – вул. Цвіткова, 11, м. Тетіїв, Київська обл., 09800.

тел.: (04560) 5-13-64.

 

 

Відділ з документообігу та правового забезпечення апарату Тетіївської районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрацією для організаційно-технічного обслуговування апарату районної державної адміністрації, забезпечення чіткої організації діловодства в ньому і підпорядковується голові райдержадміністрації та керівникові апарату райдержадміністрації.

 

Основні завдання відділу:

 

 • Здійснення ведення діловодства в апараті райдержадміністрації.

 

 • Здійснення попереднього розгляду вхідних документів, реєстрування і передача вхідних документів за призначенням.

 

 • Забезпечення технічного контролю за строками проходження і виконання службових документів в апараті райдержадміністрації.

 

 • Оформлення і відправка вихідної кореспонденції.

 

 • Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, а також редагування текстів усіх розпоряджень голови райдержадміністрації і перевірка відповідності їх проектів вимогам Інструкції з діловодства в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Тетіївської районної державної адміністрації і Регламенту районної державної адміністрації.

 

 • Ведення архівної справи в апараті райдержадміністрації.

 

 • Надання методичної допомоги в організації роботи з питань, що належать до компетенції відділу, структурним підрозділам райдержадміністрації, міськсільвиконкомам.

 

 • Здійснення контролю за дотриманням чинних правил роботи з документами у структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

 • Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
 • правове забезпечення діяльності районної  державної адміністрації;
 • підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства;
 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної  державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, представлення інтересів Тетіївської районної державної  адміністрації в судах;
 • надання методичної допомоги з правових питань відділам та іншим підрозділам апарату, управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації;
 • Розгляд звернень громадян;
 • Запобігання корупції;
 • систематизація законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, що знаходяться у відділі.
 • Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, Регламентом  Тетіївської районної державної адміністрації, Положенням про апарат адміністрації та Положенням про юридичний відділ апарату  Тетіївської райдержадміністрації.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

 • Організовує і здійснює в установленому порядку ведення діловодства в апараті адміністрації. Розробляє і вносить, за погодженням з керівником апарату та схваленням експертною комісією архівного підрозділу райдержадміністрації на затвердження голові райдержадміністрації проект Інструкції з питань  діловодства в апараті, управліннях, інших структурних підрозділах адміністрації, керуючись при цьому Типовою інструкцією з діловодства.

 

 • Забезпечує відповідно до чинних правил організацію в апараті райдержадміністрації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

 

 • Здійснює прийом, попередній розгляд, реєстрацію, облік, передачу за призначенням, зберігання, пошук документів, що надходять до райдержадміністрації, видачу інформації стосовно строків їх проходження в райдержадміністрації.

 

 • Здійснює підготовку до випуску і випуск розпоряджень голови адміністрації, інших документів райдержадміністрації, їх реєстрацію. У необхідних випадках за дорученням керівника апарату  адміністрації видає копії, витяги з утворюваних райдержадміністрацією документів.

 

 • Забезпечує спільно з іншими структурними підрозділами апарату адміністрації організаційно-технічну підготовку засідань колегії райдержадміністрації, інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, а також заходів, які проводяться головою райдержадміністрації.

 

 • Здійснює друкування, копіювання, тиражування та розсилання документів райдержадміністрації.

 

 • Доводить у визначені строки до структурних підрозділів районної державної адміністрації, міськсільвиконкомів, підприємств, установ та організацій розпорядження голови адміністрації, інші документи районної державної адміністрації згідно із списком розсилання.

 

 • Забезпечує технічний контроль за строками виконання документів.  Спільно з відповідними структурними підрозділами апарату райдержадміністрації систематично інформує керівництво про хід їх виконання.

 

 • Готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування письмові нагадування – попередження про закінчення строків виконання документів.

 

 • Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 

 • Складає номенклатуру справ загального відділу апарату райдержадміністрації та зведену номенклатуру справ апарату райдержадміністрації.  Забезпечує виконання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, опрацювання та використання документів, які утворюються в діяльності апарату районної державної адміністрації, та передачі їх на державне зберігання.

 

 • Організовує роботу архівного підрозділу  апарату райдержадміністрації. Забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує справи до передадачі в архівний відділ райдержадміністрації.

 

 • Вдосконалює форми і методи роботи з документами.  Здійснює роботу щодо автоматизації діловодного процесу.

 

 • Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті райдержадміністрації, готує довідки, інформації з питань діловодства.

 

 • Бере участь у розробці та виданні довідників, інших посібників, необхідних для роботи адміністрації.

 

 • Бере участь у роботі щодо забезпечення інформаційної відкритості районної державної адміністрації з питань, які віднесені до компетенції відділу.

 

 • Здійснює методичне керівництво щодо організації роботи з документами у структурних підрозділах  районної державної адміністрації, надає практичну і методичну допомогу службам діловодства районної державної адміністрації, міськсільвиконкомам.

 

 • Контролює дотримання  чинних правил роботи з документами у структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

 • Сприяє підвищенню кваліфікації працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, міськсільвиконкомів, які відповідають за ведення діловодства.

 

 • Вивчає, узагальнює та поширює кращий досвід роботи з документами структурних підрозділів райдержадміністрації, міськсільвиконкомів, готує методичні рекомендації щодо удосконалення цієї роботи.

 

 • Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень