A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Офіційний веб-сайт Тетіївської районної державної адміністрації
Київська область, Тетіївський район

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Тетіївської районної державної адміністрації Київської області

 

Начальник – Ірина Броніславівна Онищенко

Адреса - вул. Цвіткова 11, м.Тетіїв, Київська обл., 09800.  

тел. (04560) (04560) 5-14-94, електронна адреса – raj_tetv@ukr.net


 

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Тетіївської районної державної адміністрації утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації у складі апарату Тетіївської районної державної адміністрації.


 

Основними завдання відділу управління персоналом є:

 • Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Тетіївської районної державній адміністрації;
 • Забезпечення здійснення головою адміністрації та керівником апарату адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;
 • Забезпечення організаційного розвитку Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Добір персоналу у Тетіївській районній державній адміністрації;
 • Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення у Тетіївській районній державній адміністрації.
 • Планування роботи райдержадміністрації.
 • Організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації.
 • Забезпечення постійного оперативного зв’язку із структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами місцевих рад району.
 • Інформування голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації про події в населених пунктах району.
 • Надання консультативної, методичної та практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад району з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Узагальнення інформації про стан контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 • Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи органів місцевого самоврядування району, їх виконавчих органів.
 • Забезпечення прийому офіційних делегацій, в тому числі, іноземних, в райдержадміністрації.
 • Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Забезпечення впровадження в апараті райдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

 

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату  відповідно до покладених на нього завдань:

 • Організовує роботу щодо розробки структури Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
 • Вносить пропозиції голові адміністрації та керівнику апарату адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
 • Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови адміністрації та керівника апарату адміністрації з питань управління персоналом;
 • Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Тетіївської районної державної адміністрації, що затверджує керівник апарату адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 • Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у Тетіївській районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату адміністрації;
 • Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 • Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
 • Повідомляє кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» про результати конкурсу;
 • Перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Тетіївській районній державній адміністрації;
 • Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Здійснює планування професійного навчання державних службовців Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові адміністрації та керівнику апарату адміністрації;
 • Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
 • Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
 • Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у апараті Тетіївської районної державної адміністрації, структурних підрозділах Тетіївської районної державної адміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Тетіївської районної державної адміністрації (далі – підпорядковані підприємства);
 • Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік та ін.
 • За пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими у відповідному порядку із першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) готує проекти перспективних (річних), поточних (квартальних) та місячних планів роботи, тижневих планів-заходів районної державної адміністрації відповідно до вимог Регламенту Тетіївської районної державної адміністрації.
 • Плани роботи та плани основних заходів районної державної адміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".
 • Спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення проведення колегій райдержадміністрації, нарад, семінарів.
 • Координує роботу щодо підготовки та проведення структурними підрозділами райдержадміністрації за участю голови райдержадміністрації масових заходів, урочистостей, зборів адміністративно – господарського активу району, робочих поїздок до населених пунктів району.
 • Забезпечує участь в заходах делегацій від підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території району.
 • Готує дані щодо проведення засідань виконкомів органів місцевого самоврядування району.
 • Спільно з іншими відділами апарату райдержадміністрації забезпечує проведення семінарів-навчань для голів і секретарів сільських рад.
 • За підсумками півріччя узагальнює інформацію про стан контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до встановлених норм та вносить пропозиції керівникові апарату адміністрації.
 • Вивчає самостійно або спільно з іншими відділами апарату адміністрації стан виконання нормативно-правових актів в структурних підрозділах райдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Здійснює інформаційне забезпечення керівництва райдержадміністрації відповідно до своєї компетенції.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень