A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Офіційний веб-сайт Тетіївської районної державної адміністрації
Київська область, Тетіївський район

Відділ молоді та спорту Тетіївської районної державної адміністрації

 

Начальник – Кислян Сергій Анаталійович

Адреса - вул. Цвіткова 11, м.Тетіїв, Київська обл., 09800.  

тел. (04560) 5-14-80, електронна адреса – ksa1941@ukr.net  


 

Відділ молоді та спорту Тетіївської районної державної адміністрації утворюється головою районної держадміністрації, входить до її складу і в межах Тетіївського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації на території району державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.


 

Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює разом зі структурними підрозділами райдержадміністрації,   заходи щодо розвитку фізичної культури, спорту та молоді;
 • виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді на території району;
 • координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді та розвитку фізичної культури і спорту;
 • організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою і забезпечує пропаганду здорового способу життя;
 • готує пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту, а також аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань що належать до компетенції, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розробляє разом із управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністраціями за участю об'єднань громадян проекти програм з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов'язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;
 • забезпечує підготовку і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів,  організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих, спортивних та молодіжних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики;
 • формує і затверджує календарні плани проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також календарного плану проведення заходів із молодіжної політики;
 • здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;
 • сприяє організації роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;
 • порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури та спорту у районі;
 • порушує в установленому порядку клопотання про нагородження молоді, а також про призначення державних стипендій талановитим студентам району;
 • забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;
 • організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • розробляє проекти розпоряджень голови Тетіївської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації молодіжної політики, фізичної культури та спорту;
 • бере участь у розроблення проектів розпоряджень голови Тетіївської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками є інші структурні підрозділи;
 • сприяє молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи стосовно молоді, розвитку олімпійського та параолімпійського руху у районі;
 • забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладам фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;
 • удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
 • бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення та зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів і споруд спортивного призначення;
 • здійснює контроль у межах своїх повноважень за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту у районі, використання фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою;
 • забезпечує контроль з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту;
 • вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід у сфері фізичної культури і спорту, молодіжної політики, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;
 • сприяє впровадженню у практику науково-обгрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
 • вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури, спорту та молоді, організовує підвищення їх кваліфікації;
 • сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сфері фізичної культури і спорту, подає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
 • комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
 • взаємодії з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціації, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версій) згідно з укладеними двосторонніми договорами;
 • залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
 • організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту у районі;
 • забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань фізичної культури і спорту;
 • сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту;
 • вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
 • бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії Тетіївської районної ради;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, 
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень