Тетіївська районна державна адміністрація
Тетіївський район, Київська область

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Тетіївської районної державної адміністрації

Начальник – Світлана Іванівна Касянчук  

Адреса - вул. Цвіткова,11, м. Тетіїв, Київська обл., 09800

тел.  (04560) 5-14-98, електронна адреса – buhtet@ukr.net


Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Тетіївської районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.


Основні завдання відділу

 • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності.
 • Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
 • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 • Організація дотримання технічного та протипожежного стану адмінприміщення, яке займає райдержадміністрація.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань

 • Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
 • Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену  та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.
 • Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; правильністю зарахування та використання власних надходжень райдержадміністрації; веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами структурних підрозділів, які підпорядковані райдержадміністрації.
 • Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 • Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб структурних підрозділів, які підпорядковані райдержадміністрації.
 • Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.