A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Офіційний веб-сайт Тетіївської районної державної адміністрації
Київська область, Тетіївський район

Відділ фінансово-господарської діяльності та управління персоналом апарату Тетіївської районної державної адміністрації

Начальник – Світлана Іванівна Касянчук  

Адреса - вул. Цвіткова,11, м. Тетіїв, Київська обл., 09800

тел.  (04560) 5-14-98, електронна адреса – buhtet@ukr.net


Відділ фінансово-господарської діяльності та управління персоналом апарату Тетіївської районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.


Основні завдання відділу

 • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності.
 • Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
 • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 • Організація дотримання технічного та протипожежного стану адмінприміщення, яке займає райдержадміністрація.
 • Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Тетіївської районної державній адміністрації;
 • Забезпечення здійснення головою адміністрації та керівником апарату адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;
 • Добір персоналу у Тетіївській районній державній адміністрації;
 • Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення у Тетіївській районній державній адміністрації.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань

 • Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
 • Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену  та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.
 • Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; правильністю зарахування та використання власних надходжень райдержадміністрації; веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами структурних підрозділів, які підпорядковані райдержадміністрації.
 • Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 • Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб структурних підрозділів, які підпорядковані райдержадміністрації.
 • Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 • Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
 • Вносить пропозиції голові адміністрації та керівнику апарату адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
 • Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови адміністрації та керівника апарату адміністрації з питань управління персоналом;
 • Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Тетіївської районної державної адміністрації, що затверджує керівник апарату адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 • Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у Тетіївській районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату адміністрації;
 • Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 • Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
 • Повідомляє кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» про результати конкурсу;
 • Перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Тетіївській районній державній адміністрації;
 • Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Здійснює планування професійного навчання державних службовців Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові адміністрації та керівнику апарату адміністрації;
 • Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
 • Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
 • Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Тетіївської районної державної адміністрації;
 • Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у апараті Тетіївської районної державної адміністрації, структурних підрозділах Тетіївської районної державної адміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Тетіївської районної державної адміністрації (далі – підпорядковані підприємства);
 • Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік та ін.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень