A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Офіційний веб-сайт Тетіївської районної державної адміністрації

Відділ фінансів Тетіївської районної державної адміністрації

Відділ фінансів Тетіївської районної державної адміністрації

Начальник – Віктор Володимирович Затишний

Адреса – вул. Цвіткова, 11, м.Тетіїв, Київська обл., 09800

тел.  (04560) 5-15-47, електронна адреса – finuprtetiev@ukr.net


Відділ фінансів Тетіївської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.


Відділ фінансів відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 • Розробляє в установленому порядку проект районного бюджету.
 • Здійснює підготовку розрахунків до проекту районного бюджету Тетіївського району та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації.
 • Проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації аналіз фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку.
 • Здійснює в межах своєї компетенції координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання районного бюджету Тетіївського району.
 • Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.
 • Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Забезпечує в межах своїх повноважень захист законних прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 • Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах району.
 • Інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету та сільських бюджетів району за кожний звітний період та подає річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету на розгляд колегії райдержадміністрації.
 • Розробляє заходи щодо регіонального розвитку.
 • Погоджує проекти актів, розроблених іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади.
 • Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації.
 • Проводить аналіз соціально-економічних показників розвитку району та враховує  їх під час складання проекту районного бюджету.
 • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 • Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.
 • Проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
 • Ухвалює рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд голові районної державної адміністрації.
 • Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.
 • Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.
 • Організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням голови районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планом два бюджетні періоди: готує  пропозиції щодо коштів, що розподіляються між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації.
 • Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, перевіряє рішення селищної та сільських рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність вимогам законодавства.
 • Готує проекти рішень Тетіївської районної ради про внесення змін до місцевого бюджету та подає їх на розгляд голові райдержадміністрації.
 • Складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням та узгоджує з головою райдержадміністрації.
 • Затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.
 • Перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з районного бюджету.
 • Погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи установ і організацій, які фінансуються з районного бюджету та узгоджуються з головою райдержадміністрації.
 • Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходжень до районного бюджету.
 • Організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Державної казначейської служби України, структурними підрозділами районної державної адміністрації надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.
 • Зводить показники бюджетів органів місцевого самоврядування, що входять до бюджету району, та подає їх у встановлені строки до Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.
 • Забезпечує захист фінансових інтересів держави.
 • Готує, узгоджує з головою райдержадміністрації і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету.
 • Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету.
 • За рішенням районної ради та узгодженням з головою райдержадміністрації розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та здійснює придбання державних цінних паперів, цінних паперів, імітованих районною радою.
 • Аналізує бюджетну та фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України.
 • Розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних  рішень.
 • Бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу району.
 • Розглядає у межах своєї компетенції в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій.
 • Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної ради та районної ради.
 • Здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету.
 • Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.
 • Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
 • Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
 • Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм повноважень органів виконавчої влади.
 • Складає квартальні та річні звіти про виконання кошторисів на утримання управління та подає їх до управління Казначейської служби у Тетіївському районі та до Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.
 • Організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 • Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні.
 • Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
 • Забезпечує захист персональних даних.
 • Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.
 • Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Виконує інші доручення керівництва адміністрації, надані у межах повноважень.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень