A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Офіційний веб-сайт Тетіївської районної державної адміністрації
Київська область, Тетіївський район

Архівний відділ Тетіївської районної державної адміністрації

Начальник – Малярчук Алла Іванівна

Адреса – вул. Цвіткова, 11, м. Тетіїв, Тетіївський район, Київська область, 09800. Тел. (04560) 5 – 24 – 64, електронна адреса - tetiiv.archives.rda@gmail.com


Основними завданнями є:

 • реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
 • аналіз стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у галузі архівної справи у Тетіївському  районі та вжиття заходів до усунення недоліків;
 • участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що стосуються питань реалізації повноважень у сфері  діяльності архівної справи і діловодства у районі;
 • підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами адміністрації інформаційних  та аналітичних  матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;
 • координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та юридичними особами приватного права, у питаннях архівної справи і діловодства;
 • забезпечення  у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • забезпечення захисту персональних даних;
 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є архівний відділ;
 • внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
 • здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства у Тетіївському районі, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

Основні функції: 

 1. складання і за погодженням з державним архівом області подання  для  затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження  планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання;
 2. забезпечення  зберігання, обліку  і охорони:
 • документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації , переданих відділу  державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками які діють (діяли) на території району;
 • документів особового походження;
 • друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;
 • облікових документів і довідкового апарату до них;
 1. організація  роботи, пов’язаної  з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
 2. проведення  в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;
 3. інформування  державного архіву області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;
 4. ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної  державної адміністрації;
 5. подання на затвердження державному архіву Київської області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;
 6. перевірка  роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об»єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій,  з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання  зазначеним підрозділам і службам методичної  допомоги  в організації діловодства та зберіганні документів;
 7. надання  консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності архівної   установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових  або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду ( трудового архіву );
 8. ведення зведеного  обліку архівних документів, що зберігають державні органи,  органи місцевого самоврядування, підприємства , установи  та організації району, подання належних відомостей про ці документи державному архіву області;
 9. надання на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;
 10. передавання державному архіву області у визначені ним терміни документів  та довідкового  апарату до них  для постійного зберігання;
 11. створення і вдосконалення довідкового  апарату до документів Національного архівного фонду;
 12. здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;
 13. організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;
 14. надання  архівних  довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення  запитів фізичних і юридичних осіб, перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обгрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;
 15. вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ;

Про ліквідацію та реорганізацію

Прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію підприємства, установи, організації – важливий крок для його власника, адже реалізація цього кроку потребує здійснення повного аналізу господарської діяльності підприємства, проведення остаточних розрахунків з кредиторами, та передачу документів на зберігання до архівної установи. 

09:07 04.10.2019

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень