START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

27.08.2013

Пріоритетним напрямом оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей є забезпечення їх санаторно-курортними путівками відповідного профілю лікування.
Постраждалі особи, віднесені до категорії 1 та категорії 3 (тільки для осіб, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років), забезпечуються санаторно-курортними путівками безоплатно.
Особи, віднесені до категорії 2, забезпечуються санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно.
Особи, віднесені до категорії 3 (крім осіб, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років), забезпечуються пільговими санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 30 % за рахунок власних коштів.
Потерпілі діти забезпечуються санаторно-курортними путівками безоплатно.
Згідно з Порядком, для взяття на облік по забезпеченню путівкою у наступному році постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня поточного року до управління праці та соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації наступні документи:
1) для одержання санаторно-курортної путівки постраждалою особою:
- заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду;
- медичну довідку за формою 070/о;
- копію посвідчення постраждалої особи (із відповідними вкладками);
- копію паспорта;
- у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, додатково подається видана за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала особа не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році путівкою;
2) для одержання санаторно-курортної путівки потерпілою дитиною:
- заяву встановленої форми із зазначенням бажаної пори року заїзду;
заяву для одержання путівки такою дитиною у складі організованої групи чи разом з одним із батьків з зазначенням бажаної пори року заїзду;
- медичну довідку для одержання потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
- медичну довідку для одержання одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);
- копію посвідчення потерпілої дитини (із відповідними вкладками);
- копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює (із відповідними вкладками);
- копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини;
- копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює;
у разі подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини, відмінним від місця реєстрації, одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, додатково подається видана за місцем реєстрації потерпілої дитини довідка місцевого органу про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році путівкою;
Для взяття на облік для забезпечення путівкою на відпочинок постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає особисті документи, крім медичної довідки 0/70-0.
За наявності зазначених документів, здійснюється реєстрація заяв та облік постраждалих осіб, згідно з Порядком, окремо для забезпечення санаторно-курортними путівками залежно від профілю захворювання, за яким особи направляються на санаторно-курортне лікування, та путівками на відпочинок у порядку черговості подання заяв.
Заяви, подані з порушенням встановленого строку (після 15 жовтня) приймаються для взяття постраждалих осіб чи потерпілих дітей на облік для забезпечення путівкою через один календарний рік.
За постраждалими особами та потерпілими дітьми, які перебували на обліку і не отримали путівку в поточному році, зберігається обліковий номер у черзі на наступний рік за умови поновлення медичних показань до санаторно-курортного лікування та подання заяви до 15 жовтня поточного року. Взяття на облік постраждалих осіб та потерпілих дітей, які отримали у поточному році путівки або подають заяви вперше, здійснюються у загальному порядку за умови збереження облікового номера у черзі постраждалими особами та потерпілими дітьми, які перебували на обліку і не отримали путівок у поточному році.
На отримання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування в установленому законодавством розмірі має право постраждала особа у разі, якщо вона протягом двох останніх років перебувала на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, але не отримувала її (крім випадку відмови від путівки).
Виплата грошової компенсації здійснюється після подання постраждалою особою за місцем проживання копії документа, що підтверджує факт самостійного санаторно-курортного лікування у поточному році за профілем захворювання, за яким постраждалій особі видано довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування.
Строк перебування у санаторно-курортному закладі чи закладі відпочинку становить :
для постраждалих осіб – 18 днів, для інвалідів з числа постраждалих осіб із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – до 45 днів;
для потерпілих дітей – від 21 дня до двох місяців; для постраждалих осіб та потерпілих дітей у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок - 14 днів.
У поточному році санаторно-курортне оздоровлення постраждалих громадян за рахунок путівок Мінсоцполітики розпочалося з середини червня поточного року і триватиме до середини лютого 2014 року.
За детальною інформацією прохання звертатись до відділу у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за адресою: м.Тетіїв,вул..Комсомольска , 5 каб. 15 або за телефоном 52353