START SES
« Керівництво Київської облдержадміністрації | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

08.07.2013

1

Куточок майбутнього пенсіонера

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

-         за віком:

Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

До досягнення 60 річного віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

-         по інвалідності:

Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

для інвалідів I групи:

до досягнення особою 25 років включно - 1 рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно - 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно - 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно - 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно - 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно - 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно - 10 років;

для інвалідів II та III груп:

до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно - 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно - 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно - 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно - 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно - 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно - 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно - 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно - 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно - 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно - 14 років.

У період до 1 січня 2016р. визнані інваліди 11 групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу  на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого для інвалідів 1 групи ст.32 Закону.

-         у разі втрати годувальника:

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Страховий стаж – період протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок обчислюється із мінімальної заробітної плати, яка згідно ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» становить:

Період

З 01.01.2013р.

З 01.12.2013р.

Розмір (грн.)

1147,00

1218,00

Увага!!!

Відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір пенсії залежить як від тривалості страхового стажу, так і від розміру заробітної плати, яку особа отримує у період роботи. Якщо людина одержує заробітну плату в «конверті», то ні стаж, ні заробітна плата для обчислення пенсії враховані не будуть. Тож у такому разі не варто сподіватися на гідну пенсію!!!

ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПЕНСІЇ

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» заява про призначення пенсії подається до управління Пенсійного фонду за місцем проживання (реєстрації) заявника.

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Увага!!!

Не потрібно чекати дня народження. З заявою про призначення пенсії можна звертатися вже за місяць до досягнення пенсійного віку. Особи, що скористалися можливістю подати заздалегідь заяву на призначення пенсії, забезпечать себе виплатою пенсії та отриманням пенсійного посвідчення вже при досягнення пенсійного віку!!!

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

-         за віком:

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.

б) документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637 (трудова книжка, довідки тощо).

в) довідка про заробітну плату особи (встановленого зразку) за період страхового стажу до 01.07.20009 (за бажанням), а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу (надає відділ персоніфікованого обліку).

г) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

ґ) документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період участі у бойових діях; посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 N 122; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування; тощо).

д) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення».

- по інвалідності:

До заяви про призначання пенсії по інвалідності надаються такі ж  документи, що і при призначенні пенсії за віком +  виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

-         у разі втрати годувальника:

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника подаються документи про стаж та заробіток померлого годувальника (перелічені в підпунктах "б"-"в" для пенсій за віком), а також :

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, має такий документ).

б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

в) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником;

г) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (РАГС) про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

ґ) документи про вік померлого годувальника сім'ї (при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім);

д) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання (у разі призначення пенсії у разі втрати годувальника дітям віком від 18 до 23 років);

е) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

є) документи про місце проживання (реєстрації);

ж) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;

з) експертний висновок із встановленням причинного зв'язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

- за вислугу років

Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

До заяви про призначання пенсії за вислугу років надаються такі ж документи, що і при призначенні пенсії за віком + документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії.

Потрібно знати всім пенсіонерам

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ

Питання визначення розміру пенсії врегульоване статтями 27, 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно вказаних статей розмір пенсії за віком залежить від тривалості страхового стажу (періоду, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок) та величини отримуваного у період роботи заробітку.

Механізм проведення перерахунків пенсій передбачений статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно якої перерахунок пенсії проводиться:

1) з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

2) у разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Увага!!!

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, який встановлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

МІНІМАЛЬНА ТА МАКСИМАЛЬНА ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ

Відповідно до ст.46 Конституції України пенсії, інші види соціальних випла та допомог, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008р. за №265 у разі, коли місячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної доплати інвалідам з дитинства і дітям інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших виплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму.

Максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюється з Накопичувального Пенсійного фонду) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Розміри мінімальної та максимальної пенсійних виплат у 2013 році складають:

Пенсійна виплата

з 1 січня (грн.)

з 1 грудня (грн.)

Мінімальна

894,00

949,00

Максимальна

8940,00

9490,00

Починаючи з 12.01.2005 року (коли вперше встановилося поняття мінімальної пенсії за віком на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) мінімальна пенсійна виплата постійно підвищувалася.

ОБОВ’ЯЗОК ПЕНСІОНЕРА

Згідно з пунктом 12 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1, у разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання). Надалі для проведення індексації подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.

У заяві про призначення (перерахунок) пенсії є зобов’язання пенсіонера, за яким він має своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на його пенсійне забезпечення.

Відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить пенсіонерові до виплати.

Таким чином, якщо після працевлаштування пенсіонер не повідомив про це орган Пенсійного фонду за місцем проживання і внаслідок цього утворилась переплата пенсійних сум (в період роботи виплачувалась надбавка на утриманців, проводилась індексація пенсії як непрацюючому пенсіонеру тощо), орган Пенсійного фонду має право прийняти рішення про утримання з пенсії  переплачених сум .

         Увага!!!

Для уникнення переплат та подальшого проведення утримань з пенсії пенсіонер зобов’язаний повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з 1 січня 2013 року встановлено  прожитковий   мінімум  для  осіб,  які втратили  працездатність,  в  розмірі 894 грн.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму органами Пенсійного фонду проведено перерахунки складових пенсійних виплат, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму: мінімальний розмір пенсії, доплата за понаднормовий стаж, мінімальна пенсійна виплата, підвищення ветеранам війни, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інші доплати і надбавки.

З 1 січня 2013 року підвищення та надбавки встановлені у наступних розмірах.

Найменування підвищення

Розмір

І. Мінімальні розміри державної пенсії для інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС

1. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС

Інвалідам 1 групи

1 609,20 грн.

Інвалідам 2 групи 

1 430,40 грн.

Інвалідам 3 групи 

1 296,30 грн.

2. Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з ЧАЕС

Інвалідам 1 групи

1 341,00 грн.

Інвалідам 2 групи 

1 117,50 грн.

Інвалідам 3 групи 

983,40 грн.

ІІ. Додаткова пенсія, особам віднесеним до 1 категорії постраждалих

Інвалідам 1 групи із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС

447,00 грн.

Інвалідам 2 групи із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС

357,60 грн.

Інвалідам 3 групи із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС

268,20 грн.

Інвалідам 1 групи із числа потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС

321,84 грн.

Інвалідам 2 групи із числа потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС

214,56 грн.

Інвалідам 3 групи із числа потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС

160,92 грн.

ІІІ. Додаткова пенсія особам, віднесеним до 2, 3, 4 категорії постраждалих

Особам, віднесеним до 2 категорії

160,92 грн.

Особам, віднесеним до 3 категорії

107,28 грн.

Особам, віднесеним до 4 категорії

53,64 грн.

ІY. Мінімальна пенсійна виплата інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,інвалідам війни та учасникам бойових дій 

Інвалідам 1 групи

2 547,90 грн.

Інвалідам 2 групи 

2 279,70 грн.

Інвалідам 3 групи 

2 011,50 грн.

Учасникам бойових дій

1 475,10 грн.

Y. Підвищення, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Інвалідам війни 1 групи

447,00 грн.

Інвалідам війни 1 групи, яким виповнилося 100 і більше років

1 341,00 грн.

Інвалідам війни 2 групи

357,60 грн.

Інвалідам війни 2 групи, яким виповнилося 85 і більше років

447,00 грн.

Інвалідам війни 2 групи, яким виповнилося 100 і більше років

1 341,00 грн.

Інвалідам війни 3 групи

268,20 грн.

Інвалідам війни 3 групи, яким виповнилося 85 і більше років

447,00 грн.

Інвалідам війни 3 групи, яким виповнилося 100 і більше років

1 341,00 грн.

Учасникам бойових дій

223,50 грн.

Учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 і більше років

447,00 грн.

Учасникам бойових дій, яким виповнилося 100 і більше років

670,50 грн.

Членам сімей загиблих військовослужбовців

375,48 грн.

Подружжю померлих учасників війни, визнаних за життя інвалідами

107,28 грн.

Учасникам війни

134,10 грн.

Учасникам війни, яким виповнилося 100 і більше років

402,30 грн.

Учасникам війни, нагородженим медаллю

178,80 грн.

Учасникам війни, нагородженим медаллю, яким виповнилося 100 і більше років

536,40 грн.

YІ. Підвищення,передбачені Законом України "Про жертви нацистських переслідувань"

Неповнолітнім в’язням

223,50 грн.

Неповнолітнім в'язням, яким виповнилося 100 і більше років

670,50 грн.

Неповнолітнім в’язням – інвалідам 1 групи

447,00 грн.

Неповнолітнім в'язням – інвалідам 1 групи, яким виповнилося 100 і більше років

1341,00 грн.

Неповнолітнім в’язням – інвалідам 2 групи

357,60 грн.

Неповнолітнім в'язням – інвалідам 2 групи, яким виповнилося 100 і більше років

1072,80 грн.

Неповнолітнім в’язням – інвалідам 3 групи

268,20 грн.

Неповнолітнім в'язням – інвалідам 3 групи, яким виповнилося 100 і більше років

804,60 грн.

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання

134,10 грн.

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, яким виповнилося 100 і більше років

402,30 грн.

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагородженим медаллю

178,80 грн.

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагородженим медаллю, яким виповнилося 100 і більше років

536,40 грн.

YІІ. Мінімальний розмір пенсії згідно Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"

Шахтарям, на яких поширюється дія Закону  України "Про підвищення престижності шахтарської праці" та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб  відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

2 682,00 грн.

YІІІ. Підвищення відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»

Дітям війни

62,58 грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 №151 з 1 травня поточного року інвалідам війни 2-ї 3-ї груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше), проведено перерахунки пенсійних виплат у розмірі як для інвалідів війни 1-ї групи (285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Враховуючи, що розмір прожиткового мінімум 894 грн. мінімальна пенсійна виплата вищезазначеної категорії становить 2547,90 грн.

Заступник начальника

управління Пенсійного

фонду України у Тетіївському районі                                                                  Шосталь О.О.