START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

30.04.2013

                                                                                                

Інформаційна картка

адміністративних послуг

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

Видача посвідчення про тимчасову зміну місця голосування виборця (виборчої дільниці)

_____________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

Відділ Ведення Державного Реєстру Виборців апарату Тетіївської РДА

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта

надання адміністративної послуги

09800 м.Тетіїв, вул..Цвіткова, 11

2.

Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – П’ятниця з 8:00 -16:00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(04560)5-19-13

Raj-tet@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України ”Про державний реєстр виборців”  ст. 7

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Постанова ЦВК від 01.04.2011р. №57

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення виборця із письмовою заявою до ВВДРВ

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а

також вимоги до них

1.Заява відповідної форми

2.Паспорт особи , або тимчасове посвідчення громадянина України який подає документ

3 Копія паспорта ,або тимчасове посвідчення громадянина України

 

10.

Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця особисто. Заява приймається ВВДРВ не раніше утворення виборчих дільниць на відповідних виборах або референдумах, не пізніше ніж за 5 днів до голосування.

                                                                     

2

продовження додатка 2

11.

Платність (безоплатність надання адміністративної послуги

Плата не передбачена

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Заява розглядається органом ведення реєстру невідкладно.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Якщо заяву подано раніше за утворення виборчих дільниць , або пізніше за 5 днів до голосування;

2. Якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу.

14.

Результат надання адміністративної послуги

1.Посвідчення за формою встановленою ЦВК;

2.Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви, повідомляється у письмовій формі.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

1. Посвідчення отримується особисто;

2. Письмова відмова видається особисто, або поштою

16.

Примітка

Форма заяви додається

                                                                                                  

Інформаційна картка

адміністративних послуг

                                                                                                                                

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

Включення виборця до Державного реєстру виборців

_____________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

Відділ Ведення Державного Реєстру Виборців апарату Тетіївської РДА

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта

надання адміністративної послуги

09800 м.Тетіїв, вул..Цвіткова, 11

2.

Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – П’ятниця з 8:00 -16:00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(04560)5-19-13

Raj-tet@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України ”Про державний реєстр виборців”  ст. 19

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Особа, яка набула права голосу, однак виявила , що вона не включена до реєстру, може за власною ініціативою звернутися щодо свого включення до реєстр

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а

також вимоги до них

1.Заява відповідної форми

2.Паспорт особи , або тимчасове посвідчення громадянина України який подає документ

3 Копія паспорта ,або тимчасове посвідчення громадянина України

 

10/05/13

Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання особисто заяви до органу ведення реєстру

                                                                     

2

продовження додатка 2

11.

Платність (безоплатність надання адміністративної послуги

Плата не передбачена

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 6 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Якщо встановлено, що така особа вже включена до реєстру за цією чи іншою виборчою адресою;

2. Якщо встановлено, що особа не має права голосу.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Повідомлення про включення до реєстру, або про відмову в задоволенні заяви;

15.

Способи отримання відповіді (результату)

1. Посвідчення отримується особисто;

2. Письмова відмова видається особисто, або поштою.

16.

Примітка

Форма заяви додається

                                                                                                   

Інформаційна картка

адміністративних послуг

                                                                                      

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 Внесення змін до персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців

_____________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

Відділ Ведення Державного Реєстру Виборців апарату Тетіївської РДА

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта

надання адміністративної послуги

09800 м.Тетіїв, вул..Цвіткрва,11

2.

Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – П’ятниця з 8:00 -16:00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(04560)5-19-13

Raj-tet@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України ”Про державний реєстр виборців”  ст. 20

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення виборця із письмовою заявою до ВВДРВ

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а

також вимоги до них

1.Заява відповідної форми;

2. Доручення (виборець який нездатний самостійно пересуватися).

10.

Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про внесення змін до персональних даних..

                                                                     

2

продовження додатка 2

11/05/13

Платність (безоплатність надання адміністративної послуги

Плата не передбачена

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 3 робочих днів розглядається заява.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Уразі не відповідності персональних даних , чи виборчої адреси виборця;

2. Якщо особа включена до реєстру;

3. Якщо особа не має права голосу

14.

Результат надання адміністративної послуги

1.Виборцю надсилається нова довідка  про включення до реєстру;

2.Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви, повідомляється у письмовій формі.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

1. Посвідчення отримується особисто;

2. Письмова відмова видається особисто, або поштою.

16.

Примітка

Форма заяви додається

              

Інформаційна картка

адміністративних послуг

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

Надання виборцю інформації про його/її персональні дані внесені до Державного реєстру  виборців

_____________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

Відділ Ведення Державного Реєстру Виборців апарату Тетіївської РДА

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта

надання адміністративної послуги

09800 м.Тетіїв, вул..Цвіткова, 11

2.

Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – П’ятниця з 8:00 -16:00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(04560)5-19-13

Raj-tet@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України ”Про державний реєстр виборців”  ст. 21

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення виборця із письмовою запитом до ВВДРВ

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а

також вимоги до них

1.Заява (запит відповідної форми)

2.Доручення( посвідчення про нездатність самостійно пересуватися)

3 Копія паспорта ,або тимчасове посвідчення громадянина України

 

10.

Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Звернення виборця з письмовим запитом , щодо надання інформації.

                                                                     

2

продовження додатка 2

11.

Платність (безоплатність надання адміністративної послуги

Плата не передбачена

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 3 робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних, чи виборчої адреси виборця.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Заявник отримує довідку про ідентифікаційні персональні дані, або повідомляється в письмовій формі про відмову.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

1. Посвідчення отримується особисто;

2. Письмова відмова видається особисто, або поштою.

16.

Примітка

Форма заяви додається


 Технологічна  картка

адміністративної (дозвільної) послуги

Включення виборця до Державного реєстру виборців

 (назва адміністративної (дозвільної) послуги)

Відділ Ведення Державного Реєстру Виборців апарату Тетіївської РДА

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№п/п

Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги

Відповідальний

виконавець(посадова

Дія*

Співвиконавці

Термін виконання

Результат кожного етапу надання послуги

особа, підрозділ)

В

У

П

3

1.

Прийом заява від  виборця про тимчасову зміну голосування.

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом 6 робочих днів

З дня прийому заяви

Прийом заяви

2.

Перевірка органом ведення Реєстру , щодо повноти та відповідності даним.

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом робочого дня

Проведення перевірки

3.

Повідомлення особи яка звернулася із заявою про

включення  до реєстру або відмову в задоволенні заяви.

Відмова надається у випадку якщо особа вже включена до реєстру, або якщо встановлено, що особа не має права голосу.

Шаламай Людмила  Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом робочого дня

З дня прийому заяви

Видача довідки або письмове повідомлення

Про відмову

 Технологічна  картка

адміністративної (дозвільної) послуги

Видача посвідчення про тимчасову зміну місця голосування виборця (виборчої дільниці)

(назва адміністративної (дозвільної) послуги)

Відділ Ведення Державного Реєстру Виборців апарату Тетіївської РДА

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№п/п

Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги

Відповідальний

виконавець(посадова

Дія*

Співвиконавці

Термін виконання

Результат кожного етапу надання послуги

особа, підрозділ)

В

У

П

3

1.

Прийом заява від  виборця щодо свого включення до реєстру

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом робочого дня

Прийом заяви

2.

Перевірка, відомості щодо їх повноти та відповідності даним.

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом робочого дня

Проведення перевірки

3.

Видача посвідчення ,або повідомлення про відмову особі  яка звернулася із заявою про

зміну місця голосування , про готовність, або відмову в задоволенні заяви.

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом робочого дня

з дня прийому заяви

Видача довідки або письмове повідомлення

Про відмову

 Технологічна  картка

адміністративної (дозвільної) послуги

Внесення змін до персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців

 (назва адміністративної (дозвільної) послуги)

Відділ Ведення Державного Реєстру Виборців апарату Тетіївської РДА

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№п/п

Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги

Відповідальний

виконавець(посадова

Дія*

Співвиконавці

Термін виконання

Результат кожного етапу надання послуги

особа, підрозділ)

В

У

П

3

1.

Прийом заява від  виборця про внесення змін до персональних даних реєстру

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом 3 робочих днів розглядається заява. З дня прийому заяви

Прийом заяви

2.

Перевірка органом ведення Реєстру , відомостей щодо їх повноти та відповідності даним.

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом 3 робочих днів. З дня прийому заяви

Проведення перевірки

3.

Повідомлення особи яка звернулася із заявою про

внесення змін до персональних даних реєстру , або відмову в задоволенні заяви.

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом робочого дня

З дня прийому заяви

Видача довідки або письмове повідомлення

Про відмову

 

 Технологічна  картка

адміністративної (дозвільної) послуги

Надання виборцю інформації про його/її персональні дані внесені до Державного реєстру виборців

 (назва адміністративної (дозвільної) послуги)

Відділ Ведення Державного Реєстру Виборців апарату Тетіївської РДА

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№п/п

Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги

Відповідальний

виконавець(посадова

Дія*

Співвиконавці

Термін виконання

Результат кожного етапу надання послуги

особа, підрозділ)

В

У

П

3

1.

Прийом заява від  виборця про надання інформації про персональні дані виборця

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом 3 робочих днів розглядається заява. З дня прийому заяви

Прийом заяви

2.

Перевірка органом ведення Реєстру , відомостей щодо їх повноти та відповідності даним.

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом 3 робочих днів. З дня прийому заяви

Проведення перевірки

3.

Повідомлення особи яка звернулася із заявою про

про надання інформації про персональні дані виборця, або відмову в задоволенні заяви.

Шаламай Людмила Петрівна

х

Добрянська Т.П.

Полевська А.В.

Протягом робочого дня

З дня прийому заяви

Видача довідки або письмове повідомлення

Про відмову

        
 

ІНФОРМАЦІЯ,
що подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

Тетіївської РДА

Внесення змін до персональних даних реєстру 

Плата не передбачена

Довідка про включення до реєстру або відмову

Закон України ”Про державний реєстр виборців”.

Тетіївської РДА

Про тимчасову зміну місця голосування

Плата не передбачена

Письмова відповідь

Закон України ”Про державний реєстр виборців”.

Тетіївської РДА

Внесення закону до бази даних реєстру

Плата не передбачена

Повідомлення про включення до Реєстру або про відмову

Закон України ”Про державний реєстр виборців”.

Тетіївської РДА

Надання інформації про персональні дані виборця

Плата не передбачена

Довідка про ідентифікаційні дані

Закон України ”Про державний реєстр виборців”.


 

ІНФОРМАЦІЯ
про структурний підрозділ (посадову особу) суб’єкта надання адміністративної послуги, що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації, яка подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування структурного підрозділу суб’єкта надання адміністративної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону відповідальної посадової особи

Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи

Тетіївської РДА

ВВДРВ

Шаламай Л.П.

(04560)5-19-13

Raj-tet@ukr.netБланки:
Внесення змін до ідентифікаційних персональних даних реєстру
Заява на тимчасову зміну місця голосування
Заява щодо включення до бази даних реєстру
Заява щодо включення до бази даних реєстру
Заява щодо внесення змін до персональних даних реєстру
Заява щодо внесення змін до персональних даних реєстру
Повідомлення про включення до бази даних реєстру
Посвідчення що підтверджує тимчасову зміну голосування
Надання інформації про персональні дані виборця за її (його) зверненням