START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

01.04.2013

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Інформаційна картка

адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

Реєстрація громадян пільгових категорій в Єдиному Державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги та підтримання його в актуальному стані

(назва адміністративної послуги)

Управління праці та соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.             Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

09800,  м.Тетіїв, Київська область,  вул. Комсомольська, 5, каб. №8

2.             Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 Прийом громадян з 8.00 до17.00 з понеділка по п’ятницю

3.             Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.:  (04560)5-33-33 ,

Телефон/факс:  (04560)5-14-68,

е-mail: tetievupszn@ukr.net,

Веб-сайт  Тетіївської райдержадміністрації:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.             Закони України

 Бюджетний Кодекс України,

 Закон України «Про Державний бюджет України».

 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Закон України «Про соціальний захист дітей війни».

  Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

  Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».

  Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

   Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист».

   Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

   Закон України «Про пожежну безпеку».

   Закон України « Про прокуратуру».

   Закон України  « Про статус суддів».

   Закон України «Про  державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в  Україні».

   Закон України « Про правові засади цивільного захисту».

   Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

  Закон України «Про службу безпеки України».

   Закон України  «Про охорону дитинства».

   Гірничий закон України .

   Закон України «Про міліцію».

   Закон України «Про освіту».

   Закон України «Про культуру».

   Закон України « Про  бібліотеки та бібліотечну систему»;

   Основи законодавства України про охорону здоров`я.

   Закон України “ Про захист рослин”.

  

5.             Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117р. «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами та доповненнями);

 

6.             Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.             Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.             Підстава для одержання адміністративної послуги 

На підставі поданих документів.

9.             Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Паспорт пільговика (оригінал та копія).

Документ, що дає право на пільгу (оригінал та копія)

Копія  довідки  про присвоєння ідентифікаційного  номеру

Довідка про склад сім\;\;\;\;\;\;\;'ї ( оригінал)

Інформація про характеристику житла та послуги, щодо отримання  яких  особа має пільги.

10.           Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги         

Одержувачі адміністративної послуги  подають документи вказані в п.9. до приймальні особисто, або через уповноважену особу

11.           Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1         Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата     

-

11.2.        Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.        Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.           Строк надання адміністративної послуги  

Послуга надається при зверненні

13.           Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність посвідчення особи, яке дає право  на пільги.

14.           Результат надання адміністративної послуги

Внесення інформації про особу, яка має право на пільги до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

15.           Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику, або уповноваженій особі

16.           Примітка

-

Інформаційна картка

адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

Відшкодування коштів  за  надані населенню  житлово-комунальні послуги,  послуги зв’язку,

на які надаються пільги .

Управління праці та соціального захисту населення Тетіївськ райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.             Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

09800,  м.Тетіїв, Київська область,  вул. Комсомольська, 5, каб. №8

2.             Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 прийом громадян з 8.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю

3.             Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.:  (04560)5-33-33 ,

Телефон/факс:  (04560)5-14-68,

е-mail: tetievupszn@ukr.net,

Веб-сайт райдержадміністрації:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.             Закони України

Бюджетний Кодекс України,

 Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік».

 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Закон України «Про соціальний захист дітей війни».

  Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

  Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».

  Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

   Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист».

   Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

   Закон України «Про пожежну безпеку».

   Закон України « Про прокуратуру».

   Закон України  « Про статус суддів».

   Закон України «Про  державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в  Україні».

   Закон України « Про правові засади цивільного захисту».

   Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

  Закон України «Про службу безпеки України».

   Закон України  «Про охорону дитинства».

   Гірничий закон України .

   Закон України «Про міліцію».

   Закон України «Про освіту».

   Закон України «Про культуру».

   Закон України « Про  бібліотеки та бібліотечну систему»;

   Основи законодавства України про охорону здоров`я.

   Закон України “ Про захист рослин”.

5.             Акти Кабінету Міністрів України

   Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами та доповненнями);

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 04.03.2002р. N256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994р. №94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Постанова Кабінету Міністрів України  від 01.08.1996р. №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають право на пільги».

Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.05.2008р. №530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2003р. №426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».

6.             Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006р. №341/651/619/769 «Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту».

7.             Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.             Підстава для одержання адміністративної послуги 

На підставі поданих документів

9.             Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Паспорт пільговика (оригінал та копія).

Документ, що дає право на пільгу (оригінал та копія)

Копія  довідки  про присвоєння ідентифікаційного  номеру

Довідка про склад сім\;\;\;\;\;\;\;'ї ( оригінал)

Інформація про характеристику житла та послуги, щодо отримання  яких  особа має пільг та реально ними користується.

10.           Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги         

Одержувачі адміністративної послуги  подають документи вказані в п.9. до приймальні особисто, або через уповноважену особу

11.           Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1         Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата     

-

11.2.        Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.        Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.           Строк надання адміністративної послуги  

Послуга надається при зверненні.

13.           Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі

14.           Результат надання адміністративної послуги

Отримання пільги з оплати  за житлово-комунальні послуги та з оплати за телефон

15.           Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику, або уповноваженій особі

16.           Примітка

-

Інформаційна картка

адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 З призначення  компенсації  на  придбання  твердого  та рідкого  побутового палива особам, які мають право на пільги  

Управління праці та соціального захисту населення Тетіївськ райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.             Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

09800,  м.Тетіїв, Київська область,  вул. Комсомольська, 5, каб. №8

2.             Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 прийом громадян з 8.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю

3.             Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.:  (04560)5-33-33 ,

Телефон/факс:  (04560)5-14-68,

е-mail: tetievupszn@ukr.net,

Веб-сайт райдержадміністрації:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.             Закони України

Бюджетний Кодекс України,

 Закон України «Про Державний бюджет України ».

 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

  Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист».

  Закон України «Про пожежну безпеку».

  Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

  Закон України  «Про охорону дитинства».

  Гірничий закон України  (ст. 48).

  Закон України «Про міліцію».

  Закон України «Про культуру».

  Закон України «Про освіту».

  Закон України « Про  бібліотеки та бібліотечну систему»;

  Основи законодавства України про охорону здоров`я.

  Закон України “ Про захист рослин”.

5.             Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами та доповненнями);

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 04.03.2002р. N256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».;

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 31.01.2007р. №77 « Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 23.04.2012р. №356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання піль і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

6.             Акти центральних органів виконавчої влади

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012р. №96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг».

7.             Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.             Підстава для одержання адміністративної послуги 

На підставі поданих документів

9.             Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 Заява, довідка про  наявність у житловому приміщенні  пічного та\;\;\;\;\;\;\;\;або кухонного вогнища на твердому паливі.

10.           Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги         

Одержувачі адміністративної послуги  подають документи вказані в п.9. до приймальні особисто, або через уповноважену особу

11.           Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1         Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата     

-

11.2.        Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.        Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.           Строк надання адміністративної послуги  

Послуга надається при зверненні.

13.           Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

14.           Результат надання адміністративної послуги

Призначення пільги

15.           Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику, або уповноваженій особі

16.           Примітка

-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

22.02.2012 № 96

Заповнюється: заявником/ уповноваженим представником / власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту населення ________________________________________________________________________________________________

від_____________________________________________________________________________________________ ,

зареєстрований за адресою:  ______________________________________________________________________,

проживаю за адресою: ___________________________________________________________________________________,                контактний телефон _________________________, паспорт: серія_______________№_____________________,            виданий ________________________________________________________________________________________

 “_____” ______________________________р.  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера ____________________, дата народження „____” __________________р.

звернення                     первинне                             повторне                                номер основної особової справи

№__________________________
(дата реєстрації заяви)

 


ЗАЯВА

про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг

Прошу призначити (перерахувати)

(потрібне підкреслити)

1. Державну допомогу сім’ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

допомогу при народженні дитини

допомогу при усиновленні дитини

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

допомогу на дітей одиноким матерям

2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

3. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства I групи

допомогу інвалідам з дитинства II групи

допомогу інвалідам з дитинства III групи

допомогу на дітей-інвалідів віком до 18 років

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи

одиноким інвалідам з  дитинства II і III груп, які за висновком ЛКК лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього  догляду

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

4. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам І групи

допомогу жінкам, яким присвоєно звання України „Мати-героїня”

допомогу інвалідам ІІ групи

допомогу інвалідам ІІІ групи

допомогу священнослужителям, церковнослужителям

допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів І групи)

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи А І групи

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи Б І групи

5. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

щорічну допомогу на оздоровлення

компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

компенсацію проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним  транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2

щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства

компенсацію 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2

щомісячну грошову допомогу батькам потерпілих дітей, які перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за дні відвідування та невідвідування)

щомісячну виплату на дітей шкільного віку

грошову компенсацію на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади

грошову компенсацію батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні

6. Компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла

7. Тимчасову державну допомогу дітям

8. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

9. Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи  II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)

10. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги

11. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років

12. Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

13. Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг

14. Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки

15. Компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

16. Пільгу на придбання твердого палива

17. Пільгу на придбання скрапленого газу

18. Одноразову винагороду жінці, якій присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”

19. Допомогу на поховання

До заяви відповідно до законодавства додано  __________ документів  на _____аркушах:

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати

            через національного оператора поштового зв’язку №____________________________________________;


            на поточний рахунок №__________________ МФО___________________ код________________________

банк___________________________________________________________________________________________;

            на особовий рахунок будинку-інтернату, установи (закладу), де інвалід з дитинства або дитина-інвалід перебуває на повному державному утриманні

№__________________ МФО___________________ код________________________

банк____________________________________________________________________________________________

Підтверджую відсутність змін у складі сім’ї та характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”, зазначених мною у заяві та наданих разом із нею документах, а також на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що відповідно до закону необхідна для надання державної соціальної допомоги.

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Мене повідомлено, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, компенсації, субсидій  та пільг, я зобов’язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім’ї мене попереджено.

__________________     _________________________

                                                                                                                                                                                                                            (підпис)                                                                               (дата)

Додаткова інформація,  яка повідомляється одинокою матір’ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала

Перебуваю

2. З особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не  проживаю

3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)

Отримую

Не отримую

Інформація, яка повідомляється одержувачем державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника:

Управління Пенсійного фонду, у якому перебуває на обліку одержувач допомоги

номер пенсійної справи

Інформація, яка повідомляється одержувачами компенсаційних виплат та допомог по догляду щодо отримання пенсій (допомог) особою, за якою здійснюється догляд:

П.І.Б., адреса, орган, у якому перебуває на обліку одержувач пенсії (допомоги)

(особа, за якою здійснюється догляд)

номер пенсійної (особової) справи

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я

Вид послуги

№ особового рахунка

Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Газопостачання

Централізоване постачання холодної води

Централізоване постачання гарячої води

Водовідведення

Опалення

Електропостачання

Вивезення побутових відходів

У випадку, якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними місцевими органами виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореною ними комісією (потрібне підкреслити):

________________________________________________________                                   ___________________    

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято “____”____________________20____р. та зареєстровано під №__________

Для розгляду заяви необхідно додати до “_____”_______________20___р. такі документи:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідальна особа___________________________Ознайомився__________________________________________________________

 (прізвище та підпис відповідальної особи)                     (підпис заявника/ уповноваженого представника/ власника, співвласника (наймача) житла)

 
        (підпис заявника, уповноваженого представника /власника, співвласника /наймача/ житла)                                                                                                                (дата)


Інформаційна картка

адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 З призначення  пільги   на  придбання  скрапленого газу особам, які мають право на пільги  

Управління праці та соціального захисту населення Тетіївськ райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.             Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

09800,  м.Тетіїв, Київська область,  вул. Комсомольська, 5, каб. №8

2.             Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 прийом громадян з 8.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю

3.             Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.:  (04560)5-33-33 ,

Телефон/факс:  (04560)5-14-68,

е-mail: tetievupszn@ukr.net,

Веб-сайт райдержадміністрації:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.             Закони України

Бюджетний Кодекс України,

 Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік».

 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 Закон України  «Про охорону дитинства».

5.             Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами та доповненнями);

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 04.03.2002р. N256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».;

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 31.01.2007р. №77 « Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 23.04.2012р. №356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання піль і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

6.             Акти центральних органів виконавчої влади

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012р. № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг».

7.             Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.             Підстава для одержання адміністративної послуги 

На підставі поданих документів

9.             Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 Заява, довідка про  наявність у житловому приміщенні  пічного та\;\;\;\;\;\;\;\;або кухонного вогнища на твердому паливі.

10.           Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги         

Одержувачі адміністративної послуги  подають документи вказані в п.9. до приймальні особисто, або через уповноважену особу

11.           Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1         Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата     

-

11.2.        Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.        Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.           Строк надання адміністративної послуги  

Послуга надається при зверненні.

13.           Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

14.           Результат надання адміністративної послуги

Призначення пільги

15.           Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику, або уповноваженій особі

16.           Примітка

-

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

22.02.2012 № 96

Заповнюється: заявником/ уповноваженим представником / власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту населення ________________________________________________________________________________________________

від_____________________________________________________________________________________________ ,

зареєстрований за адресою:  ______________________________________________________________________,

проживаю за адресою: ___________________________________________________________________________________,                контактний телефон _________________________, паспорт: серія_______________№_____________________,            виданий ________________________________________________________________________________________

 “_____” ______________________________р.  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера ____________________, дата народження „____” __________________р.

звернення                     первинне                             повторне                                номер основної особової справи

№__________________________
(дата реєстрації заяви)

 


ЗАЯВА

про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг

Прошу призначити (перерахувати)

(потрібне підкреслити)

1. Державну допомогу сім’ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

допомогу при народженні дитини

допомогу при усиновленні дитини

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

допомогу на дітей одиноким матерям

2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

3. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства I групи

допомогу інвалідам з дитинства II групи

допомогу інвалідам з дитинства III групи

допомогу на дітей-інвалідів віком до 18 років

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи

одиноким інвалідам з  дитинства II і III груп, які за висновком ЛКК лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього  догляду

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

4. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам І групи

допомогу жінкам, яким присвоєно звання України „Мати-героїня”

допомогу інвалідам ІІ групи

допомогу інвалідам ІІІ групи

допомогу священнослужителям, церковнослужителям

допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів І групи)

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи А І групи

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи Б І групи

5. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

щорічну допомогу на оздоровлення

компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

компенсацію проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним  транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2

щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства

компенсацію 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2

щомісячну грошову допомогу батькам потерпілих дітей, які перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за дні відвідування та невідвідування)

щомісячну виплату на дітей шкільного віку

грошову компенсацію на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади

грошову компенсацію батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні

6. Компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла

7. Тимчасову державну допомогу дітям

8. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

9. Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи  II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)

10. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги

11. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років

12. Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

13. Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг

14. Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки

15. Компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

16. Пільгу на придбання твердого палива

17. Пільгу на придбання скрапленого газу

18. Одноразову винагороду жінці, якій присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”

19. Допомогу на поховання

До заяви відповідно до законодавства додано  __________ документів  на _____аркушах:

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати

            через національного оператора поштового зв’язку №____________________________________________;


            на поточний рахунок №__________________ МФО___________________ код________________________

банк___________________________________________________________________________________________;

            на особовий рахунок будинку-інтернату, установи (закладу), де інвалід з дитинства або дитина-інвалід перебуває на повному державному утриманні

№__________________ МФО___________________ код________________________

банк____________________________________________________________________________________________

Підтверджую відсутність змін у складі сім’ї та характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”, зазначених мною у заяві та наданих разом із нею документах, а також на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що відповідно до закону необхідна для надання державної соціальної допомоги.

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Мене повідомлено, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, компенсації, субсидій  та пільг, я зобов’язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім’ї мене попереджено.

__________________     _________________________

                                                                                                                                                                                                                            (підпис)                                                                               (дата)

Додаткова інформація,  яка повідомляється одинокою матір’ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала

Перебуваю

2. З особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не  проживаю

3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)

Отримую

Не отримую

Інформація, яка повідомляється одержувачем державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника:

Управління Пенсійного фонду, у якому перебуває на обліку одержувач допомоги

номер пенсійної справи

Інформація, яка повідомляється одержувачами компенсаційних виплат та допомог по догляду щодо отримання пенсій (допомог) особою, за якою здійснюється догляд:

П.І.Б., адреса, орган, у якому перебуває на обліку одержувач пенсії (допомоги)

(особа, за якою здійснюється догляд)

номер пенсійної (особової) справи

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я

Вид послуги

№ особового рахунка

Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Газопостачання

Централізоване постачання холодної води

Централізоване постачання гарячої води

Водовідведення

Опалення

Електропостачання

Вивезення побутових відходів

У випадку, якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними місцевими органами виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореною ними комісією (потрібне підкреслити):

________________________________________________________                                   ___________________    

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято “____”____________________20____р. та зареєстровано під №__________

Для розгляду заяви необхідно додати до “_____”_______________20___р. такі документи:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідальна особа___________________________Ознайомився__________________________________________________________

 (прізвище та підпис відповідальної особи)                     (підпис заявника/ уповноваженого представника/ власника, співвласника (наймача) житла)

 
        (підпис заявника, уповноваженого представника /власника, співвласника /наймача/ житла)                                                                                                                (дата)

Інформаційна картка

адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

З  отримання талонів  громадянами, які мають право  безоплатного проїзду автомобільним транспортом на міських та приміських маршрутах загального користування в межах району.

(назва адміністративної послуги)

Управління праці та соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.             Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

09800,  м.Тетіїв, Київська область,  вул. Комсомольська, 5, каб. №8

2.             Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 Прийом громадян з 8.00 до17.00 з понеділка по п’ятницю

3.             Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.:  (04560)5-33-33 ,

Телефон/факс:  (04560)5-14-68,

е-mail: tetievupszn@ukr.net,

Веб-сайт райдержадміністрації:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.             Закони України

 Бюджетний Кодекс України,

 Закон України «Про Державний бюджет України».

 Закон України «Про автомобільний транспорт».

 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Закон України «Про соціальний захист дітей війни».

  Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

  Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».

  Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

   Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист».

   Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

      Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

     Закон України  «Про охорону дитинства». 

5.             Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами та доповненнями);

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 04.03.2002р. N256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».;

   Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. №354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».

6.             Акти центральних органів виконавчої влади

 Наказ Міністерства статистики України від 27.05.1996р. №150. «Прозатвердження Інструкції  про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах»,

7.             Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

   Рішення Тетіївської районної ради VI скликання від 28.02.2012р. №136-12-VI «Про впровадження в районі талонної системи для постійного перевезення пільгових категорій громадян    Тетіївського району на міських та приміських маршрутах загального користування в межах району».

  Рішення Тетіївської районної ради VI скликання від 21.02.2013р. №229-20-VI  «Про Програму транспортного обслуговування та розвитку дорожнього руху, його безпеки стосовно доріг загального користування місцевого значення Тетіївського району на 2013-2015 роки».

Умови отримання адміністративної послуги

8.             Підстава для одержання адміністративної послуги 

На підставі поданих документів.

9.             Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Паспорт пільговика (оригінал та копія).

Документ, що дає право на пільгу (оригінал та копія)

Копія  довідки  про присвоєння ідентифікаційного  номеру

Довідка про склад сім\;\;\;\;\;\;\;'ї ( оригінал)

10.           Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги         

Одержувачі адміністративної послуги  подають документи вказані в п.9. до приймальні особисто, або через уповноважену особу

11.           Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1         Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата     

-

11.2.        Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.        Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.           Строк надання адміністративної послуги  

Послуга надається при зверненні

13.           Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність посвідчення особи, яке дає право  на пільговий проїзд.

14.           Результат надання адміністративної послуги

Отримання талонів на пільговий проїзд на міських та приміських маршрутах загального користування в межах району для здійснення безоплатних поїздок.

15.           Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику.

16.           Примітка

-

Інформаційна картка

адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 З  компенсаційних витрат  для відшкодування проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, інвалідів війни  

(назва адміністративної послуги)

Управління праці та соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.             Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

09800,  м.Тетіїв, Київська область,  вул. Комсомольська, 5, каб. №8

2.             Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 Прийом громадян з 8.00 до17.00 з понеділка по п’ятницю

3.             Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.:  (04560)5-33-33 ,

Телефон/факс:  (04560)5-14-68,

е-mail: tetievupszn@ukr.net,

Веб-сайт райдержадміністрації:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.             Закони України

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Закон України « Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

 Закон України «Про поховання та похоронну справу»

5.             Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами та доповненнями);

 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004року №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій».

6.             Акти центральних органів виконавчої влади

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012р. № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг».

7.             Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

   Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10.03.2010 року №191 «Про затвердження порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, які проживали в Київській області».

  Розпорядження голови Тетіївської районної державної адміністрації від 17.05.2010 року №314 ««Про затвердження Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуБи перед батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, які проживали в Тетіївському районі».

Умови отримання адміністративної послуги

8.             Підстава для одержання адміністративної послуги 

На підставі поданих документів.

9.             Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява.

Паспорт особи, яка здійснила поховання  (оригінал та копія).

Копія  довідки  про присвоєння ідентифікаційного  номеру особи, яка здійснила поховання.

Свідоцтво про смерть померлого  ( копія, оригінал).

 Копія посвідчення, що підтверджує віднесення особи померлого до категорії, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасника бойових дій, інваліда війни

 Рахунок-замовлення або накладна за надані послуги (оригінал).

10.           Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги         

Одержувачі адміністративної послуги  подають документи вказані в п.9. до приймальні особисто

11.           Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1         Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата     

-

11.2.        Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.        Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.           Строк надання адміністративної послуги  

Послуга надається при зверненні

13.           Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

14.           Результат надання адміністративної послуги

Виплата компенсаційних витрат  для відшкодування проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасника бойових дій, інваліда війни шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки осіб, які здійснили поховання;

15.           Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику.

16.           Примітка

-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

22.02.2012 № 96

Заповнюється: заявником/ уповноваженим представником / власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту населення ________________________________________________________________________________________________

від_____________________________________________________________________________________________ ,

зареєстрований за адресою:  ______________________________________________________________________,

проживаю за адресою: ___________________________________________________________________________________,                контактний телефон _________________________, паспорт: серія_______________№_____________________,            виданий ________________________________________________________________________________________

 “_____” ______________________________р.  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера ____________________, дата народження „____” __________________р.

звернення                     первинне                             повторне                                номер основної особової справи

№__________________________
(дата реєстрації заяви)

 


ЗАЯВА

про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг

Прошу призначити (перерахувати)

(потрібне підкреслити)

1. Державну допомогу сім’ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

допомогу при народженні дитини

допомогу при усиновленні дитини

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

допомогу на дітей одиноким матерям

2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

3. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства I групи

допомогу інвалідам з дитинства II групи

допомогу інвалідам з дитинства III групи

допомогу на дітей-інвалідів віком до 18 років

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи

одиноким інвалідам з  дитинства II і III груп, які за висновком ЛКК лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього  догляду

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

4. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам І групи

допомогу жінкам, яким присвоєно звання України „Мати-героїня”

допомогу інвалідам ІІ групи

допомогу інвалідам ІІІ групи

допомогу священнослужителям, церковнослужителям

допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів І групи)

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи А І групи

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи Б І групи

5. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

щорічну допомогу на оздоровлення

компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

компенсацію проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним  транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2

щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства

компенсацію 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2

щомісячну грошову допомогу батькам потерпілих дітей, які перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за дні відвідування та невідвідування)

щомісячну виплату на дітей шкільного віку

грошову компенсацію на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади

грошову компенсацію батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні

6. Компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла

7. Тимчасову державну допомогу дітям

8. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

9. Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи  II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)

10. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги

11. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років

12. Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

13. Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг

14. Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки

15. Компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

16. Пільгу на придбання твердого палива

17. Пільгу на придбання скрапленого газу

18. Одноразову винагороду жінці, якій присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”

19. Допомогу на поховання

До заяви відповідно до законодавства додано  __________ документів  на _____аркушах:

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати

            через національного оператора поштового зв’язку №____________________________________________;


            на поточний рахунок №__________________ МФО___________________ код________________________

банк___________________________________________________________________________________________;

            на особовий рахунок будинку-інтернату, установи (закладу), де інвалід з дитинства або дитина-інвалід перебуває на повному державному утриманні

№__________________ МФО___________________ код________________________

банк____________________________________________________________________________________________

Підтверджую відсутність змін у складі сім’ї та характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”, зазначених мною у заяві та наданих разом із нею документах, а також на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що відповідно до закону необхідна для надання державної соціальної допомоги.

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Мене повідомлено, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, компенсації, субсидій  та пільг, я зобов’язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім’ї мене попереджено.

__________________     _________________________

                                                                                                                                                                                                                            (підпис)                                                                               (дата)

Додаткова інформація,  яка повідомляється одинокою матір’ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала

Перебуваю

2. З особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не  проживаю

3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)

Отримую

Не отримую

Інформація, яка повідомляється одержувачем державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника:

Управління Пенсійного фонду, у якому перебуває на обліку одержувач допомоги

номер пенсійної справи

Інформація, яка повідомляється одержувачами компенсаційних виплат та допомог по догляду щодо отримання пенсій (допомог) особою, за якою здійснюється догляд:

П.І.Б., адреса, орган, у якому перебуває на обліку одержувач пенсії (допомоги)

(особа, за якою здійснюється догляд)

номер пенсійної (особової) справи

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я

Вид послуги

№ особового рахунка

Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Газопостачання

Централізоване постачання холодної води

Централізоване постачання гарячої води

Водовідведення

Опалення

Електропостачання

Вивезення побутових відходів

У випадку, якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними місцевими органами виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореною ними комісією (потрібне підкреслити):

________________________________________________________                                   ___________________    

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято “____”____________________20____р. та зареєстровано під №__________

Для розгляду заяви необхідно додати до “_____”_______________20___р. такі документи:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідальна особа___________________________Ознайомився__________________________________________________________

 (прізвище та підпис відповідальної особи)                     (підпис заявника/ уповноваженого представника/ власника, співвласника (наймача) житла)

 
        (підпис заявника, уповноваженого представника /власника, співвласника /наймача/ житла)                                                                                                                (дата)

Інформаційна картка

адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

 З  відшкодування  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи один раз на рік  вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту У країни та у зворотньому напрямку(назва адміністративної послуги)

Управління праці та соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.             Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

09800,  м.Тетіїв, Київська область,  вул. Комсомольська, 5, каб. №8

2.             Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 Прийом громадян з 8.00 до17.00 з понеділка по п’ятницю

3.             Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.:  (04560)5-33-33 ,

Телефон/факс:  (04560)5-14-68,

е-mail: tetievupszn@ukr.net,

Веб-сайт райдержадміністрації:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.             Закони України

 Бюджетний Кодекс України,

 Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік».

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5.             Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами та доповненнями);

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 04.03.2002р. N256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».;

  Постанова Кабінету Міністрів України  від 20.09.2005 р. №936  «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

6.             Акти центральних органів виконавчої влади

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012р. № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг».

7.             Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

  

Умови отримання адміністративної послуги

8.             Підстава для одержання адміністративної послуги 

На підставі поданих документів.

9.             Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява.

Проїзні квитки ( на автомобільний, повітряний, залізничний, або водний транспорт) до будь-якого населеного пункту України і назад.

10.           Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги         

Одержувачі адміністративної послуги  подають документи вказані в п.9. до приймальні особисто.

11.           Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1         Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата     

-

11.2.        Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.        Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.           Строк надання адміністративної послуги  

Послуга надається при зверненні

13.           Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

14.           Результат надання адміністративної послуги

Відшкодування  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи один раз на рік  вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку.

15.           Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику.

16.           Примітка

-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

22.02.2012 № 96

Заповнюється: заявником/ уповноваженим представником / власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту населення ________________________________________________________________________________________________

від_____________________________________________________________________________________________ ,

зареєстрований за адресою:  ______________________________________________________________________,

проживаю за адресою: ___________________________________________________________________________________,                контактний телефон _________________________, паспорт: серія_______________№_____________________,            виданий ________________________________________________________________________________________

 “_____” ______________________________р.  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера ____________________, дата народження „____” __________________р.

звернення                     первинне                             повторне                                номер основної особової справи

№__________________________
(дата реєстрації заяви)

 


ЗАЯВА

про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг

Прошу призначити (перерахувати)

(потрібне підкреслити)

1. Державну допомогу сім’ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

допомогу при народженні дитини

допомогу при усиновленні дитини

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

допомогу на дітей одиноким матерям

2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

3. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства I групи

допомогу інвалідам з дитинства II групи

допомогу інвалідам з дитинства III групи

допомогу на дітей-інвалідів віком до 18 років

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи

одиноким інвалідам з  дитинства II і III груп, які за висновком ЛКК лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього  догляду

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

4. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам І групи

допомогу жінкам, яким присвоєно звання України „Мати-героїня”

допомогу інвалідам ІІ групи

допомогу інвалідам ІІІ групи

допомогу священнослужителям, церковнослужителям

допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів І групи)

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи А І групи

допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи Б І групи

5. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

щорічну допомогу на оздоровлення

компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

компенсацію проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним  транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2

щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства

компенсацію 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2

щомісячну грошову допомогу батькам потерпілих дітей, які перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за дні відвідування та невідвідування)

щомісячну виплату на дітей шкільного віку

грошову компенсацію на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади

грошову компенсацію батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні

6. Компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла

7. Тимчасову державну допомогу дітям

8. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

9. Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи  II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)

10. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги

11. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років

12. Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

13. Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг

14. Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки

15. Компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування

16. Пільгу на придбання твердого палива

17. Пільгу на придбання скрапленого газу

18. Одноразову винагороду жінці, якій присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”

19. Допомогу на поховання

До заяви відповідно до законодавства додано  __________ документів  на _____аркушах:

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати

            через національного оператора поштового зв’язку №____________________________________________;


            на поточний рахунок №__________________ МФО___________________ код________________________

банк___________________________________________________________________________________________;

            на особовий рахунок будинку-інтернату, установи (закладу), де інвалід з дитинства або дитина-інвалід перебуває на повному державному утриманні

№__________________ МФО___________________ код________________________

банк____________________________________________________________________________________________

Підтверджую відсутність змін у складі сім’ї та характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”, зазначених мною у заяві та наданих разом із нею документах, а також на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що відповідно до закону необхідна для надання державної соціальної допомоги.

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Мене повідомлено, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, компенсації, субсидій  та пільг, я зобов’язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім’ї мене попереджено.

__________________     _________________________

                                                                                                                                                                                                                            (підпис)                                                                               (дата)

Додаткова інформація,  яка повідомляється одинокою матір’ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала

Перебуваю

2. З особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не  проживаю

3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)

Отримую

Не отримую

Інформація, яка повідомляється одержувачем державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника:

Управління Пенсійного фонду, у якому перебуває на обліку одержувач допомоги

номер пенсійної справи

Інформація, яка повідомляється одержувачами компенсаційних виплат та допомог по догляду щодо отримання пенсій (допомог) особою, за якою здійснюється догляд:

П.І.Б., адреса, орган, у якому перебуває на обліку одержувач пенсії (допомоги)

(особа, за якою здійснюється догляд)

номер пенсійної (особової) справи

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я

Вид послуги

№ особового рахунка

Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Газопостачання

Централізоване постачання холодної води

Централізоване постачання гарячої води

Водовідведення

Опалення

Електропостачання

Вивезення побутових відходів

У випадку, якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними місцевими органами виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореною ними комісією (потрібне підкреслити):

________________________________________________________                                   ___________________    

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято “____”____________________20____р. та зареєстровано під №__________

Для розгляду заяви необхідно додати до “_____”_______________20___р. такі документи:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідальна особа___________________________Ознайомився__________________________________________________________

 (прізвище та підпис відповідальної особи)                     (підпис заявника/ уповноваженого представника/ власника, співвласника (наймача) житла)

 
        (підпис заявника, уповноваженого представника /власника, співвласника /наймача/ житла)                                                                                                                (дата)

Інформаційна картка

адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

Встановлення статусу «Дитина війни»

(назва адміністративної послуги)

Управління праці та соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.             Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

09800,  м.Тетіїв, Київська область,  вул. Комсомольська, 5, каб. №8.

2.             Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом громадян з 8.00 до17.00 з понеділка по п’ятницю

3.             Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.:  (04560)5-33-33 ,

Телефон/факс:  (04560)5-14-68,

е-mail: tetievupszn@ukr.net,

Веб-сайт райдержадміністрації:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.             Закони України

Закон України «Про соціальний захист дітей війни» (статті 5,6)

5.             Акти Кабінету Міністрів України

-

6.             Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.04.2006  N 107 «Про Порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (пункт 5)

7.             Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.             Підстава для одержання адміністративної послуги 

На підставі поданих документів

9.             Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Документи, які засвідчують особу, підтверджуючі документи для встановлення відповідного статусу:

Паспорт

Пенсійне посвідчення

10.           Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги         

Одержувачі адміністративної послуги (особа,  яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої  світової  війни  було менше 18 років) подають документи вказані в п.9. до приймальні особисто, або через уповноважену особу

11.           Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1         Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата     

-

11.2.        Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.        Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.           Строк надання адміністративної послуги  

З моменту звернення з необхідними документами

13.           Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Не відповідає категорії

14.           Результат надання адміністративної послуги

Відмітка в пенсійному посвідченні або довідка

15.           Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику, або уповноваженій особі

16.           Примітка>>>Завантажити<<<