START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

18.03.2013

На виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 19.11.2012 № 498 «Про розробку обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл – інтернатів», Тетіївською райдержадміністрацією видано розпорядження голови адміністрації від 14.12.2012 № 910 «Про створення координаційної ради для розробки районного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів», згідно якого створено районну координаційну раду та організовано її діяльність відповідно до методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно – технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл – інтернатів, схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 675-р.
Районною координаційною радою розроблено районний план створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів на 2013 – 2015 роки, який схвалено розпорядженням голови адміністрації від 14.01.2013 № 9 «Про розробку районного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів», та подано на затвердження Тетіївській районній раді.
На виконання даного плану простежуються три основні напрямки розвитку освіти району на 2013-2015 роки:
• оптимізація мережі навчальних закладів;
• формування освітніх округів;
• оновлення матеріально - технічної бази навчальних закладів.

Проаналізуємо існуючу мережу навчальних закладів Тетіївського району.
Мережа навчальних закладів системи дошкільної та загальної середньої освіти Тетіївського району на початок 2012 року включає:
• 26 дошкільних навчальних заклади (з них 9 в складі НВО), у яких 1053 вихованців.
• 27 загальноосвітніх навчальних закладів, із них діючих 26.
• Загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів - 13 (2973 учні, в тому числі 4 навчально - виховних об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” та Тетіївський навчально - виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо - математичний ліцей”).

• Загальноосвітніх шкіл І –ІІ ступенів - 11 (653 учні, в тому числі 5 навчально - виховних об’єднань “ Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок” ).
• Загальноосвітня школа І ступеня – 1 (11 учнів).
• Загальноосвітня вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступеня – 1 (150 учнів).
• Призупинено функціонування Погребівської ЗОШ І ступеня у зв’язку з відсутністю дітей.
За останні 10 років через демографічну кризу, зміну соціально - економічних умов мережа навчальних закладів району зазнала суттєвих змін, а мережа учнівських контингентів стала меншою на 2,96 тис. учнів.
На сьогоднішній день середня наповнюваність шкіл району становить 145 учнів (у 2002 році - 212 учнів), а наповненість класів – 13 учнів (у 2002 році - 18 учнів), відповідно в Україні –17,3 учнів наповнюваність класу.
Значною проблемою є постійне збільшення кількості шкіл із малою наповнюваністю учнів: із 2 шкіл у 2006/2007 н.р. до 13 шкіл у поточному році. Якщо 10–15 років тому малокомплектність шкіл було типовим явищем лише для загальноосвітніх шкіл І ступеня (Хмелівська, Погребівська), то сьогодні малокомплектність зросла й поширилась на загальноосвітні школи І–ІІ (Тайницьке НВО) та І–ІІІ ступенів (Горошківська ЗОШ, Голодьківська ЗОШ, Стадницьке НВО, Черепинське НВО ). Слід мати на увазі, що у перспективі до 2015 року кардинального росту як кількості учнів, так і наповненості класів не спостерігатиметься (додаток 1).

Серед загальноосвітніх шкіл району, що не відповідають нормативним вимогам щодо своєї діяльності і які потребують оптимізації :
1. 4 заклади І-ІІІ ступенів, які мають кількість учнів меншу, ніж 100, це – Голодьківська ЗОШ - 67 учня, Горошківська ЗОШ - 71 учнів, Стадницьке НВО - 91 учнів, Черепинське НВО - 92 учнів.
2. 1 заклад І-ІІ ступенів, що має кількість учнів меншу ніж 40, це: Тайницьке НВО - 33 учнів.
3. 1 заклад І ступеня, що має біля 10 учнів, це: Хмелівська ЗОШ – 11 учнів.

Хочу запропонувати вашій увазі слайд, на якому висвітлено потреба у фінансуванні даних навчальних закладів на 2013-2015 роки, а це немалі кошти.
У закладах із малою наповнюваністю учнів, значно зростає вартість утримання одного учня. Так, у 2012 році, коли середній показник фінансового забезпечення в районі складав 12012 грн./рік на учня, вартість утримання одного учня в загальноосвітніх закладах району була:
Найвища: Хмелівська ЗОШ І ступенів - 20086 грн./рік, Тайницьке НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок» - 24306 грн./рік, Ненадихівська ЗОШ І-ІІ ступенів - 22554 грн./рік, Росішківська ЗОШ І-ІІ ступенів - 26301 грн./рік, Дзвеняцьке НВО - 20253 грн./рік, Кошівська ЗОШ І-ІІ ступенів - 19115 грн./рік, Горошківська ЗОШ І-ІІІ ступенів - 21513 грн./рік, Голодьківська 21944 грн./рік.
Найнижча: Тетіївський НВК - 7486 грн./рік, Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 - 8238 грн./рік, Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - 8577 грн./рік, Денихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - 8692 грн./рік, Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 - 9488 грн./рік, Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 - 10590 грн./рік, П’ятигірська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 11453 грн./рік.
Такі затрати (які у 2-3 рази перевищують не лише вартість утримання учня у школах, де вона найнижча, а й середньорайонний показник) ідуть не на розвиток галузі чи забезпечення якості освіти, а спрямовуються виключно на оплату праці, утримання приміщення, та сплату комунальних платежів.
Виходячи із вищезазначеного пропонуємо винести на обговорення та прийняти рішення щодо:
1. Припинення діяльності Хмелівської ЗОШ І-ІІІ ст., так як в даній школі мала наповнюваність учнів в класах (менше 4-ьох учнів). Для них організовано індивідуальне навчання, що несе відсутність повноцінної позакласної, спортивно - масової, виховної роботи, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, учні даної школи не беруть участь у районних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Є також проблеми з організацією харчування у даному закладі, медичним обслуговуванням дітей, відсутні внутрішні туалети, тощо.
Пропонується забезпечити підвезення учнів до найближчого навчального закладу - Клюківської ЗОШ І-ІІ ступенів, учителі будуть трудовлаштовані у інших закладах освіти (Клюки, Денихівка).
2. Реорганізації у НВО Бурківецької ЗОШ І-ІІ ступенів.
3. Реорганізації у НВО Дібрівської ЗОШ І-ІІ ступенів.
4. Реорганізації у НВО Клюківської ЗОШ І-ІІ ступенів.
5. Призупинення діяльності 4 класів старшої школи: 10 класів в Стадницькому НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок», Горошківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Голодьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Черепинському НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок» у зв’язку з малою кількістю дітей. Реалізувати здібності учнів старших класів даних шкіл у профільних класах освітніх округів: Денихівському, Тетіївському № 2, Кашперівському.

З метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів освіти в Тетіївському районі функціонують 6 освітніх округів: Денихівський, Кашперівський, Тетіївський, П’ятигірський, Черепинський, Стадницький. З них таких що реалізують здібності учнів старших класів у профільних класах – 3 (Денихівський, Кашперівський, Тетіївський). Відкриття профільних класів в закладах, де лише один клас з кількістю 5-10 учнів - недоцільно. Тому з метою організації в межах району ефективної системи освіти, забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно – технічної освіти, реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій, відділ освіти пропонує створити більш дієві освітні округи: Тетіївський освітній округ №1, Тетіївський освітній округ № 2, Тетіївський освітній округ № 3, Тетіївський освітній округ № 4, Денихівський освітній округ, Кашперівський освітній округ, П’ятигірський освітній округ.

ПІДСУМКИ.
Оптимізація освітньої мережі забезпечує підвищення якості освіти, економічну ефективність функціонування навчальних закладів, рівний доступ до якісної освіти, урізноманітнення освітніх послуг, що надають навчальні заклади, забезпечення педагогічного навантаження.
При цьому ми повинні керуватися основним критерієм: створення більш якісних та ефективних умов для навчання дітей, так як:
По - перше, зміни і розвиток шкільної мережі в інтересах територіальної громади (у тому числі зменшення навантаження на бюджет) можна і необхідно робити, збільшуючи доступ до якісної освіти учнів тих населених пунктів, що входять до освітнього округу.
По – друге, оптимізація шкільної мережі не означає скорочення і звільнення вчителів, особливо у сільській місцевості. Саме створення в межах освітніх округів навчально – виховних комплексів, загальноосвітня школа – дитячий садок, допоможе не зменшувати кількість робочих місць, а вивільнити значні обсяги ресурсів, які можна спрямувати на підвищення якості освітніх послуг.
По–третє, за рахунок економії витрат на утримання інфраструктури освітньої галузі створюється можливість закупівлі обладнання, проведення заходів по енергозбереженню, виконання капітальних ремонтів приміщень, залучення нових технологій, підвищення кваліфікації вчителів і якості освітніх послуг, причому витрати мають проводитися у межах зазначених освітніх округів, тобто виходячи з формульного розрахунку на учня, який проживає на території, а не на завищену інфраструктуру, причому повноваження щодо фінансових рішень можуть бути передані школі та місцевій громаді.

Звичайно, оптимізація мережі загальноосвітніх закладів – процес неоднозначний, як для вчителів так і для учнів та їх батьків. Тому основний критерій оптимізації, яким керується відділ освіти - це забезпечення школярів якісною освітою, а не закриття закладів.

<<Електронний варіант>>


категорія: , Відділ освіти /