START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

16.01.2013

Як і будь-яка реформа, реорганізація системи охорони здоров'я має як своїх прихильників, так і тих, хто скептично, з недовірою ставиться до нововведень. Мета реформи - наблизити екстрену медичну допомогу до того, хто її потребує, зробити її якіснішою та більш оперативною. Яких же змін зазнає медична галузь району, адже Закон "Про екстрену медичну допомогу" вступає в дію з початку нинішнього року? Про це наша розмова із заступником головного лікаря Центральної районної лікарні В.П. ДУМАНСЬКИМ.

- Василю Петровичу, на сторінках нашої газети ми неодноразово писали про реформування охорони здоров'я. Та, все ж, читачів цікавить, у чому конкретно полягає перебудова швидкої медичної допомоги і чи не призведе це до погіршення медичного обслуговування?
- Для початку варто зазначити, що наша держава взяла чіткий курс на реформування системи охорони здоров'я. Насамперед, йдеться про раціональне використання медичних бригад, про розширення діяльності невідкладної медичної допомоги при поліклініках і передачу хронічних хворих дільничним або сімейним лікарям. Швидка медична допомога підпорядковуватиметься центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які діятимуть на базі підрозділів швидкої медичної допомоги. В результаті їх об'єднання створюється єдина потужна оперативно-диспетчерська служба, яка контролюватиме пересування бригад, їхнє місцеперебування для оперативного приїзду "швидкої’1.
- А чи не призведе структурне реформування екстреної медичної допомоги до скорочення виїзного персоналу та кількості виїзних бригад?
- Ні, скорочення не відбудеться, адже проводиться лише оптимізація управлінського і допоміжного персоналу
- за рахунок централізації частини функцій в єдиній обласній структурі. Вивільнені кошти спрямовуватимуться на посилення оснащення виїзних бригад, підвищення якості підготовки персоналу. Взагалі, головною ідеєю реформування з самого початку було фінансування служби екстреної допомоги з обласного, більш потужного бюджету.
- Тепер діятимуть дві медичні допомоги: швидка і невідкладна? Яка між ними різниця і чим викликаний такий розподіл?
- Розподіл функцій - це вирішення давно назрілої проблеми, адже швидка допомога в багатьох випадках не завжди мала можливість оперативно прибути на виклик і надати екстрену допомогу потерпілому. Тепер же робота невідкладної допомоги буде спрямована на підвищення ефективності надання первинної допомоги (при загостренні хронічних захворювань, виконанні планових ін'єкції тощо). Персонал же швидкої допомоги буде націлений на оперативний приїзд до хворого або потерпілого, проведення інтенсивної терапії і реанімаційних заходів.
- З чого складатиметься система екстреної медичної допомоги ?
- З центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; станцій екстреної медичної допомоги; бригади екстреної медичної допомоги; відділення невідкладної медичної допомоги.
Зони обслуговування визначатимуться довжиною найдовшого маршруту, що у міській місцевості орієнтовно становить 5-10 км., у сільській 15-18 км. Час доїзду бригади не перевищує 10 хв. у місті та 20 хв. у сільській місцевості.
В області відкривається шість станцій центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зі статусом відокремленого підрозділу.
- До якої станції належатиме наш район?
- Тетіївський район підпорядко¬вується Білоцерківській станції екстреної медичної допомоги. В той же час, при райлікарні діяти¬ме підстанція екстреної медичної допомоги - на базі відділення швидкої медичної допомоги.
Для забезпечення норматив¬ного доїзду для своєчасного на¬дання екстреної медичної допо¬моги в медичних закладах Денихівки та Кашперівки створюють¬ся пункти тимчасового базуван¬ня швидкої медичної допомоги. Новостворені дві бригади не¬відкладної медичної допомоги базуватимуться в райлікарні.
В нинішньому році плануєть¬ся забезпечити підрозділи швид¬кої медичної допомоги надійним радіозв’язком і єдиною систе¬мою СРЗ-навігації. Кожна маши¬на екстреної медичної допомо¬ги, крім обов'язкового табельно¬го оснащення, матиме ЕКГ-апарат з можливістю передавати дані для отримання консуль¬тацій. Передбачено також знач¬но підвищити рівень медикамен¬тозного забезпечення виїздів "швидких".
У зв'язку з реорганізацією служ¬би надання екстреної медичної допомоги нині проводиться ряд заходів, які в цілому докорінно змінять на краще медичне обслуговування жителів усіх насе¬лених пунктів району.