START SES
« ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ПРО СУБСИДІЇ | День села та п’ятдесятирічний ювілей будинку культури села Тайниця »

06.11.2017

Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що:
9 листопада, четвер
Закінчується строк подання:
• звіту про суми податкових пільг за ІІІ квартал;
• податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
• розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємства та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали;
• розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
• розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
• податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал;
• звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень (форма №1-РС);
• звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень (форма №2-РС);
• звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень (форма №3-РС);
• звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за жовтень (форма №1-ОА);
• звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за жовтень (форма №1-ОТ);
• податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця третьої групи за ІІІ квартал;
• податкової декларації рентної плати з розрахунком:
 рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал;
 рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал;
 рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал;
• податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал;
• податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали;
• податкової декларації туристичного збору за три квартали;
• податкової декларації платника єдиного податку юридичними особами та фізичними особами —підприємцями третьої групи за три квартали;
• податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІІ квартал (форма № 1ДФ).

15 листопада, середа
Закінчується строк подання:
• звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за жовтень.

17 листопада, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності;
• податку на прибуток підприємства за III квартал;
• частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за III квартал;
• ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал;
• рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал;
• рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал;
• рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал;
• екологічного податку за ІІІ квартал;
• збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал;
• туристичного збору за ІІІ квартал;
• єдиного податку юридичними особами та фізичними особами — підприємцями третьої групи за три квартали.

20 листопада, понеділок
Закінчується строк подання:
• декларації акцизного податку за жовтень;
• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за жовтень;
• податкової декларації з рентної плати з розрахунком:
 рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за жовтень;
 рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень;
• податкової декларації з ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за жовтень (крім гірничих підприємств);
• авансового внеску з єдиного податку на листопад платниками І та ІІ груп.

30 листопада, четвер
Закінчується строк сплати:
• акцизного податку за жовтень;
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень;
• податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за жовтень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
• військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень;
• рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за жовтень;
• рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень;
• плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень;
• ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.
За довідками звертатись в Центр обслуговування платників Тетіївського відділення Білоцерківської ОДПІ (вул. Цвіткова, 22) або за телефоном 5-18-22