START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Апаратна нарада голови РДА »

01.08.2017

Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що:
9 серпня, середа
Закінчується строк подання:
• звіту про суми податкових пільг за ІІ квартал;
• податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
• розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за ІІ квартал;
• розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за ІІ квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
• податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у ІІ кварталі;
• податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;
• звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень (форма №1-РС);
• звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень (форма №2-РС);
• звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень (форма №3-РС);
• звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень (форма №1-ОА);
• звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень (форма №1-ОТ);
• податкової декларації платника єдиного податку – юридичної та фізичної особи – підприємця платниками ІІІ групи за півріччя;
• податкової декларації рентної плати з розрахунком:
 рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;
 рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;
 рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;
• податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал;
• податкової декларації туристичного збору за півріччя;
• податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя;
• податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ІІ квартал (форма № 1ДФ).

15 серпня, вівторок
Закінчується строк подання:
• звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за липень.

18 серпня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• податку на прибуток підприємств за ІІ квартал;
• частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІ квартал;
• ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;
• авансового внеску з єдиного податку на серпень платниками І та ІІ групи;
• єдиного податку платниками третьої групи за ІІ квартал;
• рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;
• рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;
• рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;
• екологічного податку за ІІ квартал;
• туристичного збору за ІІ квартал;
• збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал;
• єдиного податку платниками юридичними особами та фізичними особами-підприємцями третьої групи за ІІ квартал.

21 серпня, понеділок
Закінчується строк подання:
• декларації акцизного податку за липень;
• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за липень;
• податкової декларації з рентної плати з розрахунком:
 рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень;
 рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за липень;
• податкової декларації з ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств).

29 серпня, вівторок
Закінчується строк подання:
• податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2016 р. по 30.06.2017 р.

Закінчується строк сплати:
• плати за землю фізичними особами за липень;
• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними особами.

30 серпня, середа
Закінчується строк сплати:
• акцизного податку за липень;
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
• податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
• військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
• рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень;
• рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за липень;
• плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень;
• ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.
За довідками звертатись в Центр обслуговування платників Тетіївського відділення Білоцерківської ОДПІ (вул. Цвіткова, 22) або за телефоном 5-18-22