START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

04.12.2012

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров»я, сучасна система охорони здоров»я повинна забезпечувати доступність медичних послуг для тих, хто їх найбільш потребує, характеризуватися високою якістю та безпечністю медичних послуг і забезпечувати максимально можливі результати для здоров»я на популяційному рівні при цьому враховуючи раціональне використання ресурсів системи охорони здоров»я.
Світова практика організації охорони здоров»я вказує на чітке розмежування лікувально-профілактичних закладів за рівнями надання медичної допомоги, що дає змогу наблизити первинну медико-санітарну допомогу до населення, в закладах охорони здоров»я надавати медичну допомогу відповідного рівня, більш раціонально використовувати ресурси. Така організаційна структура дозволяє надавати на кожному рівні медичної допомоги якісну медичну допомогу відповідного рівня та підняти роль і значення первинної медико-санітарної допомоги.
Практика, що склалася в Україні, свідчить про відсутність розмежування закладів охорони здоров»я в яких надається медична допомога різних рівнів, що має не тільки організаційні та економічні наслідки, але й негативно впливає на якість надання медичної допомоги. Відсутність розмежування закладів різних рівнів надання медичної допомоги та безконтрольне направлення населення до закладів, які надають вторинну та третинну медичну допомогу, призвело до надзвичайно високого рівня надання населенню третинної медичної допомоги.
Реформа медицини в Україні стала необхідною і сьогодні кожний це розуміє. Відсутність радикальних змін в охороні здоров»я в умовах наявних соціально-економічних змін може привести до насідків, які негативно вплинуть на стан здоров»я більшості громадян і суспільства в цілому. Тому треба оцінювати як своєчасну нову концепцію реформування охорони здоров»я, що була розроблена провідними спеціалістами МОЗ
І
України та знайшла відображення у відповідному Указі президента України від 12.03.12р. №187/2012 «Про національний план дій на 2012рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012-2014роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
На основі чинного законодавства України, з урахуванням програми оптимізації системи охорони здоров»я, МОЗ України розроблені критерії для проведення заходів щодо упорядкування номенклатури закладів охорони здоров»я та їх розмежування за рівнями надання медичної допомоги. Відповідно до цих критеріїв, які визначаються переліком видів та обсягів, надання медичної допомоги розподіляється на три рівні: первинний, вторинний та третинний.
Первинна медична допомога передбачає надання первинної допомоги лікарем загальної практики сімейним лікарем та медичними працівниками, які працюють під керівництвом лікаря загальної практики сімейної медицини. Первинна лікарська медична допомога включає експрес- діагностику, визначення маршрутів пацієнтів для надання вторинної та третинної медичної допомоги та санаторно-курортного лікування, лікування основних найпоширеніших захворювань, травм і отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров»я пацієнта, який не потребує екстреної та вторинної допомоги, проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності.
Первинна медична допомога надається центрами первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), до складу яких входять медичні пункти, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, сільські лікарські амбулаторії, амбулаторії загальної практики сімейної медицини сільських та міських населених пунктів.
Первинну медико-санітарну допомогу надають за територіальним принципом з правом вільного вибору лікаря загальної практики - сімейної медицини в межах центру первинної медико-санітарної допомоги.
Для отримання пацієнтом консультативно-діагностичної допомоги профільним спеціалістом у разі необхідності лікар загальної практики - сімейної медицини дає направлення, зазначаючи мету консультації. Якщо пацієнт бажає самостійно отримати консультативно- діагностичну допомогу, її надає профільний спеціаліст на платній основі.
Рішенням сесії Тетіївської районної ради VI скликання №185-17-УІ від 18 жовтня 2012 року створено комунальний заклад «Тетіївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», в структуру якого входить керівний склад, сільські лікувально-профілактичні заклади та амбулаторія ЗПСМ м.Тетіїв, відділення невідкладної допомоги, допоміжні підрозділи. Центр є не прибутковим закладом, який надає медичну допомогу та має статус самостійної юридичної особи.
Вторинна (спеціалізована) медична допомога передбачає спеціалізовані медичні послуги, що у плановому порядку та у невідкладних (екстрених) випадках надаються в амбулаторних умовах та в лікарнях і не включають високотехнологічні стаціонарні медичні послуги, які належать до рівня третинної медичної допомоги. Така медична допомога буде надаватись на рівні центральних районних лікарень, закриття яких як такого не передбачається.
Третинна (високоспеціалізована) медична допомога
передбачає діагностичні та лікувальні медичні послуг які недоступні на рівні первинної та вторинної (спеціалізованої) допомоги, і надається з використанням високотехнологічного обладнання за направленням служб вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Третинна медична допомога буде надаватись на рівні обласних лікувальних закладів (обласні лікарні, інститути, спеціалізовані лікарні.