START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Загальна інформація про район »

17.01.2012

Управління Пенсійного фонду України у Тетіївському районі повідомляє:
Хто є платником єдиного соціального внеску
Платниками єдиного соціального внеску (надалі – ЄСВ) є:
- роботодавці, до яких відносяться юридичні особи, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які мають окремий баланс та самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору; фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, а також фізичні особи –підприємці на спрощеній системі оподаткування, які сплачують ЄСВ «за себе»;
- наймані працівники, фізичні особи, які виконують роботу по договору цивільно- правового характеру.


Що є базою нарахування ЄСВ
Базою нарахування ЄСВ є:
- сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі; сума винагород за цивільно - правовими договорами; сума допомоги по тимчасовій втраті працездатності. При цьому розмір єдиного внеску застосовується окремо для кожного виду виплат відповідної категорії платників;
- для фізичних осіб підприємців, працюючих на загальній системі оподаткування - чистий дохід;
- для фізичних осіб - підприємців на спрощеній системі оподаткування - сума , яка визначається ним самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ і не менше мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством за відповідний місяць.

Які ставки єдиного соціального внеску встановленні законодавством

Ставка єдиного внеску для роботодавців змінюється від 36,76% для працівників з першим рівнем виробничого ризику до 49,7% - для працівників з 67 рівнем виробничого ризику.
Визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Що таке добровільне страхування
Серед основних умов призначення пенсії в системі загальнообов»язкового державного пенсійного забезпечення є наявність певного страхового стажу , який зараховується лише за умови сплати страхових внесків (єдиного соціального внеску).Проте окремі особи не підлягають соціальному страхуванню або , за різних причин, не можуть працювати та сплачувати цей внесок. Для таких осіб Законом Укранаї «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування» передбачена можливість добровільної участі в системі загальнообов»язкового державного соціального страхування шляхом добровільної сплати єдиного соціального внеску.

Хто може приймати участь у добровільному страхуванні
В Законі врегульовано також питання добровільної участі в страхування осіб, які не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню за окремими його видами. Це насамперед стосується фізичних осіб - підприємців та самозайнятих осіб, які можуть брати добровільну участь у страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Які терміни сплати ЄСВ за найманих працівників та фізичними особами на спрощеній системі оподаткування
Платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, яким є календарний місяць, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є цільовим загальнообов’язковим платежем і підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Що передбачено законодавством за порушення термінів сплати ЄСВ

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена платниками у визначені Законом строки, є недоїмкою. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. За порушення норм законодавства про єдиний внесок до платників-порушників застосовуються фінансові санкції (штрафи та пеня).
Телефон для довідок 5-14-76