START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Запобігання торгівлі людьми »

28.02.2017

1. Соціальна сфера.
1.1. Заробітна плата та стан її виплати
Райдержадміністрацією постійно контролюється питання дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. Станом на 01.01.2017 року заборгованості по заробітній платі на економічно-активних підприємствах немає.
По району за 2016 рік середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 3208,00 грн., що на 508,00 грн., або на 18,8% більше проти відповідного періоду минулого року.
Одним з важливих завдань є легалізація заробітної плати. За даними звітів про нарахування єдиного соціального внеску середньомісячний фонд оплати праці, на який нараховуються страхові внески становить 18,9 млн. грн.
Протягом 2016 року проведено 39 зустрічей в трудових колективах з питань детінізації та легалізації заробітної плати, прямої залежності страхового стажу від своєчасної сплати внесків. На сайті Тетіївської РДА, в газеті «Тетіївська земля» розміщено статті на теми «Легалізація заробітної плати найманих працівників», «Мінімальна заробітна плата – шлях до справедливості», «Подбайте про власне майбутнє», «Легалізація робочих місць та заробітної плати – соціальна захищеність кожного», «Зарплата в конверті».
З метою підвищення рівня оплати праці, її легалізації та погашення її заборгованості у Тетіївському районі протягом звітного періоду здійснено ряд заходів:
- постійно здійснюється моніторинг розміру заробітної плати по підприємствах, які виплачують заробітну плату на рівні або нижче мінімальної та щомісячно подається інформація по даних підприємствах до Тетіївського відділення Білоцерківської ОДПІ, голові робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, начальнику управління соціального захисту населення. Направлено лист від 19.05.2016 року начальнику ГУ Держпраці у Київській області по підприємствах, у яких значна кількість працівників отримують заробітну плату менше мінімальної;
- 06.05.2016 року проведено засідання «круглого столу» з фізичними особами-підприємцями та посадовими особами підприємств, у яких працівники отримують заробітну плату меншу від мінімального розміру;
- проведено 7 засідань робочої групи з питань легалізації заробітної плати при Тетіївській райдержадміністрації, де заслухано керівників підприємств, які виплачують заробітну плату на рівні або нижче мінімальної заробітної плати та отримано пояснення;
- проведено 7 засідань комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат.


1.2. Пенсійне забезпечення.
Станом на 01.01.2017 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду перебуває 11077 пенсіонерів, в т. ч. 199 військових пенсіонерів, 54 внутрішньо переміщених осіб: із них з Донецької області - 29 осіб, Луганської області – 25 осіб. Призначено 12 особам пенсії по інвалідності, інвалідність яких пов’язана з участю в АТО. Середньомісячна потреба на виплату пенсії становить 16,5 млн. грн. Середній розмір пенсій становить 1579,63 грн., що на 146,00 грн. більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. Кількість одержувачів пенсій і допомог через установи банків становить 4463 особи, що складає 40,3% від загальної кількості пенсіонерів. Фінансування відбувається за встановленим графіком. Пенсія виплачується вчасно, заборгованості з виплати немає. Крім того, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати пенсії» від 21.12.2016 року у грудні 2016 року було здійснено виплату пенсії за січень місяць 2017 року, одержувачам пенсій через банківські установи з датами виплати з 4 по 15 число та одержувачам пенсій через відділення поштового зв’язку з датами виплати з 4 по 10 число.
На виконання доручення Віце-Прем’єр-Міністра України – Міністра культури України В. Кириленка від 12.02.2016 № 39485/8/1-15 щодо зменшення заборгованості із сплати єдиного внеску, страхових внесків та відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій всім боржникам надіслано листи з пропозицією узгодження графіків погашення заборгованості до Пенсійного фонду та укладено графіки з 5 платниками на суму 13,5 тис. грн., доведене завдання платниками виконано.
27.01.2016, 27.10.2016 та 12.12.2016 на колегіях Тетіївської РДА розглянуто питання про збільшення надходжень ЄСВ, погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду, детінізації заробітної плати, легалізації робочих місць та прийняті відповідні рішення.
Станом на 01.01.2017 року загальна заборгованість до управління Пенсійного фонду України у Тетіївському районі становить 455,1 тис. грн.
З метою зменшення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України протягом 2016 року управлінням Пенсійного фонду у Тетіївському районі здійснено ряд заходів:
- проведено 5 спільних нарад з відділом ДВС з питань стану виконання виконавчих документів про стягнення боргів на користь УПФУ у Тетіївському районі;
- проведено 2 спільних виїзди державних виконавців та представників Пенсійного фонду за місцезнаходженням боржника для проведення перевірки їх майнового стану;
- до Київського окружного адміністративного суду подано 9 позовів на стягнення боргу до Пенсійного фонду на суму 69,1 тис. грн.;
- на виконанні у органах державної виконавчої служби управління юстиції для примусового стягнення заходиться 20 документів на суму 259,7 тис. грн.
Внаслідок проведених заходів до Пенсійного фонду надійшло 61,6 тис. грн., в т.ч. від органів ДВС – 29,9 тис. грн. та засідань комісій - 31,7 тис. грн.


1.3. Зайнятість населення.
Протягом 2016 року до Тетіївського районного центру зайнятості звернулось 1312 осіб з числа незайнятих громадян, що менше проти відповідного періоду минулого року на 249 осіб, або на 16,0%. На обліку протягом звітного періоду у службі зайнятості перебувало 2427 безробітних, що на 1,7% менше минулорічного показника, або на 43 особи.
Число безробітних на обліку в службі зайнятості станом на 01.01.2017 року становило 959 безробітних, що менше на 156 осіб, або на 14,0%. Серед безробітних 42,3% (406 осіб) становили жінки; 32,5% (312 осіб) – молодь віком до 35 років та 63,0% (604 особи) – сільські жителі.
Станом на 01.01.2017 року з числа безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості, допомогу по безробіттю отримували 845 осіб (88,1% від загальної кількості безробітних). Середній розмір допомоги склав 1632,5 грн., що більше на 450,96 грн., або на 38,2% у порівнянні з показником минулого року.
З метою підбору підходящої роботи незайнятим та безробітним громадянам, центром зайнятості проводилася активна робота зі збору вакансій. Всього протягом 2016 року в базі даних Тетіївського центру зайнятості налічувалось 941 вакансія, з яких 834 вакансії укомплектовано.
Протягом 2016 року за сприяння Тетіївського РЦЗ працевлаштовано 886 осіб з числа незайнятого населення, що більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 23,8%. Завдання Програми зайнятості на 2016 рік становить 1017 чол. Виконання складає 87,1%.
У 2016 році 6 безробітних зорієнтовано на самозайнятість та їм було надано допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 102,7 тис. грн.
Особлива увага приділялась працевлаштуванню соціально незахищених верств населення, які не можуть на рівні з іншими конкурувати на ринку праці, передусім, людям з обмеженими фізичними можливостями. Так протягом звітного періоду було працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 217 осіб таких категорій, з них: 28 осіб з інвалідністю; 21 особа – батьки, які мають дітей віком до 6 років; 174 особи - передпенсійного віку, 2 особи звільнені з місць позбавлення волі та 14 учасників АТО.
У 2016 році центром зайнятості прийнято рішення про здійснення виплати компенсацій фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 13 безробітних. Сума витрат компенсацій єдиного соціального внеску працевлаштованих становить 44,8 тис. грн.
Протягом 2016 року професійне навчання та стажування на підприємствах за направленням служби зайнятості проходило 315 осіб, що склало 102,6% виконання річного показника Програми.
До участі у громадських та тимчасових роботах було залучено 702 особи, з них 224 особи працювали на громадських роботах та 478 осіб – на тимчасових роботах.
Тетіївським районним центром зайнятості постійно здійснюється моніторинг по підприємствах в Тетіївському районі щодо можливого масового вивільнення працівників та проводиться роз’яснювальна робота з представниками підприємств щодо запобігання масового вивільнення.
Протягом 2016 року створено 227 нових робочих місць, що становить 52,8% річного завдання. Створено робочих місць у фізичних осіб-підприємців – 117, найманих працівників у підприємців – 36 та найманих працівників у юридичних осіб – 74. Ліквідовано 184 робочих місця, що на 43 менше, ніж створено, а саме: 177 фізичних осіб – підприємців та 7 працівників у юридичних осіб. Абсолютне співвідношення кількості новостворених до ліквідованих робочих місць складає 43 особи, а відносне – 123,4%.
Галузева структура створених нових робочих місць: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 53; переробна промисловість (виробництво) - 8; добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 1; водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 1; будівництво – 5; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 95; тимчасове розміщування й організація харчування – 17; траспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність - 18; інформація та телекомунікація – 8; фінансова та страхова діяльність – 4; освіта – 5; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 2; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 4; надання інших видів послуг – 5; діяльність домашніх господарств – 1.

1.4. Соціальний захист населення.
Соціальний захист соціально вразливих груп населення, а саме: родини, в яких дитину виховує лише один з батьків; відсутність годувальника; особи, які мають психічні захворювання або інвалідність; переселенці, які мають недостатні необхідні ресурси; багатодітні сім’ї, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди; ветерани війни, ветерани праці та військової служби; особи похилого віку, є однією з найпріоритетніших в районі.
Станом на 01.01.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 9385 пільговиків, оплачено пільг на суму 8,6 млн. грн.
Для підвищення достатнього життєвого рівня населення району державні соціальні допомоги отримували 2328 сімей на суму 45,3 млн. грн.
За наданням субсидій на покриття витрат житлово-комунальних послуг звернулось 12585 сімей, профінансовано 55,9 млн. грн.
Згідно Програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» протягом 2016 року постраждалим мешканцям району виплачено компенсацій на суму 2,4 млн. грн. Фактично на обліку перебуває 1196 осіб.
Відповідно до Постанови КМУ №505 від 01.10.2014 року управління соціального захисту населення надає щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг. Станом на 01.01.2017 року на обліку перебуває 40 сімей, яким надано державну допомогу на суму 761,2 тис. грн.
З державного бюджету протягом 2016 року профінансовано по програмах:
- одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим жінкам та жінкам, які мають почесне звання України «Мати-героїня» на суму 49,5 тис. грн.;
- одноразова грошова допомога до 9-го травня на суму 1167,6 тис. грн.;
- одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, звільнених з військової строкової служби на суму 37,9 тис. грн.;
- професійна адаптація учасників АТО на суму 25,0 тис. грн.;
- соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів на суму 77,6 тис. грн.;
- одноразова виплата грошової допомоги членам сімей волонтерів, які загинули під час надання допомоги на суму 304,5 тис. грн.;
- придбання (будівництво) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у АТО та потребують поліпшення житлових умов на суму 2711,0 тис. грн.

1.5. Житлово-комунальне господарство.
За 2016 рік підприємствами житлово-комунального господарства надано послуг та виконано робіт на загальну суму 12479,6 тис. грн. (без ПДВ), або 113,6% в порівнянні з відповідним показником 2015 року, з яких;
на 8997,4 тис. грн. (відповідно 129,2%) відпущено теплової енергії та надано послуг з теплопостачання КП КОР “Тетіївтепломережа”;
на 2467,7 тис. грн. (відповідно 114,8%) надано послуг з водопостачання та водовідведення ВУ ВКГ “Тетіївводоканал”;
на 610,6 тис. грн. (відповідно 62,7%) надано послуг з утримання житла КП “Житлокомунсервіс”;
на 403,9 тис. грн. (відповідно 45,3%) виконано робіт з благоустрою м. Тетієва КП “Благоустрій”.
КП «Благоустрій» проведено поточний ремонт вуличного освітлення із заміною електрокабеля та встановленням електрозберігаючих лампочок, а також капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Вінницька та Праці на суму 163,5 тис. грн.
ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» виконано капітальний ремонт 1790 м міських водопровідних мереж по вул. Ватутіна, Добровольського, Чубаря, Кірова, Чкалова та Тургенєва в м. Тетієві на суму 953,0 тис. грн. та поточний ремонт 55 м водопровідних мереж на суму 20,0 тис. грн. Технічне обслуговування обладнання КНС, ВНС та артезіанських свердловин на суму 58,0 тис. грн. Придбання та заміна насосних агрегатів та керуючої апаратури на КНС та артсвердловини на суму 370,0 тис. грн. Проведено поточний ремонт каналізаційних мереж на суму 10,0 тис. грн., технічний огляд та поточний ремонт КОС на суму 10,0 тис. грн., ремонт та заміна запірної водопровідної арматури на суму 6,0 тис. грн., очищення, хлорування водопровідних мереж та резервуарів чистої води на суму 7,0 тис. грн., очищення КНС від мулу на суму 200,0 тис. грн., а також ремонт свердловини по вул. Слобідська на суму 385,0 тис. грн. Придбано трактор на суму 300,0 тис. грн.
КП «Житлокомунсервіс» проведено капітальний та поточний ремонти покрівель, капітальний ремонт фасадів, ремонт входів у під’їзди будинків, а також частковий ремонт відмостки будинків та ремонт прибудинкових доріг. Проведено ремонт каналізаційних колодців та люків, зливної каналізації, водопровідних систем та систем теплопостачання, димових та вентиляційних каналів.

1.6. Енергозабезпечення та енергозбереження.
Розроблено і схвалено Програму енергозбереження (підвищення енергоефективності) Тетіївського району на 2017-2020 роки розпорядженням № 509 виконуючого обов’язки голови адміністрації №509 від 13.12.2016 року та затверджено рішенням №169-13-VII сесії районної ради VII скликання 22.12.2016 року, якою передбачені першочергові відповідні заходи з енергозбереження у бюджетній сфері та житловому фонді району.
Протягом 2016 року завершено ремонт покрівлі та замінна віконних, дверних блоків Тетіївського районного будинку культури, по вул. Соборна, 5 в м. Тетіїв на суму 984,780 тис. грн. (за рахунок коштів обласного бюджету – 886,28 тис грн. та з місцевого бюджету – 98,5 тис. грн.) та розпочато утеплення фасаду та заміна віконних та дверних блоків поліклініки центральної районної лікарні по вул. Цвіткова, 26, відповідно до розробленої проектно-кошторисної, на загальну суму 3148,138 тис. грн. (за рахунок коштів обласного бюджету 2833,338 тис. грн. та місцевого бюджету – 314,8 тис. грн.). Проведено заміну віконних та двернних блоків будинків військомату, культури «Слобода» на суму 700,0 тис. грн. та вікон у центральній бібліотеці на суму 150,0 тис. грн. За кошти держбюджету проведено ремонт покрівель поліклініки, Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 на загальну суму 775,0 тис. грн.
В рамках Проекту „Місцевий розвиток орієнтований на громаду” ЄС/ПРООН завершено роботи щодо модернізації вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих світлодіодних ламп у с. Галайки (реконструкція 80 світлоточок) на загальну суму 163,886 тис. грн. та встановлення світильників, котрі живляться від сонячних батарей, у с. Ненадиха (встановлення 17 світлоточок) на загальну суму 391,325 тис. грн.

2. Гуманітарна сфера.
2.1. Освіта.
З метою стабільного функціонування закладів освіти району протягом 2016 року була проведена відповідна робота:
- збережено повну мережу загальноосвітніх закладів району. Надання послуг з загальноосвітньої діяльності в районі забезпечують 24 навчальних заклади (23 – денної форми навчання, 1 – вечірньої), в яких охоплено навчанням 3434 дитини; 13 дошкільних навчальних закладів та 13 навчально-виховних об’єднань. Мережа дошкільних навчальних закладів зменшилася за рахунок створення Бурківецького навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області;
- для надання корекційних послуг дітям з різними видами порушень психологічного розвитку в районній психолого-медико-педагогічній консультації працюють практичний психолог та консультант-логопед, які проводять індивідуально-корекційні заняття;
- для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку за потребою організовано інклюзивне та індивідуальне навчання;
- харчування дітей в навчальних закладах з 02.03.2016 року здійснюється за рахунок батьківських коштів, з державного бюджету фінансується харчування пільгових категорій, для вихованців дитячих садків фінансування здійснюється з місцевих бюджетів (з міського – 40% та сільських – 60%) та за кошти батьків (60% та 40% відповідно);
- проведено поточні ремонти та технічне обслуговування газових котелень Горошківського НВО, Стадницького НВО, Височанського НВО, Клюківського НВО, Денихівської ЗОШ, Тетіївської ЗОШ №1, Черепинського НВО, Галайківського НВО, Ненадихівського НВО, Тетіївської ЗОШ №3;
- поточний ремонт газової шкафної в Тетіївській ЗОШ №1;
- здійснено перехід на енергозберігаючі технології (заміна вікон/дверей на металопластикові) – Галайківське НВО, Голодьківська ЗОШ, Черепинське НВО, Стадницьке НВО, Теліжинецьке НВО, Тетіївський НВК «ЗОШ I-III ступенів – природно математичний ліцей», Тетіївського ДНЗ «Сонечко»;
- здійснено ремонт покрівлі Дзвеняцького НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Скибинецького НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3;
- проведено капітальний ремонт по заміні даху, вікон, утеплення фасаду Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Берізка»;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на утеплення фасаду та заміну віконних та дверних блоків Денихівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тетіївської районної ради Київської області, Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради Київської області, Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Тетіївської районної ради Київської області.

2.2. Охорона здоров’я.
Для забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров’я в районі протягом 2016 року значна увага приділялася покращенню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, якості надання медичних послуг, раціональному використанню ліжкового фонду:
По центральній районній лікарні:
- проведено поточні ремонти пральні, стерилізації на суму 2,0 тис. грн., гнійної та чистої перев’язочної на суму 1,5 тис. грн.;
- проведено ремонти машинного відділення ліфта хірургічного відділення на суму 1,4 тис. грн. та системи опалення пологового відділення на суму 1,0 тис. грн.;
- проведено повірку медапаратури на суму 22,5 тис. грн. та ремонт медапаратури на суму 11,1 тис. грн.;
- проведено експертизу та ремонт ліфтів на суму 8,9 тис. грн.;
- проведено ремонт фасаду інфекційного відділення на суму 1,4 тис. грн.;
- проведено ремонт системи опалення на суму 50,0 тис. грн.;
- проведено заміну водяного насосу у свердловині на суму 6,0 тис. грн.
Для забезпечення виконання Програм використано 1461,7 тис. грн., а саме:
- Програма «Цукровий діабет» - придбано інсуліну на суму 1234,6 тис. грн.;
- Програма «Боротьба з онкохворими» - придбано наркотиків на суму 35,2 тис. грн.;
- Програма забезпечення хворих до- та післяопераційний період з трансплантації на суму 58,1 тис. грн.;
- Програма профілактики, діагностики та лікування вірусними гепатитами – 67,0 тис. грн.;
- Програма «Здоров’я – 2016. Кардіологія» - 61,1 тис. грн.;
- Програма «Репродуктивне здоров’я нації» - 5,7 тис. грн.
По центру первинної медико-санітарної допомоги:
- закуплено 4,2 тис. доз туберкуліну на суму 31,2 тис. грн. та 50 доз вакцини БЦЖ;
- проведено заміну дверей у ФП с. Хмелівка на суму 5,0 тис. грн., у ФП с. Черепинка на суму 3,0 тис. грн. за кошти місцевого бюджету та замінено вікна на енергозберігаючі на ФАПах с. Ненадиха на суму 18,0 тис. грн., с. Клюки на суму 5,0 тис. грн., с. Галайки – 38,0 тис. грн.;
- проведено ремонт дитячої консультації на суму 4,0 тис. грн.;
- завершено капітальний ремонт ФАПу с. Росішки на суму 326,4 тис. грн. (Програма ПРООН – 111,0 тис. грн., місцевий бюджет – 56,6 тис. грн., кошти сільської громади – 8,8 тис. грн. та кошти ТОВ «АФ Росішки» - 150,0 тис. грн.);
- проведено капітальний ремонт покрівлі поліклініки на суму 307,8 тис. грн.

2.3. Культура та туризм.
Протягом 2016 року в районі збережена мережа закладів культури, а саме: 32 бібліотеки, 29 клубних установ, дитяча музична школа та районний історико-краєзнавчий музей.
При закладах культури діють 120 колективів художньої самодіяльності, в т.ч. 6 любительських об’єднань й клубів за інтересами та 62 дитячих гуртки. 6 колективів мають звання «аматорський народний колектив» та 1 дитячий – «зразковий аматорський колектив».
Культурно-освітню роботу у районі забезпечують 130 спеціалістів. У рамках районної Програми культурного забезпечення населення протягом 2016 року проводились планові культурно-мистецькі заходи.
У звітному періоді вихованці та викладачі музичної школи приймали участь в обласному Гала-концерті переможців обласного конкурсу «Каштановий рояль».
Пріоритетним напрямком роботи закладів культури району є патріотичне виховання населення. Особлива увага приділяється заходам, спрямованим на вшанування учасників АТО та їх родин. Проведені акції, концерти, тематичні заходи на підтримку воїнів АТО та членів їх сімей:
- весняна ярмарка «Проводи зими, зустріч весни» спільно з громадськими організаціями району;
- мистецьке свято для школярів «Діти Тетіївщини проти війни»;
- зустріч-спілкування з дружинами, матерями загиблих воїнів АТО «Жінки з великим серцем»;
- народознавче дійство «На Купала вогонь горить»;
- літерно-музичне свято «Моя Україна – це пісня крилата і батьківська хата – добро джерело»;
- хвилина спілкування до Дня Державного Прапора України «По долині жито, по горі блакить»;
- районний захід до 25-річниці від Дня Незалежності України;
- до Дня Партизанської Слави – бесіда «Героїчне підпілля»;
- зустріч з воїном Афганцем та воїном АТО «Дві війни, дві долі»;
- концерт до Дня захисника України «Свято мужності і відваги»;
- зустріч до Дня визволення України від фашистських загарбників «Цей день ми не забудемо ніколи»;
- мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи в Україні «На колінах стою перед вами, сповідаю жалобу сумну»;
- година – реквієм до Дня пам'яті жертв голодоморів «Чорна трагедія на українській землі».
Протягом 2016 року проведено поточний ремонт сільського будинку культури у с. Дібрівка на суму 67,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету), ремонт гримерної кімнати будинку культури в с. Скибенці (спонсорські кошти), замінено щитки обліку електроенергії в бібліотеках с. Високе та с. Стадниця на суму 33,1 тис. грн. (кошти місцевих бюджетів), замінено вікна в бібліотеці с. Високе на суму 11,8 тис. грн. Розпочато ремонти клубних закладів с. Погреби, с. Горошків та с. Стадниця.
Поліпшено матеріально-технічну базу закладів культури за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків на суму 90,8 тис. грн. та коштів місцевих бюджетів на суму 58,2 тис. грн.
Здійснено передплату періодики по централізованій бібліотечній системі на І півріччя 2017 року на суму 20,0 тис. грн.

2.4. Фізична культура та спорт.
Протягом 2016 року в районі було проведено 18 районних спортивно-масових заходи серед різних верств населення. Спортсмени Тетіївщини взяли участь у 6 Всеукраїнських та 12 обласних спортивно-масових заходах.
В районі збережена структура галузі фізичної культури та спорту.
Збережена мережа спортивних споруд. Діє 24 спортивні зали, 1 стадіон в м. Тетієві, сільський стадіон в с. Денихівка, 55 спортивних майданчиків, 14 футбольних полів, 14 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 2 тири.
На проведення спортивних заходів та навчально-спортивну роботу з районного бюджету було витрачено 74,5 тис. грн.3. Реальний сектор економіки.
3.1. Промисловість.
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах без ПДВ за 2016 рік становив 156884,4 тис. грн.
Зростання обсягу реалізованої промислової продукції в 2016 році по відношенню до 2015 року пов’язано з тим, що ТОВ «Призма-14» (Кашперівський цукровий завод) відновив свою виробничу діяльність в 2016 році.
ТОВ «Призма-14» вироблено 15791,0 тонн цукру.
ТОВ «Тетіївський пряник» випустило кондитерських виробів – 534,0 тонни.
Два підприємства (ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» та КП КОР «Тетіївтепломережа») надали послуг на суму 11465,1 тис. грн.
За попередніми даними Тетіївського відділення Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції за 2016 рік збиткові промислові підприємства відсутні.
Щомісяця при райдержадміністрації проводяться спільні засідання комісії з питань своєчасної сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслуховуються керівники підприємств, які допускають податкову заборгованість, заборгованість з виплати заробітної плати, проводять збиткову діяльність.

3.2. Сільське господарство.
У 2016 році виробництво валової продукції сільського господарства у господарствах всіх форм власності в постійних цінах 2010 року збільшилось, у порівнянні з 2015 роком, на 26,2% і склало 353,0 млн. грн.
За фактичними даними на кінець 2016 року у сільськогосподарських підприємствах валове виробництво зернових та зернобобових на площі 20947,71 га у вазі після доробки становить 138,2 тис. тонн при середній врожайності 66,0 ц/га, що більше до показника минулого року на 32,4 тис. тонн, або на 30,6%. З них: озимої пшениці – 37,9 тис. тонн, що більше на 5,8 тис. тонн, або на 18,1%; ярої пшениці – 0,8 тис. тонн, що більше на 0,5 тис. тонн, або на 166,7%; ячменю озимого – 6,9 тис. тонн, що більше на 2,1 тис. тонн, або на 43,8%; ячменю ярого – 17,2 тис. тонн, що більше на 4,4 тис. тонн, або на 34,4%; овесу – 0,8 тис. тонн, що більше на 0,5 тис. тонн, або на 166,7%; кукурудзи на зерно в перерахунку на сухе зерно з площі 8639,45 га у вазі після доробки становить - 73,9 тис. тонн, при урожайності 85,5 ц/га, що більше на 18,6 тис. тонн, або на 33,6%; гречки – 0,2 тис. тонн, що більше на 0,15 тис. тонн, або у 4 рази; гороху – 0,2 тис. тонн, що більше на 0,1 тис. тонн, або на 100,0%; крім того ріпаку озимого – 6,3 тис. тонн, що менше на 1,7 тис. тонн, або на 21,3%; соняшнику на зерно – 22,8 тис. тонн, що більше на 11,7 тис. тонн, або на 105,4%; сої – 8,7 тис. тонн, що менше на 0,9 тис. тонн, або на 9,4%; цукрові буряки (фабричні) з площі 1284,0 га у вазі після доробки - 80,5 тис. тонн, при урожайності 626,9 ц/га, що більше на 35,3 тис. тонн, або на 78,1%.
Станом на 01.01.2017 року в сільськогосподарських підприємствах району утримується 6519 голів великої рогатої худоби, що на 90 голів менше проти минулого року, або на 1,4%, в тому числі корів – 2432 голови, що менше на 67 голів, або на 2,7%; свиней – 4838 голів, що менше на 723 голови, або на 13,0%; птиці – 43678 голів, що менше на 1735 голів, або на 3,8%.
Валове виробництво молока складає 16,5 тис. тонн, що більше до минулорічного показника на 0,3 тис. тонн, або на 1,9%; виробництво курячих яєць складає 1411,0 тис. шт., що більше на 689,3 тис. шт. проти показника минулого року, або на 95,5%. Надій на корову становить 6681,0 кг, що більше на 160,0 кг, або на 2,5%.
Реалізовано м’яса – 2,5 тис. тонн, що більше до минулого року на 0,8 тис. тонн, або на 47,1%. Середньодобові привіси ВРХ становлять 482 гр., що менше на 36,0 гр., або на 7,0%; свиней – 356 гр., що більше на 2,0 гр., або на 0,6%.
Одержано приплоду від корів і нетелів 2351 голова, що менше на 69 голів, або на 2,9%; в т.ч. від корів – 1644 голови, що більше на 27 голів, або на 1,7%; вихід телят на 100 корів становить 66 голів; одержано поросят – 9543 голови, що менше на 422 голови, або на 4,2%, вихід поросят на 100 свиноматок становить 1365 голів.
Станом на 01.01.2017 року заборгованості з виплати заробітної плати по сільськогосподарських підприємствах району немає.

3.3. Будівельна діяльність.
Протягом 2016 року в експлуатацію введено 1,0 тис. кв. м. житлового фонду за рахунок коштів населення.
Продовжується будівництво храму по вул. Ватутіна в м. Тетієві, використано 400,0 тис. грн. Розпочато будівництво храму УПЦ КП по вул. Будьонного, УПЦ МП по вул. Центральній в м. Тетієві.
Завершено будівництво храму в с. Бурківці.
ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» збільшив водопровідні мережі м. Тетієва на 35 абонентів, прокладено 850 м. водопровідних мереж.
КП КОР «Тетіївтепломережа» проведено ремонт теплових мереж по вул. Цвіткова та Крючкова в м. Тетієві на суму 96,0 тис. грн.
Завершено розробку містобудівної документації планування району, проходить експертизу технічна документація. Протягом 2016 року завершена розробка генерального плану с. Кашперівка, с. Денихівка, с. Дібрівка та с. Стадниця. Розпочато розробку генерального плану с. Кошів, с. Погреби, с. Михайлівка, с. Галайки та с. Ненадиха.

3.4. Дорожнє господарство.
Протягом 2016 року завершено капітальний ремонт дороги по вул. Дем’яна Бідного в с. Денихівка на суму 1240,0 тис. грн.
КП «Благоустрій» проведено поточний ремонт 4269 м2 вул. Цвіткова, Чайковського, Центральна, Я. Острозького, А. Байраківського, П. Героїв, Севастопольська, Дібрівська, Зарічна, Володимирська, Рідна, Соборна, Г. Турія, О. Вишні, Снігурівська, Крючкова, Гуменюка, Центральна, Шевченка, Франка, Грушевського, Нова, Соборна та Злагоди м. Тетієва на суму 1317,1 тис. грн.
Філією „Тетіївське райДУ” виконано 6300 кв. м. поточного ремонту а/д « (Біла Церква – Тетіїв - Липовець) –Черепин» на суму 1340,8 тис. грн., 6782 кв. м. ямкового ремонту доріг на суму 2441,5 тис. грн. та поточний ремонт 553 кв. м. дорожнього покриття вул. Київська, Толстого, Миру, Соборна та Матросова в м. Тетієві на суму 189,5 тис. грн.

3.5. Споживчий ринок.
Станом на 01.01.2017 року кількість підприємств торгівлі, включаючи заклади ресторанного господарства в районі становить 340 одиниць, в т.ч. в сільській місцевості – 163 одиниці.
Протягом 2016 року в районі відкрито 11 підприємств торгівлі, в т.ч. в сільській місцевості – 1.
В сфері побутового обслуговування району станом на 01.01.2017 року за даними Тетіївського відділення Білоцерківської ОДПІ задіяно 234 фізичні особи (з урахуванням найманих працівників), в т.ч. 72 особи в сільській місцевості.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в районі запопередніми даними за 2016 рік складе 111,1 млн. грн.

4. Інвестиційно-інноваційна діяльність.
За 2016 рік в районі за попередніми даними підприємств та організацій очікується освоїти 100 млн. грн. капітальних інвестицій. З них: підприємствами та організаціями всіх форм власності за рахунок всіх джерел фінансування – 95,5 млн. грн. та інвестицій у індивідуальне житлове будівництво – 0,5 млн. грн.
В 2016 році завершена робота по впровадженню інвестиційних проектів:
- збільшення виробництва м’яса птиці (індиків) з реконструкцією 5 пташників та забійного цеху (ТОВ «СП «Володар»), вартість проекту 10000 тис. грн.;
- реконструкція телятника із застосуванням сучасних технологій (ТОВ «П’ятигори»), вартість проекту 1200 тис. грн.

5. Розвиток підприємництва.
Станом на 01.01.2017 року в районі зареєстровано 1336 суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі підприємців – фізичних осіб – 1149 (по даних ЄДР). В районі зареєстровано 53 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться 4699,6 га земельних угідь.
Надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва в районі за 2016 рік становлять 89083,3 тис. грн., що складає 63,9% від загальних надходжень по району.
В районі зареєстроване громадське об’єднання підприємців – районна громадська організація «Спілка промисловців та підприємців Тетіївщини», функціонує бізнес-центр, що створений даною громадською організацією.

6. Адміністративні послуги.
Тетіївською райдержадміністрацією проведена робота по створенню Центру надання адміністративних послуг. Затверджено Положення про Центр надання адміністративних послуг, як структурний підрозділ Тетіївської районної державної адміністрації.
Розроблений та затверджений Перелік адміністративних послуг відділу архітектурно-будівельного контролю Виконкому Тетіївської міської ради та органів виконавчої влади, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Тетіївської РДА у відповідності до вимог п.5 розпорядження КМУ від 16.05.2014 року №523-р.
Складовою Центру надання адміністративних послуг Тетіївської райдержадміністрації є Єдиний дозвільний центр з прийому заяв та видачі документів дозвільного характеру.
Протягом 2016 року видано 6 документів дозвільного характеру: Тетіївським РС ГУ ДСНС України в Київській області –2 та Управлінням Держпродспоживслужби в Тетіївському районі - 3, Управлінням ветеринарної медицини – 1, а також надано 34 консультації.

7. Фінанси.
Доходи загального фонду бюджету району, які формуються за рахунок податкових та неподаткових надходжень за 2016 рік виконані в сумі 72377,3 тис. грн., що становить 113,3% уточненого плану. Упродовж звітного періоду власні доходи уточнено на 18900,1 тис. грн. Понад уточнений план додатково отримано 8494,9 тис. грн., перевиконання більше 105% становить 8075,1 тис. грн. Незабезпечено виконання встановлених планів місцевих бюджетів Височанською сільською радою на 13,2 тис. грн., Ненадихівською сільською радою на 14,1 тис. грн. та Одайпільською сільською радою на 16,9 тис. грн. В зв’язку із змінами до Бюджетного та Податкового кодексів у порівнянні з відповідним періодом минулого року усі місцеві бюджети отримали зростання надходжень до своїх бюджетів, до зведеного бюджету району додатково отримано 27968,7 тис. грн.
Найвищу питому вагу (46,1%) серед власних надходжень місцевих бюджетів має податок на доходи фізичних осіб, надходження якого становить 33346,4 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження по податку збільшилися на 12505,4 тис. грн.
Значні додаткові надходження отримано по місцевих податках і зборах (затверджений план перевиконано на 12255,4 тис. грн., уточнений на 2165,4 тис. грн.).
Бюджетні кошти використовуються переважно на фінансування захищених статей видатків ( 82,9%).
Станом на 01.01.2016 р. сума податкового боргу в частині місцевих бюджетів району по платниках не оголошених банкрутами за даними Тетіївського відділення Білоцерківської ОДПІ складала 1183,0 тис. грн., а саме ПДФО - 395,0 тис. грн., плата за землю - 112,5 тис. грн., податок на прибуток -605,3 тис. грн., станом на 01.01.2017 р. відповідний показник зріс на 230,4 тис. грн., та рахується в сумі 1413,4 тис. грн. а саме ПДФО – 390,2 тис. грн., податок на прибуток - 500,8 тис. грн., плата за землю - 294,5 тис. грн., єдиний податок - 82,0 тис. грн., інші податки та збори – 145,9 тис. грн., в тому числі акцизний податок – 129,0 тис. грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду в цілому по району станом на 01.01.2017 року зросла проти заборгованості на початок року на 28,6 тис. грн. і становить 67,3 тис. грн. Заборгованість виникла у зв’язку із здійсненням попередньої оплати за підписку періодичних видань на 2017 рік.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2017 року зросла проти заборгованості на початок року на 21 759,5 тис. грн. і становить 25 193,7 тис.грн., з неї прострочена 7 152,4 тис.грн.
Вся сума заборгованості є заборгованістю по управлінню соціального захисту населення – недофінансовано пільги та субсидії з державного бюджету