START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

27.11.2012

головного лікаря Тетіївської центральної районної лікарні А.С.Крохмального по питанню реорганізації екстренної медичної допомоги

Як відомо, з 1 січня вступає в дію ухвалений 5 липня і підписаний Президентом України В.Ф.Януковичем Закон України «Про екстрену медичну допомогу».
Законом України «Про екстрену медичну допомогу» передбачається створення єдиної Системи екстреної медичної допомоги.
Сьогодні йдеться про необхідність перебудови швидкої медичної допомоги, про раціональне використання бригад, швидкої медичної допомоги, про розширення діяльності невідкладної медичної допомоги при поліклініках і передачу хронічних хворих дільничному або сімейному лікареві.
В рамках цієї системи, швидка медична допомога буде підпорядковуватись центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Центри утворюються шляхом реорганізації всіх існуючих підрозділів швидкої медичної допомоги, медицини катастроф, їхнього об\;\;\;'єднання зі створенням
єдиної потужної оперативно-диспетчерської служби. Вся інформація з території області повинна надходити в один центр, а не в декілька, як зараз. Єдина диспетчерська служба, буде оснащена сучасною технікою, контролюватиме пересування бригад, їхнє
місцеперебування для оперативного забезпечення і чіткого контролю вчасного приїзду \;\;\;"швидкої\;\;\;".
Формування Центрів передбачає - розбудову системи на території області та подальші функцій з управління та забезпечення її щоденної діяльності. В свою чергу у складі центрів медицини катастроф є також навчальні підрозділи, що дозволяють медичним працівникам постійно підвищувати кваліфікацію.
Реформуванню системи екстреної медичної допомоги підлягають принципи організації надання екстреної медичної допомоги, принципи контролю за вчасністю надання такої допомоги, моніторинг за використанням наявного ресурсу.
В усіх регіонах України розпочато і в основному має бути завершено до кінця року процес структурного реформування екстреної медичної допомоги.
Президентом України В.Ф. Януковичем поставлено завдання: до кінця поточного року завершити нормативно-правове забезпечення та протягом 2013 року провести реорганізацію системи екстреної медичної допомоги в Україні.
Одним з головним напрямків Реформування є те що при реорганізації не передбачається скорочення виїзного персоналу та кількості виїзних бригад, відбудеться лише оптимізація управлінського і допоміжного персоналу - за рахунок централізації частини функцій в єдиній обласній структурі. Кошти на утримання дублюючих структур навпаки будуть спрямовані на посилення оснащення виїзних бригад, підвищення якості підготовки персоналу.
Головною ідеєю реформування з самого початку було фінансування служби екстреної допомоги з обласного, більш потужного бюджету.
Сьогодні служба швидкої допомоги майже в 30% випадків виконує не свої функції: перевозить лікарів-консультантів, проводить планові ін\;\;\;'єкції і так далі. Через це у випадках, коли дійсно потрібна екстрена допомога,
забезпечити своєчасний приїзд бригади на виклик дуже складно.
Розподіл швидкої і невідкладної медичної допомоги розв\;\;\;'яже цю проблему і поліпшить якість медичної допомоги, що надається. Робота невідкладної допомоги буде спрямована на підвищення ефективності надання первинної допомоги (при загостренні хронічних захворювань, виконанні планових ін\;\;\;'єкції і так далі). А персонал швидкої допомоги буде націлений на швидкий приїзд до хворого або потерпілого, проведення інтенсивної терапії і реанімаційних заходів.
Система екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України \;\;\;"Про екстрену медичну допомогу\;\;\;" буде складатись:
- центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
- станцій екстреної медичної допомоги;
- бригади екстреної медичної допомоги;
- відділення невідкладної медичної допомоги.
Критеріями визначення меж зони обслуговування є довжина
найдовшого маршруту, що орієнтовно у міській місцевості становить 5-10км. у сільській 15-18км. і час доїзду бригади не перевищує 10 хв. у місті та 20 хв. у сільській місцевості.
Виходячи з даного нормативу в області планується відкрити 6 станцій центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зі статусом відокремленого підрозділу.
Тетіївський район буде підпорядкований Білоцерківській станції екстреної медичної допомоги.
При ЦРЛ буде підстанція екстреної медичної допомоги - на базі відділення швидкої медичної допомоги.
Для забезпечення нормативного 10-ти хвилинного доїзду в місті та 20-ти хвилинного в сільській місцевості для своєчасного надання екстреної медичної допомоги будуть створені пункти тимчасового базування швидкої медичної допомоги. Пункти тимчасового базування планується розмістити в приміщеннях медичних закладів, які відкриті в даному населеному пункті.
Виходячи з вище викладеного необхідно передати в підпорядкування області усі закріплені за швидкою медичною допомогою основні засоби (приміщення, автомобілі, медобладнання, мед апаратуру і т д).
Результати проведеного аудиту в системі швидкої медичної допомоги показали, що наявний санітарний транспорт і його обладнання не відповідають сучасним вимогам.
Тому на 2013 рік планується забезпечити підрозділи швидкої медичної допомоги надійним радіо зв’язком і єдиною системою СР8-навігації. Кожна машина екстреної медичної допомоги, крім обов\;\;\;'язкового табельного оснащення, повинна мати ЕКГ-апарат з можливістю передати у відповідний центр даних для отримання висновків та рекомендацій.
Яка ситуація в нашому районі з екстреною медичною
допомогою.
В районі функціонує 3 фельдшерські бригади швидкої медичної допомоги.
2 бригади в ЦРЛ - цілодобові
1 бригада при Денихівській дільничній лікарні, яка функціонує з 15.00.
Ці бригади планується з 1.01.13р. передати на обласний бюджет в центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
В районі створено ЦПМСД, при якому одним із структурних підрозділів є відділення невідкладної медичної допомоги.
В січні 2013 року, після реєстрації Центру планується розмежувати існуючу швидку медичну допомогу на екстрену медичну допомогу, яку будуть
надавати існуючі бригади, та невідкладну медичну допомогу, для чого додатково буде введено ще 2 фельдшерських бригади при ЦПМСД.
Бригади екстреної медичної допомоги планується розмістити при ЦРЛ, Денихівській ДЛ та Кашперівській мед амбулаторії.
Новостворені 2 бригади невідкладної медичної допомоги будуть базуватися на базі ЦРЛ.
Що зроблено в районі на виконання Закону.
1. Розпорядженням голови РДА створено робочу групу з питань впровадження Закону України \;\;\;"Про екстрену медичну допомогу\;\;\;" в Тетіївському районі.
2. Розроблені та затверджені заходи по виконанню Закону.
3. Проведено аудит стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризацію її ресурсного забезпечення.
4. Працівники швидкої медичної допомоги попереджені про зміни в організації праці.
5. Проведено розрахунок комунальних витрат по приміщеннях ШМД, які плануються для передачі в обласну комунальну власність.
6. Направлені листи на с/ради с.Денихівка та Кашперівка про винесення на сесію сільської ради питання про передачу в оренду або в обл.комунальну власність приміщень для пунктів тимчасового базування бригад, та автомобіль ШМД с.Денихівка.
7. Питання передачі існуючого ресурсу системи екстреної медичної допомоги району до власності територіальних громад сіл, селищ та міст Київської області - винесено на сесію районної Ради.