START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Загальна інформація про район »

17.01.2012

Управління Пенсійного фонду України у Тетіївському районі повідомляє:

Починаючи з 1 жовтня жінки виходитимуть на пенсію на 5 років пізніше. Законом України «Про заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи» встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – 60 років. Утім підвищення пенсійного віку для жінок буде здійснюватися поетапно, впродовж 10 років – по півроку за рік.
Право на пенсію за віком після досягнення 60-річного віку та наявності страхового стажу не менше 15 років мають жінки 1961 року народження старші після досягнення:
55 років - якщо вони народилися до 30 вересня 1956 року включно,

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року,

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року,

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року,

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року,

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року,

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року,

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року,

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року,

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року,

60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Разом з цим, до 1 січня 2015 року непрацюючим жінкам, які мають не менше ніж 30 років страхового стажу, збережено право виходу на пенсію за віком після досягнення 55 років. Але в такому випадку розмір їхньої пенсії зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.


Вимоги до страхового стажу

Як відомо, до страхового стажу зараховується період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Тож, починаючи з 1 жовтня 2011 року мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, буде збільшено з 5 до 15 років. Це означає, що право на призначення пенсії за віком матимуть ті особи, які мають не менше 15-ти років страхового стажу.
Збільшено також і страховий стаж, необхідний для призначення мінімальної пенсії за віком та для підвищення пенсії за понаднормовий стаж для нових пенсіонерів: жінкам – з 20 до 30 років, чоловікам – з 25 до 35 років.
Водночас Законом зменшено необхідний страховий стаж для призначення пенсії особам, які стали інвалідами, та диференційовано підвищення необхідного стажу до 10 (15) років залежно від групи та віку встановлення інвалідності.
Людям, яких звільнили у зв’язку зі скороченням штатів менше, ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку, пенсія призначатиметься при наявності страхового стажу 30 років у жінок та 35 років у чоловіків.
Потрібно зазначити, що вартість одного року стажу не підвищується і становить 1,35%.

Змінено період, за який береться заробітна плата для обчислення розміру пенсії

Відповідно до Закону для обчислення пенсії буде враховуватися заробітна плата за весь період страхового стажу з 1 липня 2000 року. Дані про заробітки за 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року братимуться до відома лише у двох випадках:
- у разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше ніж 60 місяців;
- за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право надаватиметься до 1 січня 2016 року.

Змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначається заробіток для призначення пенсії

З 1 січня 2012 року при обчисленні майбутньої пенсії враховуватиметься середня заробітна плата по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Тобто з наступного року застосовуватимуть показник середньої зар¬плати за 2009-й, 2010-й та 2011 роки. До кінця ж цього року враховуватиметься середня заробітна плата за один рік.
Варто зауважити, що в Законі збережено правило про те, що майбутній пенсіонер за бажанням може виключити із розрахунку заробіток за «невдалі» роки. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди догляду за дитиною до 3-х років, за інвалідом І групи, престарілим або дитиною-інвалідом, періоди строкової військової служби.

Змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з 15 до 17 мінімальних заробітних плат

З 1 жовтня максимальну величину бази нарахування єдиного внеску буде збільшено з 15 до 17 мінімальних заробітних плат, тобто вона складатиме 16 745 гривень. Таким чином, навіть якщо хтось отримує 25 тисяч гривень зарплати, для розрахунку пенсії враховуватимуть лише 16 745.
За період отримання допомоги по безробіттю враховуватиметься мінімальна зарплата.

Змінено порядок визначення заробітної плати в разі переведення з одного виду пенсії на інший

Законом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення ре¬формування пенсійної системи» передбачено, що переведення з одного виду пенсії на інший проводиться з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату тощо, що містяться у матеріалах пенсійної справи. За бажанням може враховуватись заробітна плата за періоди страхового стажу після призначення (попере¬днього перерахунку) із застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
При переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком уперше, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності працювала і має не менше як 24 місяці страхового стажу, застосовується показник середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком.

Перерахунок пенсій

У новому Законі збережено право працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунки проводитимуться:
- якщо пенсіонер, відпрацювавши не менш ніж 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, - з урахуванням заробітної плати, з якої було призначено (перераховано) пенсію. За бажанням пенсіонера, при перерахунку пенсії може враховуватися і заробітна плата (дохід) за періоди, зазначені в ч. 1 ст. 40 Закону. Але в усіх випадках застосовується показник середньої заробітної плати по Україні, який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
- якщо пенсіонер після призначення або попереднього перерахунку має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок проводиться не раніше ніж через 2 роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.
Також варто зауважити, що перерахунок пенсії у зв’яз¬ку з підвищенням прожиткового мінімуму для непраце¬здатних здійснюватиметься тільки непрацюючим пенсіонерам. Тим, хто працює, перерахунок зроблять лише після звільнення з роботи — за тим прожитковим мінімумом для непрацездатних, який діятиме на дату звіль¬нення.


Виплата пенсій

Максимальні пенсії обмежено

Відтепер максимальний розмір пенсій не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. З 1 жовтня найвища пенсія складатиме 7840 грн. Обмеження пенсій максимальним розміром стосується всіх категорій пенсіонерів, незалежно від того, за нормами якого закону вони отримують пенсію. Пенсії, призначені громадянам до 1 жовтня 2011 року, виплачуватимуться без будь-яких обмежень, в тому числі і працюючим пенсіонерам. Якщо розмір пенсій перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, то вони виплачуватимуться без індексацій і підвищень доти, доки їх розмір не зрівняється з максимальним, який, у свою чергу, потроху зростатиме.
Достроково призначена пенсія (не залежно від закону, за яким вона призначена) особам, які звільнені за скороченням штатів, або за станом здоров’я, або у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, у період до досягнення пенсійного віку працюючим пенсіонерам не виплачується.

Зміни пенсійного забезпечення для осіб, які працювали в шкідливих умовах праці та на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років

Умови щодо віку та стажу, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років Законом «Про заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи» залишаються незмінними.
Пенсіонерам, яким призначено пенсії за вислугу років і які продовжують працювати, перерахунки пенсій з врахуванням відпрацьованого страхового стажу будуть проводитися лише після досягнення пенсійного віку.
Особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної або комунальної власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, мають страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не одержували будь - якої пенсії, під час призначення пенсії за віком, виплачується одноразова грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі 10 призначених пенсій.

Зміни по відстроченню виходу на пенсію

Змінено механізм підвищення розміру пенсії при відстроченні терміну виходу на пенсію:
- при відстроченні до 5 років пенсії підвищуються на 0,5 % за кожен місяць більш пізнього виходу на пенсію;
- понад 5 років - на 0,75 %.
Відстрочення виходу на пенсію здійснюватиметься за вибором особи без обов’язку звернення до пенсійних органів про відстрочення виходу на пенсію при досягненні пенсійного віку.

Зміни пенсійного забезпечення для тих, хто вже на пенсії

Будь – яких обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, за виключенням спеціальних пенсій, не передбачено.
Для осіб, яким пенсія призначена до набрання чинності Законом (крім тих, яким після набрання чинності зазначеного Закону здійснювався перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за період страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії:
мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, встановлюється за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу;
збільшення пенсії, передбачене абзацом другим частини першої статті 28 цього Закону, встановлюється за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам.

Щодо спеціальних пенсій

Підвищено пенсійний вік
Головне нововведення — поетапне підвищення пенсійного віку для чоловіків-спецпенсіонерів до 62 років. Але, на відміну від «загального» підвищення пенсійного віку для жінок, воно набере сили лише з січня 2013 року. Тобто з 1 січня 2013-го чоловіки-спецпенсіонери будуть виходити на пенсію в 60 років і 6 місяців. До спец пенсіонерів відносяться держслужбовці та прирівняні до них категорії: народні депутати, працівники прокуратури, суду та Нацбанку, митники, науковці, журналісти державних і комунальних ЗМІ.
«Відкорегований» Законом і граничний вік перебування на державній та дипломатичній службі або на службі в органах місцевого самоврядування. Для жінок він складатиме 60 років і 62 роки для чоловіків
Чоловіки, перебування на службі яким продовжено до набрання чинності Законом більше ніж до 62 років, залишаться на службі до закінчення такого продовження.

Збільшено страховий стаж, необхідний для призначення спеціальних пенсій:
Для призначення пенсій за нормами Законів України «Про державну службу», «Про наукову і науково – технічну діяльність», «Про статус народного депутата України» крім стажу державної служби (10 років) та стажу наукової роботи (15 років для жінок, 20 років для чоловіків) необхідно мати страховий стаж –жінкам 30 років, чоловікам –35 років.
Із 20 до 25 років підвищується вислуга років для прокурорів. Для слідчих прокуратури - з 10 до 15 років. Збільшення необхідного стажу роботи відбуватиметься протягом 10 років.

Зменшено розмір спеціальної пенсії

Спецпенсії зменшаться з нинішніх 90 до 80% від заробітної плати.
Для обчислення заробітку при призначенні пенсії прокурорам враховуватиметься надбавки та інші виплати за 60 місяців (проти нинішніх 24 місяців).

Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Обмежено заробіток для призначення пенсії

Народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соціальний внесок, як і для інших категорій пенсіонерів.

Виплата пенсій

Пенсіонери, які отримують спеціальні пенсії, в період роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії за нормами законів «Про державну службу», «Про статус народного депутата», «Про наукову і науково-технічну діяльність», отримуватимуть пенсію на загальних підставах.

Цей порядок виплати не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до 1 жовтня 2011 року.

Зміни у пенсійному забезпеченні військовослужбовців

Законом запроваджується календарне обчислення вислуги років для визначення права на пенсію військовим. Для визначення розміру пенсії залишається пільгове обчислення стажу.
Поступово, протягом 10 років, збільшується необхідна вислуга років для призначення пенсії з 20 до 25 років;
Збережено порядок пільгового обчислення вислуги років та граничної вислуги для визначення права на пенсію в межах 20 років для осіб, які займали посади льотного складу та плавскладу підводних човнів збройних сил.
Зменшено розмір пенсії з 90 до 80 відсотків від сум грошового забезпечення.

ІІ рівень пенсійної системи:
Чимало місця в тексті Закону відведено питанням другого (обов’язкового накопичувального) рівня пенсійної системи. Втім про її запровадження говорити поки що зарано. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України.
Учасниками накопичувальної системи стануть ті, кому, кому намомент її запровадження виповнилося не більше 35 років. Розмір страхового внеску на початку передбачається встановити у розмірі 2 відсотків з подальшим його щорічним підвищенням на один відсоток до досягнення 7 відсотків.