START SES
« Графіки прийому | Запобігання торгівлі людьми »

08.02.2017

Одним із пріоритетних завдань державної служби зайнятості є створення умов для повернення зареєстрованих безробітних, в першу чергу соціально вразливих категорій населення, до продуктивної зайнятості, у тому числі тимчасової, шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Види громадських робіт, що визначаються державною адміністрацією, виконавчими комітетами сільських рад погоджуються з центром зайнятості та носять соціальних характер.
Відповідно до пункту 9 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 175 договори про організацію громадських робіт та фінансування їх організації укладаються між центром зайнятості та роботодавцем ( сільською радою) на строк в межах відповідного бюджетного періоду.
Водночас, звертаємо увагу, що під час організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру мають місце непоодинокі випадки невірного застосування роботодавцями законодавства щодо строків дії трудових договорів, що укладаються між ними та зареєстрованими безробітними.
Так, згідно із статтею Закону України «Про зайнятість населення» з особами, які беруть участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, укладаються на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця ( постійні робочі місця та вакансії не можуть бути використані).
Строковий трудовий договір, відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України, укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Проте, існують випадки, коли роботодавці укладають строковий трудовий договір в рамках організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру не на період роботи, яку має виконувати безробітний, виходячи з характеру такої роботи чи умов її виконання, а обмежують дію таких трудових договорів до двох місяців, посилаючись на пункт 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР « Про умови тимчасових працівників і службовців» від 24.03.1974 №310 ( далі – Указ).
Слід відмітити, що вказаним наказом регламентується умови праці тимчасових робітників та службовців, які прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи ( посада) – до чотирьох місяців ( тобто, як правило це постійні робочі місця).
Указом не встановлюється обов’язок для роботодавців укладати строкові трудові договори на два місяці, а визначено лише умови праці тимчасових робітників та службовців, якщо їх прийнято на роботу на строк до двох місяців.
Отже, строкові трудові договори із безробітними, що укладаються в межах організації громадських робіт чи інших робіт тимчасового характеру, можуть укладатись на строк понад два місяці, але не більше 180 календарних днів протягом року .