START SES
« Графіки прийому | Запобігання торгівлі людьми »

12.01.2017

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та нормативних актів, що забезпечують його виконання Тетіївська районна державна адміністрація протягом 2016 року проводила діяльність на виконання таких основних завдань:
- планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів;
- перегляду регуляторних актів, виконання заходів з відстеження їх результативності;
- оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності.
При плануванні діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів вивчалися проблеми господарських відносин, які потребують державного регулювання на рівні місцевих органів виконавчої влади. План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Тетіївської райдержадміністрації на 2016 рік був затверджений від 10.12.2015 року №7 та оприлюднений в районній газеті «Тетіївська земля» від 22.12.2015 року №102 та на офіційному сайті Тетіївської районної державної адміністрації від 14.12.2015 року в рубриці «Регуляторна діяльність».
В план були включені проекти регуляторних актів «Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території Тетіївського району», «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Тетіївської райдержадміністрації» та «Про затвердження Переліку адміністративних послуг».
Зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік не вносились.
Інформація про здійснення державної регуляторної політики розміщується на офіційному веб-сайті Тетіївської райдержадміністрації www.tet.gov.ua та опубліковується в районній газеті «Тетіївська земля».
У процесі регуляторної діяльності райдержадміністрацією постійно проводиться взаємодія з суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями.
Для забезпечення відкритості та обговорення процесу регуляторної політики відповідно до законодавства проводилося в районній газеті «Тетіївська земля» та на офіційному веб-сайті Тетіївської райдержадміністрації оприлюднення документів, підготовлених при здійсненні державної регуляторної діяльності.