START SES
« Графіки прийому | Запобігання торгівлі людьми »

06.12.2016

Білоцерківська ОДПІ звертає увагу платників, що 19 серпня 2016 року набув чинності наказ Міністерства фінансів від 08.07.2016 р. №585, яким внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств.
Так, змінами до форми податкової декларації передбачено:
- у гр. 2 заголовної частини декларації передбачено поле для уточнення базового податкового періоду - квартальний або річний;
- в основній частині декларації підкориговано порядок розрахунку разового авансового внеску з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку, нарахованого за три квартали 2016 року (рядок 26). Цей авансовий внесок підлягає сплаті до 31.12.2016;
- у новій редакції викладено додатки АВ та ЗП до декларації;
- внесено зміни до додатку РІ;
- додаток ПН доповнено новими рядками.
Нагадуємо, що нову форму платники з квартальним звітним періодом повинні були подати за підсумками ІІІ кварталу 2016 року.
Наразі податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік (хоча більшість платників звітує саме за підсумками року).
Платники податку на прибуток (окрім малих підприємств) разом із декларацією з податку на прибуток повинні подати квартальну фінансову звітність. Тобто Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) — наростаючим підсумком (п. 46.2 ПК, ч. 1 ст. 13 та ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).
Тож суб’єкти малого підприємництва подають фінзвітність за 2016 рік разом із декларацією з податку на прибуток за цей самий період. А ось платники податку на прибуток, віднесені до категорії середніх та великих підприємств, разом із податковою декларацією з податку на прибуток подають квартальну фінзвітність.
Білоцерківська ОДПІ