START SES
« Керівництво Київської облдержадміністрації | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

25.10.2012

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 жовтня 2012 року № 449

Про утворення комісії Київської облдержадміністрації з
визначення даних про заробітну плату працівників за роботу
в зоні відчуження в 1986-1990 роках

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 886 „Про комісію з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках":

1. Утворити комісію Київської облдержадміністрації з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках (далі – комісія) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про комісію Київської облдержадміністрації з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках (далі – положення), що додається.


Голова адміністрації (підпис) А.Й.Присяжнюк


Додаток

до розпорядження голови
адміністрації

від 16.10.2012 № 449


С К Л А Д

комісії Київської облдержадміністрації з визначення
даних про заробітну плату працівників за роботу
в зоні відчуження в 1986–1990 роках

Подашевська
Тетяна Леонтіївна
- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії


Гринчук
Андрій Миколайович

- заступник начальника головного управління – начальник управління захисту населення, постраждалого від Чорнобильської катастрофи, головного управління праці
та соціального захисту населення облдержадміністрації, заступник голови комісії

Березова
Ольга Іванівна


- начальник відділу організації та оздоровлення населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар
комісії


Члени комісії:

Бєлая
Ольга Миколаївна
- начальник відділу інформації та використання документів державного архіву Київської області


Бєлік
Олена Юріївна

- головний спеціаліст відділу соціальних допомог та субсидій управління соціального захисту населення головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації


Зорко
Олена Юріївна
- начальник управління пенсійного забезпе¬чення Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області
(за згодою)


Гордійчук
Дмитро Васильович - головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Дерда
Іван Іванович

- голова Київської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів „Союз Чорнобиль України”
(за згодою)

Клоченок
Галина Петрівна
- член громадської організації „Фонд інвалідів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Києво-Святошинського району” (за згодою)


Кононенко
Валентин Федорович
- голова Київської обласної ради профспілок (за згодою)

Кострач
Наталія Іванівна

- заступник начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – начальник відділу організації оплати праці Головного управління МВС України у Київській області (за згодою)

Красавіна
Тамара Миколаївна

- перший заступник начальника Головного управління юстиції у Київській області
(за згодою)

Мартинов
Андрій Володимирович
- заступник Київського обласного військового комісара

Мозгова
Світлана Сергіївна

-
головний бухгалтер головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Наконечна
Галина Анатоліївна

- заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (за згодою)

Свинцицький
Генріх Іванович - заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації


Тумашева
Тетяна Борисівна

- начальник відділу організаційно-кадрової роботи головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Якобчук
Наталія Іванівна - начальник управління статистики праці головного управління статистики у Київській області (за згодою)Заступник голови -
керівник апарату адміністрації (підпис) А.С.СпаськийЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Київської облдержадміністрації

від 16.10.2012 № 449ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Київської облдержадміністрації з визначення даних
про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження
в 1986-1990 роках


1. Розгляд письмових заяв громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, здійснюється комісією Київської облдержадміністрації з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках (далі - комісія) за поданням райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення).

2. Комісія є допоміжним органам і у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та положенням про комісією Київської облдержадміністрації з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках (далі – положення).
Під час прийняття рішення про достатність підстав для видачі працівнику довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, комісія керується законодавчими, іншими нормативно-правовими актами та документами СРСР та УРСР, що діяли на дату їх складення.

3. До складу комісії входять спеціалісти головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, юридичного відділу апарату облдержадміністрації та інших структурних підрозділів облдерж¬адміністрації, представники Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, державного архіву Київської області, представники територіальних органів центральних органів виконавчої влади і всеукраїнських громадських організацій які мають місцеві осередки в усіх регіонах (за згодою).
Склад комісії затверджується головою Київської облдержадміністрації.

4. Головою комісії є заступник голови Київської облдержадміністрації
відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Засідання комісії проводиться не менш як один раз на місяць.

6. Рішення комісії є правоможним, якщо у засіданні бере участь не менш як дві третини її складу. Передача повноважень членами комісії іншим особам не допускається.

Рішення приймається комісією, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням комісії член комісії письмово викладає свою позицію, яка додається до протоколу засідання.

7. Комісія має право:

- отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, фахівців відповідного напряму (за згодою).

8. Порядок роботи комісії

Комісія розглядає письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - заявник), про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у разі, коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника.

До заяви додаються копії:

- перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);

- архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

- особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

- довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або галузевим державним архівом Міноборони, довідки галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

- документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

- колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду - місяць, квартал, тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника;

- табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Копія перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення засвідчення не потребує.

Голова комісії в день надходження письмової заяви забезпечує надсилання до державного реєстратора запиту щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про підприємство, установу, організацію, з якого було відряджено (призвано на військові збори) заявника.

9. За результатами опрацювання поданих заявником документів комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату. За бажанням заявника його може бути запрошено на засідання комісії.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

Форма довідки про заробітну плату встановлюється Мінсоцполітики.

10. Довідка про заробітну плату видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання комісії органом, яким вона утворена, завіряється печаткою цього органу і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання проведення перерахунку пенсії.

11. У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

12. У разі незгоди з рішенням комісії заявник може подати такій комісії заяву із запереченням щодо прийнятого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії.

13. Комісія у триденний строк подає заяву разом з документами заявника центральній комісії для розгляду та прийняття рішення.Заступник голови
керівник апарату адміністрації (підпис) А.С.Спаський