START SES
« Графіки прийому | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

10.01.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 09 січня 2015 року № 4

Про затвердження плану дій
із реалізації Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році в Тетіївському районі


Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»» у 2014-2015 роках», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 25 грудня 2014 року «Про затвердження плану дій із реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році в Київській області»:

1. Затвердити план дій із реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році, залучивши до його підготовки інститути громадянського суспільства.
2. Про виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням, інформувати відділ з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації до 20 липня 2015 року та 20 грудня 2015 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Возного О.П.
В.о. голови адміністрації В. І. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

голови Тетіївської районної державної адміністрації

від 09 січня 2015 року № 4


П Л А Н Д І Й


із реалізації Iніціативи
„Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році в Тетіївському районі1. З метою залучення широкої громадськості до участі та реалізації в Тетіївському районі Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” сприяти створенню та діяльності громадських організацій, що представляють район, для забезпечення підтримки представниками громади демократичних змін у районі у співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Відділ з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації.

Постійно.

2. Заслухати на розширеному засіданні громадської ради при Тетіївській райдержадміністрації інформацію стосовно реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році в Тетіївському районі.

Відділ з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації.

І квартал 2015 року.

3. Розробити із залученням представників громадськості та подати на затвердження Тетіївської районної ради районну антикорупційну програму.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

Березень 2015 року.

4. Приведення Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Тетіївській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Тетіївської райдержадміністрації від 20 липня 2011 року № 537 у відповідність до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині забезпечення вільного доступу громадян до містобудівної документації та геоінформаційних данних (в тому числі в електронній формі).
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації.

Протягом 2015 року

5. Продовжити роботу щодо ефективного функціонування Центру надання адміністративних послуг та належне виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
Адміністратор Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Протягом 2015 року.

6. Взяти участь у семінарі координаторів із реалізації в райдержадміністраціях і міськвиконкомах (міст обласного значення) Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році у Київській області.

Відділ з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації.

Жовтень 2015 року.

7. Продовжити вивчення досвіду електронного урядування щодо ефективного впровадження його в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Тетіївського району.
Загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Протягом 2015 року.

8. Для вдосконалення системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування в Київській області узагальнити досвід роботи Тетіївської райдержадміністрації та внести відповідні зміни до системи обліку публічної інформації на районному рівні.

Відділ з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації.

Грудень 2015 року.

9. Регулярно висвітлювати питання діяльності райдержадміністрації в рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на сайті Тетіївської райдержадміністрації та у районній газеті «Тетіївська земля».

Відділ з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, редакція газети «Тетіївська земля».

Постійно.


Керівник апарату
адміністрації О.Возний