START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Запобігання торгівлі людьми »

01.09.2016

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процеду-ри призначення керівників державних та комунальних закладів культури», відділ культури і туризму Тетіївської райдержадміністрації оголосив конкурс на посади керівників:
• Районного будинку культури
• Міського будинку культури
• Централізованої бібліотечної системи
• Районного народного історико-краєзнавчого музею
Керуючись частинами третьою і шостою статті 213 Закону України «Про культуру» відділ культури і туризму розпочинає прийом пропозицій від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії з конкурсного добору на посади керівників закладів культури.
Членами конкурсної комісії можуть бути:
• незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
• члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері куль-тури, зареєстрованих відповідно до закону;
• члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
• за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
• має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року наклада-лося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
• є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
• є членом трудового колективу закладу культури.
Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських ор-ганізацій здійснюється шляхом жеребкування.
Для участі у жеребкуванні громадська організація подає відділу культури і туризму до 15 вересня 2016 року:
• лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазна-ченням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурс-ної комісії.
• До листа додаються заява та анкета, за формами, що додаються.
Зазначені документи надсилаються на поштову адресу: м. Тетіїв, вул. Цвіткова,11 каб.56
Відділ культури і туризму Тетіївської райдержадміністрації.