START SES
« Графіки прийому | Запобігання торгівлі людьми »

17.08.2016

Про конкурс на заміщення вакантної посади директора
Тетіївського міського будинку культури «Слобода»

Відділ культури і туризму Тетіївської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Тетіївського міського будинку культури «Сло-бода».
Загальні вимоги до кандидата:
Вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у конкурсі упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу по-даються такі документи:
• заява про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних від-повідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• автобіографія, що містить прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народжен-ня, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, поса-ду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах) контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
• копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
• два рекомендаційні листи довільної форми;
• мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління у встановлений Законом строк.
Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, під-тверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Дата початку приймання документів: з 18 серпня 2016 року
Дата початку формування конкурсної комісії: з 18 серпня 2016 року
Документи приймаються за адресою:
м. Тетіїв вул. Цвіткова,11 каб.58 Відділ культури і туризму Тетіївської районної держав-ної адміністрації.