START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ЗА НОРМАМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» ВЕТЕРАНАМ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ »

09.06.2016

Розглянемо, як саме змінився новий звіт з ЄСВ та які нюанси його заповнення (на прикладі)
Хоча нові правила обчислення ЄСВ почали діяти ще з 01.01.2016 року, лише зараз Мінфін наказом від 11.04.2016 г. №441 виклав у новій редакції:
• Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
• Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 1);
• Таблицю відповідності кодів категорій застрахованої особи ОКЛИК та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2);
• Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3);
• Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, форма №Д4 (додаток 4);
• Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, форма №Д5 (додаток 5);
• Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів, форма №Д6 (додаток 6);
• Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, форма №Д7 (додаток 7).
Документ набере чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування. Враховуючи, що Наказ №441 був опублікований в ОВУ №39 від 27.05.2016 р., він набирає чинності з 01.06.2016 р.
Нагадаємо, що за п. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Зміни у Порядку
Порядок складання звіту з ЄСВ не змінився. Тільки додано норми щодо подання звіту з ЄСВ у період мобілізації фізособи-підприємця, який є роботодавцем. Так, відповідно до п. 12 розд. ІІ оновленого Порядку №435, звіт з ЄСВ на суми виплат найманим працівникам та іншим особам протягом строку військової служби мобілізованої фізособи-підприємця подається:
• уповноваженою особою ФО — підприємця у порядку та строки, встановлені Законом про ЄСВ. Нагадаємо, що роботодавці, в у.ч. фізособи-підприємці мають звітувати протягом 20 к.д. після закінчення звітного місяця;
• у разі відсутності уповноваженої особи — демобілізованою ФО — підприємцем протягом 10 календарних днів після демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених Законом про ЄСВ.
Деяких змін зазнав розділ V оновленого Порядку №435 щодо виправлення помилок у звіті з ЄСВ. Сам порядок виправлення помилок не змінився. Але пунктом 3 цього розділу встановлено правила подання звіту з ЄСВ у разі його неподання за періоди до 01.01.2016 р.
Так, якщо страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний період (періоди), то у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого ЄСВ застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати Звіт за поточний звітний період та у разі потреби окремо за попередній період (періоди).
Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 01 травня 2015 року. Ця форма була затверджена попередньою редакцією наказу Мінфіну №435. Такий Звіт подається лише один раз за один звітний період. У п. 3 IV оновленого Порядку №435 виключено норми щодо заповнення граф «Кількість аркушів».

Зміни у формі звіту з ЄСВ
Зміни у формі звіту з ЄСВ (додаток 4), таблиця 1
Шапка звіту зазнала деяких змін. Так, виключено рядок щодо проставлення класу профризику, та всі рядки, які стосувалися заповнення інформації щодо понижуючого коефіцієнта. Це пов’язано із виключенням із Закону про ЄСВ всіх згадок про клас профризику та понижуючий коефіцієнт. Відповідно кількість рядків шапки звіту з ЄСВ зменшено з 21 до 15. Із всіх таблиць звіту з ЄСВ зазнала змін тільки таблиця 1. Відтепер таблиця 1 містить 6 розділів замість 8 (вилучено інформацію щодо утримання ЄСВ).
Розглянемо детальніше. Розділ 1 таблиці 1 не зазнав змін. Розділ 2 виглядає зовсім інакше, ніж у попередній редакції звіту з ЄСВ. Відтепер він містить тільки 5 рядків, замість 5 підрозділів. Це пов’язано з нарахуванням ЄСВ за всіма видами доходів за єдиною ставкою 22%, крім нарахування ЄСВ на оплату праці працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах(ставка ЄСВ — 8,41% або 5,3% або 5,5%). Розділ 3 також зазнав відповідних змін.
Для виправлення помилок, допущених при обчисленні ЄСВ відтепер потрібно заповнювати розділ 4 щодо донарахування та 5 щодо зменшення. При цьому у цих розділах перелічено ставки, як діючі, так й ті, які діяли до 01.01.2016 р
Це зумовлено тим, що помилки з ЄСВ потрібно виправляти незалежно від дати такої помилки, оскільки по виправленню помилок щодо ЄСВ не має строку давності.
Розділ 6 — Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті тепер містить 14 рядків. В цей розділ переноситься інформація щодо поточного нарахування ЄСВ, донарахування та доутримання при виправленні помилок у розрізі всіх діючих та минулих ставок ЄСВ.
Також вже немає додатка 1 до таблиці 1 Звіту з ЄСВ, який заповнювався платниками ЄСВ у раз наявності заборгованості за розрахунками з Пенсійним фондом.
Таблиця 5 зовсім не змінилася, вона заповнюється, як і раніше у випадках змін у трудових відносинах з працівниками та при укладанні або розірванні договорів ЦПХ.
Таблиця 6 залишилася також без змін. Але графу 20 щодо утримання ЄСВ слід заповнювати тільки у разі виправлення помилок, які стосуються утриманого ЄСВ за періоди до 01.01.2016 р.
Також приведено у відповідність до нових правил обчислення ЄСВ й інші форми звіту з ЄСВ, зокрема, які подаються фізособами-підприємцями за себе (додаток 5 звіту з ЄСВ).
! Коди категорій застрахованих осіб
Зверніть увагу! Ці коди не зазнали змін. Але відтепер код 47 застосовується тільки для відображення середнього заробітку мобілізованих працівників, яким нараховується та виплачується за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб. Також змінився зміст стовпців таблиці кодів щодо нарахування та утримання ЄСВ. Відтепер вони містять інформацію щодо ставок ЄСВ, які застосовувалися до 31.12.2015 р. та з 01.01.2016 р.

Приклад. Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ за новою формою.
За червень 2016 р. у ТОВ «А» було нараховано зарплату:
• зарплату директору Морозенко М.А. у сумі 10000 грн;
• лікарняні економісту Соломко В.А. у сумі 600 грн, який хворів з 06.06.2016 р. до 10.06.2016 р.;
• зарплату економісту Соломко В.А. у сумі 730 грн;
• винагороду за договором ЦПХ Захарову К.В. у сумі 1000 грн;
• зарплату Соколову В.Т. інваліду ІІ групи у розмірі 2000 грн.
Заповнення таблиць 1 і 6 Звіту з ЄСВ за новою формою за умовами прикладу див. у зразках 1 та 2 відповідно.
Зразок 1
Заповнення таблиці 1 Звіту з ЄСВ за новою формою
(за умовами прикладу)

№ з/п Назва показника Сума (грн)*
1 2 3
1 Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5) 14330,00
1.1 сума нарахованої заробітної плати 12730,00
1.2 сума винагород за договорами цивільно-правового характеру 1000,00
1.3 сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця 600,00
1.4 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування
1.5 сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
2 Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та додаткової бази нарахування, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5) 14450,00
2.1 роботодавцями (22,0%) 12330,00
2.2 підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41%) 2000,00
2.3 підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%)
2.4 підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон)) працюючим інвалідам (5,5%)
2.5 Додаткова база нарахування єдиного внеску (22,0%) 120,00
3 Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4+ р. 3.5) 2907,20
3.1 на суми, нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22,0%) 2712,60
3.2 на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41%) 168,20
3.3 на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%)
3.4 на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5%)
3.5 на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0%) 26,40

* Хоч у графі вказано проставляти значення в грн, але Порядком встановлено, що всі таблиці звіту з ЄСВ слід заповнювати в гривнях з копійками
Нарахування ЄСВ у випадку, якщо працівник відпрацював неповний місяць та звільнився

УПФУ у Тетіївському районі нагадує: якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄСВ.
Умовою застосування цієї норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця.
У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума ЄВ розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.