START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Робоча зустріч з питань діяльності соціальних служб »

18.05.2016

Сферою дії Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) є правовідносини, пов’язані з порядком справляння та використання збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, на всій території України.
Частина сьома статті першої Закону визначає, що платниками збору є також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону.
Зазначена норма однозначно розуміється в контексті: для застосування пільги легковий автомобіль має бути успадкований виключно за законодавством України.
Виходячи із змісту Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифіковану (із застереженнями) Законом України від 10.11.1994 № 240/94-ВР (далі – Конвенція), її метою є допомога в правовому захисті громадян країн – учасниць Конвенції в цивільних, сімейних та кримінальних справах, що виходять за межі території цих країн. Норми Конвенції не поширюються на правовідносини між державою Україна та її громадянами, що виникають та реалізовуються в межах України.
Успадкувавши автомобіль на території і за законодавством іншої держави, громадянин України ввозить його на територію України як особисте майно (власність), що підлягає реєстрації у відповідних державних органах.
Право власності на автомобіль, підтверджене документами, що видані компетентними органами іншої держави, в силу Конвенції не оспорюється. Проте, право власності на легковий автомобіль громадянин України набув за законодавством іншої держави і на її території, що виключає можливість звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації автомобіля в Україні.