START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ »

28.04.2016

Управління Пенсійного фонду у Тетіївському районі нагадує, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом.
Звітним періодом є календарний рік.
Відповідно до пп.3 п.5 розділу IV даної Інструкції, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року на підставі даних річної податкової декларації. При цьому враховується кількість календарних місяців, у яких отримано дохід. Базою для нарахування єдиного внеску є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких він отриманий.
Пояснюємо, що у графі 2 таблиці 3 додатка 5 до Звіту з ЄСВ сума чистого доходу (прибутку) в ряд¬ках календарних місяців зазначається як середньо¬місячний річний оподатковуваний дохід, який ви¬значається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість календарних місяців, протя¬гом яких його отримано.
При цьому в місяцях, в яких дохід не отримувався (на підставі даних Книги обліку доходів і витрат), у таких графах про¬ставляється прочерк (на паперових носіях), а у разі надсилання Звіту в електронній формі поле залиша¬ється незаповненим.
Показник «Усього» графи 2 таблиці 3 додатка 5 до Звіту повинен збігатися з показником «Усього» графи 9 Книги обліку доходів і витрат та показником «Усього» графи 8 додатка Ф4 до Декларації (сторінки 14, 23 та 25).