START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Онлайн-нарада з першим заступником голови Київської облдержадміністрації »

20.04.2016

14 квітня, четвер Останній день сплати
• адміністративно-господарських санкцій за не виконання у 2015 р. нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів 15 квітня, п'ятниця Останній день подання
• звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за березень
19 квітня, вівторок Останній день сплати
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування за I квартал
• авансових платежів з ПДФО фізичними особами — підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
20 квітня, середа Останній день подання
• декларації акцизного податку за березень
• податкової декларації з ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
• податкової декларації рентної плати за березень з розрахунком:
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
• податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за березень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у березні
• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за березень
• звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП), за I квартал
• звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП) за I квартал1
• звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за I квартал
________________________________________
1 Подається лікувально-профілактичними закладами.
Останній день сплати
• доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за березень2
• єдиного податку на квітень платниками, віднесеними до першої та другої груп
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за березень (крім гірничих підприємств)
________________________________________
2 Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).
28 квітня, четвер Останній день сплати
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за березень
29 квітня, п'ятниця Останній день сплати
• акцизного податку за березень
• ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
• рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за березень
• рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за березень
• рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за березень
• рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за березень
• плати за землю за березень
• єдиного податку платниками четвертої групи за І квартал
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень
• податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за березень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
• військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень
• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за І квартал
• транспортного податку юридичними особами за І квартал