START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | РОЗПОРЯДЖЕННЯ »

07.04.2016

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються в заробітну плату того місяця, в якому були здійснені такі нарахування.
Суми перерахунків заробітку, пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відображаються шляхом внесення від’ємних значень сум нарахованої зарплати.
Таким чином, сторновані суми перерахунку зарплати у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю відображаються у звіті з ЄСВ з від'ємним значенням за місяць, за який проводять сторнування.
Якщо зарплата сторнується у зв'язку з хворобою за 2015 рік , то на ці суми нараховується ЄСВ за ставками, чинними у 2015 році, а в таблиці 1 звіту з ЄСВ суми сторнованого утриманого ЄСВ відображають у відповідних рядках розділів 4 і 5 цієї таблиці з від'ємним значенням.