START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ВІДБОРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ СТАЖУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ »

14.01.2016

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та нормативних актів, що забезпечують його виконання Тетіївська районна державна адміністрація протягом 2015 року проводила діяльність на виконання таких основних завдань:
- планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів;
- перегляду регуляторних актів, виконання заходів з відстеження їх результативності;
- оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності.
При плануванні діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів вивчалися проблеми господарських відносин, які потребують державного регулювання на рівні місцевих органів виконавчої влади. План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Тетіївської райдержадміністрації на 2015 рік був затверджений від 09.12.2014 №11 і оприлюднений на офіційному сайті Тетіївської районної державної адміністрації від 09.12.2014 в рубриці «Регуляторна діяльність» за посиланням http://tet.gov.ua/index.php?mod=news&id=2103.
В план були включені проекти регуляторних актів «Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території Тетіївського району», «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Тетіївської райдержадміністрації» та «Про затвердження Переліку адміністративних послуг».
Згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проекти регуляторних актів «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Тетіївської райдержадміністрації» та «Про затвердження Переліку адміністративних послуг» були 14.01.2015 року направлені на погодження до Державної регуляторної служби України. У відповідь 18.12.2015 року були отримані рішення про відмову в погодженні проектів регуляторних актів та надіслані зауваження для їх доопрацювання. У роз’яснені було встановлено юридичну колізію, згідно якої неможливо скасування рішення про створення Центру надання адміністративних послуг, що створений до започаткування регуляторної діяльності і створення Центру надання адміністративних послуг згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До вирішення даної юридичної колізії проекти регуляторних актів неможливо погодити.
Зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік не вносились.
План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Тетіївської райдержадміністрації на 2016 рік затверджений головою райдержадміністрації від 10.12.2015 №7, оприлюднений в районній газеті «Тетіївська земля» від 22.12.2015 № 102 (10604) та на офіційному сайті Тетіївської районної державної адміністрації від 14.12.2015 в рубриці «Регуляторна діяльність» за посиланням http://tet.gov.ua/index.php?mod=news&id=3121.
У процесі регуляторної діяльності райдержадміністрацією постійно проводиться взаємодія з суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями.
Інформація про здійснення державної регуляторної політики розміщується на офіційному веб-сайті Тетіївської райдержадміністрації www.tet.gov.ua та опубліковується в районній газеті «Тетіївська земля».