START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Загальна інформація про район »

06.01.2012

Додаток 1
до розпорядження голови
адміністрації
24.05.2011  № 359

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Ім'я (найменування) запитувача ________________________________________
____________________________________________________________________

Поштова адреса або адреса електронної пошти запитувача __________________
____________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку запитувача, якщо такий є ____________________________
____________________________________________________________________

Суть запиту на інформацію (загальний опис інформація або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)_____________________________________________________________
___________________________________________________________________

Дата________________                                                  Підпис_______________

 

Відповідно до ст.ст. 19, 20, 21  Закону України „Про доступ до публічної інформації”:
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 

Керівник апарату адміністрації О.П.Возний