START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Загальна інформація про район »

06.01.2012

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Згідно розпорядження голови Тетіївської районної державної адміністрації № 359  від 24 травня 2011 року «Про організацію в Тетіївській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації»:
- відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію, що надійшли до Тетіївської райдержадміністрації призначено провідного спеціаліста сектору контролю апарату Тетіївської районної державної адміністрації.
Так, як ця посада наразі є вакантною, то згідно розпорядження голови Тетіївської районної державної адміністрації від 09 серпня 2011 року «Про визначення  відповідальної особи з питань запитів на інформацію» визначено Борсук Яну Степанівну, головного спеціаліста загального відділу апарату Тетіївської районної державної адміністрації, відповідальною особою з питань запитів на інформацію, тимчасово,  до моменту прийняття на роботу іншої особи на посаду провідного спеціаліста сектору контролю апарату райдержадміністрації.
- спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кімнату № 33 (приймальна) на другому поверсі адміністративного будинку Тетіївської райдержадміністрації, розташованого за адресою: 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 11.