START SES
« Графіки прийому | Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив перспективний план формування територій громад Київської області. »

20.11.2015

20 жовтня, вівторок Останній день подання
• декларації з ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
• декларації акцизного податку за вересень
• податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за вересень
• податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за вересень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у вересні
• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за вересень
• звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП), за 9 місяців
• звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за формою Ф14-ФСС з ТВП за IІІ квартал1
• звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за IІІ квартал
_____________
1Відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» з 01.01.2015 р. за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюється лише оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм (фінансування інших видів соціальних послуг припинено).
Останній день сплати
• доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції2
• авансового внеску з єдиного податку за жовтень платниками, віднесеними до першої та другої груп
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за вересень (крім гірничих підприємств)
_____________
2Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).
28 жовтня, середа Останній день сплати
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за вересень
29 жовтня, четвер Останній день сплати
• авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за ІІІ квартал
• авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за ІІІ квартал
• авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини на жовтень
• авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на жовтень
• авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України на жовтень
30 жовтня, п'ятниця Останній день сплати
• авансових внесків з податку на прибуток за жовтень
• ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень
• податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за вересень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
• військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень
• акцизного податку за вересень
• плати за землю за вересень
• збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за вересень
• єдиного податку платниками четвертої групи за ІІІ квартал