START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Загальна інформація про район »

06.01.2012

Додаток 2
до розпорядження голови адміністрації
24.05.2011  № 359

 

ПЕРЕЛІК
інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті „Тетіївська земля”
і на офіційному сайті Тетіївської райдержадміністрації


№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

Підрозділи апарату, управління, відділи, інші структурні підрозділи Тетіївської райдерж­адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади в району, відповідальні за подання та актуалізацію інформації

1

2

3

1.

Інформація про організаційну структуру Тетіївської райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдерж­адміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдерж­адміністрації

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Тетіївської райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

Фінансове управ­ління райдержадміністрації, структурні підрозділи райдерж­адміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

4. 

Розпорядження голови Тетіївської райдержадміністрації, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуаль­ної дії (крім внутрішньо організаційних)

Загальний та юридичний відділи апарату райдержадміністрації

5.

Проекти розпоряджень голови Тетіївської райдержадміністрації, що підлягають обговоренню (оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття).

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

6.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності Тетіївської райдерж­адміністрації.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

7.

Перелік та умови отримання послуг, що надаються Тетіївською райдерж­адміністрацією, форми і зразки докумен­тів, правила їх заповнення.

Державний адміністратор апарату райдержадміністрації

8.

Порядок складання, подання до Тетіївської райдержадміністрації запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідаль­них за забезпечення доступу запитувачів до інформації.

Сектор контролю апарату райдерж­адміністрації

9.

Порядок оскарження актів Тетіївської райдержадміністрації, дій чи бездіяль­ності її посадових осіб

Юридичний відділ апарату райдерж­адміністрації

10.

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Тетіївська райдержадміністрація

Структурні підрозділи райдержадміністрації,
загальний відділ апарату райдержадміністрації

11.

Інформація про механізми чи проце­дури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Тетіївської райдерж­адміністрації.

Відділ внутріш­ньої політики, юридичний відділ апарату райдерж­адміністрації

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Тетіївської райдерж­адміністрації.

Структурні підрозділи райдержадміністрації,
відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

13.

Інформація про розташування у Тетіївській райдержадміністрації місця, де запитувачам надаються форми запитів на інформацію.

Сектор контролю апарату райдержадміністрації

14.

Загальні правила роботи Тетіївської райдержадміністрації, правила внутрішнього трудового розпорядку.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

Сектор контролю апарату райдержадміністрації

16.

Інформація про діяльність Тетіївської райдержадміністрації, а саме про:
місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти;
прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електрон­ної пошти голови адміністрації та його заступників, а також керівників струк­турних підрозділів, основні функції структурних підрозділів

Структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

 

17.

Інформація про розклад роботи та графік прийому громадян

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

18.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на замі­ще­ння вакантних посад

Структурні підрозділи облдерж­адміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

19.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовую­ться у зв'язку з цим (підлягає невідклад­ному оприлюдненню)

Відділи з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи  райдерж­адміністрації, Тетіївська центральна районна лікарня, Тетіївський районний відділ ГУ МВС України в Київській області,  ДЗ „Тетіївська районна санітарно-епідеміологічна станція”, Тетіївський районний відділ ГУ МНС України в Київській області

Керівник апарату адміністрації О.П.Возний