START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Шановні жителі Тетіївщини! »

29.10.2015

Якщо платником самостійно виявлено заниження або завищення сум нарахованого ЄСВ, страхувальник в розд. І таблиці 4 додатка 4 заповнює рядки:
• рядок 6 «Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)» - відображається сума рядків 6.1 та 6.2;
• рядок 6.1 «34,7 %» - заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених нарахованих ЄСВ внеску у рядку 3 «Нараховано єдиного внеску, 34,7 %» таблиці 4 додатка 4 за попередні звітні періоди;
• рядок 6.2 «2,6 %» - заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум ЄСВ у рядку 5 «Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %» таблиці 4 додатка 4 за попередні звітні періоди;
• рядок 7 «Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2)» - відображається сума рядків 7.1 та 7.2;
• рядок 7.1 «34,7 %» - заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум єдиного внеску у рядку 3«Нараховано єдиного внеску, 34,7 %» таблиці 4 додатка 4 за попередні звітні періоди. Відображається сума зайво нарахованого ЄСВ у розмірі 34.7 %;
• рядок 7.2 «2,6 %» - заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум ЄВ за попередні звітні періоди у рядку 5 «Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %» таблиці 4 додатка 4. Відображається сума зайво утриманого єдиного внеску у розмірі 2,6 %.
У рядку «Зміст помилки» вказується період, в якому виявлено помилку, а також сума та вид виплати, на яку не нараховано та/або зайво нараховано ЄВ. За наявності декількох помилок описується кожна з них.
Якщо платником самостійно виявлено заниження або завищення сум нарахованого ЄВ на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, що підтверджують нарахування таких виплат, то розд. ІІ таблиці 4 додатка 4 до Порядку № 435 заповнюється аналогічно розд. І із застосуванням ставок у розмірі 33,2 % та 2 %.