START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Легалізація заробітної плати »

24.06.2015

Питання індексації пенсії врегульовано Законом України «Про індексацію грошових доходів населення” та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.
Згідно зазначених нормативних документів індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України, які не мають разового характеру, в тому числі і пенсії.
Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін (індекс інфляції) перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101 відсотка.
Пенсії для непрацюючих індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Нині — це 949 грн. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.
При цьому слід зазначити, що індексація визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від місяця підвищення пенсії внаслідок проведених перерахунків, розміру такого підвищення, а також інших обставин.
Відповідно до зазначеного Порядку та офіційно опублікованих індексів споживчих цін індексація пенсій здійснюється для незначної кількості одержувачів.
Одночасно зазначаємо, що до об'єктів індексації не відносяться, пенсії, розмір яких доведено доплатою до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а також додаткові пенсії, різного роду підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму.
Це означає, що якщо однією із складових пенсійної виплати є доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму і вони не відносяться до об’єктів індексації, то пенсія індексації не підлягає.
Порядком також визначено, що у разі коли пенсіонер працює та отримує заробітну платню, в першу чергу індексується заробітна плата. У даному випадку індексація пенсії проводиться після індексації заробітної плати на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір його оплати праці, проіндексована її сума і сума індексації.
При цьому загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи ( у 2015 році - 1218,00 грн.). Якщо працюючий пенсіонер отримує за місцем роботи заробітну плату, яка встановлена на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи, і вище, його пенсія індексації не підлягає.