START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Про доступ до публічної інформації »

24.05.2012

Перелік документів дозвільного характеру, які
видаються в Єдиному дозвільному центрі:


Відділ містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури
Тетіївської РДА :
- висновок про можливість розміщення об»єкта ;
- висновок про наявні обмеження у використанні земельних ділянок;
- погодження проектно-будівельної документації ;
- ордер на проведення земляних робіт;
- погодження землевпорядних документів;
- вихідні дані для проектування об»єктів містобудування.


Тетіївський РВ ГУМНС України в Київській області;
- дозвіл на початок роботи від органів державного пожежного нагляду;
- декларація відповідальності об»єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Державний заклад « Тетіївська районна санітарно-епідеміологічна станція»:
- експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об»єктів), які здійснюють введення в обіг харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі ;

Інспекція державного архітектурного-будівельного контролю у Київській області :
- дозвіл на виконання будівельних робіт;
- сертифікат відповідності закінченого будівництвом об»єкта;

Управління ветеринарної медицини в Тетіївському районі :
- експлуатаційний дозвіл для потужностей (об»єктів) виробництва, змішування, та приготування кормових добавок, преміксів та кормів.


Управління Держкомзему в Тетіївському районі :
- висновок про погодження проекту відведення земельної ділянки


Обласна державна хлібна інспекція :
- сертифікат якості зерна та продуктів його переробки;
-

Державна інспекція з карантину рослин:
- карантинний сертифікат;
- фітосанітарний сертифікат.

Перелік дозвільних документів, які оформлюються та видаються у форматі Єдиного дозвільного центрі, може змінюватись та доповнюватись за рішенням виконавчих органів місцевого самоврядування.

111.Організація роботи.

Проходження дозвільної процедури передбачає обов’язкову послідовність робіт з документами Заявника працівниками Єдиного дозвільного центру та відповідальними особами від дозвільних органів.

Кожен виконавець робіт, отримуючи пакет документів Заявника, перевіряє наявність повного пакету документів та відомостей, зазначених у них. Уразі невідповідності відомостей або неповного пакету документів, він повертає документи адміністратору Єдиного дозвільного центрі з заповненням типового бланку з зазначенням причини відмови у прийнятті документів, з проставленням підпису і дати.

Виконавець робіт реєструє пакет документів Заявника у бланку проходження процедури, проставляє свій підпис і дату.

Протягом обумовленого терміну кожен виконавець робіт забезпечує здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та надання документу дозвільного характеру, виконання інших робіт), передає документи адміністратору, про що ставить підпис та дату у бланку дозвільної процедури.

Адміністратор, отримуючи пакет документів Заявника від виконавця робіт, перевіряє наявність повного пакету документів та факт здійснення відповідної дозвільної процедури, та видачі документу дозвільного характеру Заявникові, про що робить запис у журналі, ставить підпис та дату у бланку процедури.

Кожний учасник центру несе повну відповідальність за своєчасне та комплексне виконання покладених на нього функцій.

Адміністратор та представники дозвільних органів щоквартально готують та подають до відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування інформацію про роботу офісу.

Шановні підприємці !

Єдина електронна інформаційна система допоможе вам отримати інформацію щодо діяльності дозвільного центру, процедур отримання дозвільних документів, нормативно-правових актів, що регламентують видачу даних документів, та інших корисних документів.


категорія: Дозвільний центр /