START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Про доступ до публічної інформації »

24.05.2012

Затверджено розпорядженням голови Тетіївської районної державної адміністрації
від 25.10.2010 №710

Положення
про Єдиний дозвільний центр з видачі
дозвільних документів у сфері господарської
діяльності
1.Загальні положення

Єдиний дозвільний центр – це місце, де у відповідь на свій запит заявники та інші особи, зацікавлені у послугах держави, можуть отримати всю необхідну інформацію щодо послуг в одному приміщенні. Єдиний дозвільний центр є дорадчо-консультативний, інформаційний та погоджувальний орган, створений з метою усунення на території Тетіївського району правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.

Єдиний дозвільний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, міністерств та відомств, відповідних органів місцевого самоврядування, нормативно-технічною документацією, а також цим положенням.

Принципом діяльності Єдиного центрє об’єднання організаційних та технічних зусиль дозвільних органів з метою скорочення витрат часу та вартості процедур для суб’єктів підприємницької діяльності, що їх отримують, спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру, оптимізація документообігу.

Формат Єдиного дозвільного центру означає те, що заявники можуть подавати документи на одержання певних адміністративних послуг представникам державних установ, які знаходяться в одному приміщенні. При цьому відпадає необхідність здійснення чисельних візитів до різних інстанцій.


11.Принцип взаємодії.

Центр очолює адміністратор. Адміністратор організовує роботу в центрі, пов’язану з прийомом необхідних документів дозвільного характеру та видачу їх суб’єкту господарювання, надання суб’єктам господарювання, консультацій щодо започаткування або провадження господарської діяльності, забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в центрі, здійснює контроль за додержанням дозвільними органами строків розгляду та видачу документів дозвільного характеру.

Персональний склад штату представників місцевих дозвільних органів для представлення їх в центрі формується за поданням відповідних місцевих дозвільних органів та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Кожний місцевий дозвільний орган в обов’язковому порядку надає кандидатуру свого представника до персонального складу представників дозвільних органів для представлення цих органів в офісі та забезпечення принципу організаційної єдності видачі документу дозвільного характеру в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Представники дозвільних органів, що беруть участь в роботі Єдиного дозвільного центрі, повинні забезпечити:

- здійснення діяльності у межах своєї компетенції в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Положенням;
- надання чітких вимог щодо оформлення документів, які подаються для отримання дозвільного документа;
- дотримання термінів щодо розгляду поданих документів, прийняття відповідного рішення та видачу дозвільних документів або вмотивованого повідомлення Заявника про прийняте рішення про відмову на підставі поданих документів;
- дотримання розміру оплати послуг за видачу документів дозвільного характеру, що надаються дозвільними органами у межах, визначених законодавством.


категорія: Дозвільний центр /