START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію »

24.03.2015

Постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 року № 18-1 затверджено Порядок підтвердження періодів роботи, які зараховуються в трудовий стаж для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 за № 1231/1310 (далі – Порядок), яким визначено механізм підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, у випадку ліквідації підприємств, установ або організацій без визначення правонаступника.
Згідно із пунктом 11 Порядку, для підтвердження стажу роботи до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання необхідно надати наступні документи:
1) заяву про підтвердження стажу роботи;
2) довідку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців про ліквідацію підприємства, установи, організації;
3) трудову книжку;
4) документи, видані архівними установами, а саме:
- довідку про заробітну плату (за весь період пільгової роботи);
- копії документів про проведення атестації робочих місць (у разі її проведення);
- копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, про надання відпусток без збереження заробітної плати (в разі відсутності - довідку про їх відсутність);
5) та інші документи, які можуть підтвердити виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.