START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію »

24.03.2015

Із 1 квітня набуває сили Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення». Документ передбачає зміни законодавчих норм, які регулюють питання пенсійного забезпечення за трьома основними блоками.

Перший блок стосується виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на «спеціальних» посадахЗокрема, мова йде про державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, деяких інших ка¬тегорій працівників.
Змінами, внесеними в 14 пенсійних законів, передбачено, що в період роботи на зазначених посадах призна¬чені пенсії не виплачують до звільнен¬ня з роботи. Водночас не має значення вид пенсії та закон, згідно з яким її призначено. Однак пенсіонер має право вибору: про¬довжувати працювати на “спецпосаді” та одержувати заробітну плату чи звільнити¬ся з посади й одержувати пенсію. Зазначена норма не поширюється на інвалідів І й II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, членів сімей загиб¬лих/померлих військовослужбовців, уча¬сників антитерористичної операції. Усі вони на будь-якій роботі отримуватимуть призначену пенсію в повному обсязі.
Пенсіонери-науковці, які працюють на «спецпосадах», зможуть одержувати 85% від належної їм пенсії, обчисленої за загальними правилами. Зазначені нововведення стосувати¬муться майже 11 тис. осіб, які працють на “спецпосадах”.
Зміни набувають чинності з 1 квітня і є черговим кроком уніфікації пенсійно¬го законодавства та запровадження єдиних принципів пенсійного забезпе¬чення для всіх категорій громадян. До 1 травня поточного року уряд по¬винен подати на розгляд Верховної Ради України законопроект, який має остаточно усунути різні підходи в пенсійному забезпеченні.

У другому блоці йдеться про порядок виплати пенсій іншим категоріям працюючих пенсіонерів

Для них передбачено, що в період роботи їм виплачу¬ють 85% від призначеного роз¬міру пенсії. Це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 1,5 розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність — 1423,5 грн. Пенсії, призначені в розмірі, меншому за 1423,5 грн, пенсіо¬нерам, які працюють, виплачу¬ють у повному обсязі. У пенсіонерів, які працюють і ма¬ють розмір пенсії, більший за 1423,50 грн, і яким пенсію вип¬лачуватимуть на рівні 85%. У будь-якому разі розмір пенсії до виплати становитиме не менш як 1423,50 грн. Зазначена норма діятиме до 01.01.2016 р. і стосуватиметься 659 тис. пенсіонерів, або 5,45% від їхньої загальної кількості.
Пенсіонерам, що працюють і є інвалідами І й II груп, інвалідам війни IIІ групи, учасникам бо¬йових дій, членам сімей загиблих/померлих військовослужбовців та пенсіонерів, пенсії яким призначено відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо¬вої служби, та деяких інших осіб”, пенсію виплачують у повному обсязі незалежно від розміру.
У всіх випадках після звільнення з роботи, зокрема й зі “спецпосад", виплату пенсії по¬новлюють у повному обсязі. Статус пенсіонера — який працює або який не працює — і, відповідно, розмір пенсії до виплати органи Пенсійного фон¬ду України визначать за матеріа¬лами пенсійних справ і даними системи персоніфікованою об-ліку. Додатково необхідно пода¬вати документи в органи Пенсій¬ного фонду лише тим пенсіонерам. які своєчасно не виконали передбачене в законодавстві зобов'язання протягом десяти днів поінформувати органи Фонду про працевлаштування/звільнення з роботи.
Якщо документи про звіль¬нення з роботи буде подано після 1 квітня, то виплату пенсії буде здійснено в повному обсязі за весь період, коли пенсіонер уже не працював. Якщо пенсіонер не подасть документи про працевлаштування, зокрема й на “спецпосаду”, то факт роботи обов'язково буде встановлено пізніше за даними системи персоніфікованого об¬ліку. У цьому разі пенсіонер має повернути надміру виплачену суму пенсії.


Третій блок прив'язаний зі зміною умов призначення пільгових пенсій
та пенсій за вислугу років

По-перше, з 01.04.2015р. поетапно змінюється вік жінок, необхідний для призначення пенсій на пільгових умовах.Положення закону
Особи, на яких поширюється дія закону
Вік виходу на пенсію жінок змінюється
із 45 років до 50 років жінки, які народилися після 01.04.1970р.-
- за Списком №1 ( перелік особливо шкідливих та особливо важких професій і робіт, котрий затвердив Кабінет Міністрів України)

із 50 років до 55 років жінки, які народилися після 01.04.1965р. – за - за Списком №2 ( перелік шкідливих та важких професій і робіт, котрий затвердив Кабінет Міністрів України)
- трактористи-машиністи
- доярки, свинарки
- зайняті на вирощуванні тютюну
- робітниці текстильного виробництва
- водії міського пасажирського транспорту

Цей процес відбуватиметься поступово впродовж 10 ро¬ків: щороку вік збільшуватиметься на 6 місяців. Зазначена зміна необхідна для узгодження пільгового пенсійного віку жінок із загальним пенсійним віком для жінок, який поетапно змінюється починаючи з 1 жовтня 2011 року.
Також поетапно на 6 місяців за рік збільшується загаль¬ний стаж роботи для призначення пенсій на пільгових умовах. Тривалість пільгового стажу залишається без змін.
По-друге, на 5 років поетапно протягом 10 років на 6 мі¬сяців за рік збільшується тривалість загального стажу роботи, потрібного для призначення пенсії за вислугу років, а для окремих категорій працівників — необхідної вислуги років. Це стосується, зокрема, робітників локомотивних бригад, працівників на польових геологорозвідувальних роботах, робітників на лісозаготівлях та лісосплаві, плавскладу флоту, працівників освіти та охорони здоров'я, арти¬стів та інших.
Водночас умови призначення пенсій за вислугу років у частині тривалості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінними.
Наприклад: учитель, лікар, які на 1 квітня 2015 року від¬працювали по 25 років, зможуть у будь-який час після звіль¬нення з роботи скористатися своїм правом на призначення пенсії за вислугу років.
Зміни умов призначення пільгових пенсій та пенсій за вислугу років стосуватимуться лише нових пенсіонерів.