START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Постанова »

30.01.2015

Управління соціального захисту населення Тетіївської районної державної адміністрації повідомляє, що Згідно із Законом N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 з 01.01.2015 набули чинності зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Закон України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76-VІІІ серед іншого позбавляє низки пільг дітей-чорнобильців, а також осіб, віднесених до категорії 4 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.
Пільги та компенсації дітям, які постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх батькам передбачені статтею 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон № 796).
Дітей, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та їхніх батьків позбавили пільг щодо:
повного державного забезпечення до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги;
безплатного проїзду в межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину;
щомісячних виплат, передбачених п.п. 6, 8 ч. 1 ст. 30 Закону № 796; (безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, ПТУ);
виплати грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у т.ч. і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні;
щорічного безплатного забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення;
надання путівки для оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах жінкам, які проживають на території радіоактивного забруднення, під час вагітності.
Особи, віднесені до категорії 4 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, також позбавлені пільг, передбачених Законом № 796. Адже статтю 23 Закону № 796, яка визначала пільги для цієї категорії чорнобильців, вилучено.
Згідно із Законом України від 28.12.2014 №76-VIII до чорнобильського законодавства внесені зміни, в яких 4 зона (зона посиленого радіоекологічного контролю) скасовується. Відповідно, залишається 3 зона (зона гарантованого добровільного відселення) – 2 населених пункти (с. Чичиркозівка та с. Княжа Звенигородського району), де розташовані два навчально-виховних комплекси, в яких навчається 121 дитина, які мають право на безплатне харчування.
Згідно із Законом України від 28.12.2014 №76-VIII до чорнобильського законодавства внесені зміни, в яких на оздоровлення мають право лише І категорія та діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника . Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого, щорічна допомога на оздоровлення виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
{ Текст статті 48 в редакції Закону N 2532-XII ( 2532-12 ) від 01.07.92; із змінами, внесеними згідно із Законами N230/96-ВР від 06.06.96, N 563-XIV ( 563-14 ) від 25.03.99, N 2638-III ( 2638-14 ) від 11.07.2001; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; стаття 48 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
{ Текст статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2532-XII ( 2532-12 ) від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано еконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; текст статті 50 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }
Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4
Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
{ Текст статті 51 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 2.05.2008; текст статті 51 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }
Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
{ Частини першу та другу статті 52 замінено однією частиною згідно із Законом N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }
Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника
Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, становлених для осіб, які втратили працездатність.
{ Текст статті 53 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }
Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по нвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.
{ Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 01.07.92, Декретом N 29-93 від 26.03.93, Законами N 3285-12 від 17.06.93, N 230/96-ВР від 06.06.96, N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007; текст статті 53 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }
Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.
{ Стаття 60 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }

За більш детальною інформацією просимо звертатись
- до управління соціального захисту населення Тетіївської районної адміністрації за адресою:
м.Тетіїв, вул. Комсомольська, 5 , каб.15
Приймальні дні та години: понеділок-четвер 8:00-17:00; п’ятниця 8:00-16:00; обідня перерва 12:00-12:45; тел.. (04560)52353
- до управління Пенсійного фонду України в Тетіївському районі за адресою:
м.Тетіїв, вул. Цвіткова, 11 , каб.18
Приймальні дні та години: понеділок-четвер 8:00-17:00; п’ятниця 8:00-16:00; обідня перерва 12:00-12:45; тел..(04560)52731


Лариса Биховцова -
начальник відділу у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи