START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Постанова »

15.01.2015

Тетіївський районний центр зайнятості повідомляє, що 28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці « №77-VІІІ ,який набув чинності з 1 січня 2015 року.
Зазначеним Законом внесено зміни до Кодексу Законів про працю України, зокрема вилучено статтю 24 п.1 щодо обов’язку державної служби зайнятості здійснювати реєстрацію трудових договорів,укладених між працівником та фізичною особою.
Також, статтю 24 Кодексу законів про працю України викладено у новій редакції,яка передбачає,що працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору,оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, в порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.
Таким чином, до приведення нормативно-правових актів у відповідність із зазначеним Законом, органи державної служби зайнятості повинні керуватися його нормами, а тому реєстрація трудових договорів, укладених між працівником та фізичною особою, з 1 січня 2015 року органами державної служби зайнятості не здійснюється.
З 01.01.2015 року вступив в дію Закон України №76-VIII від 28 грудня 2014 р. «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», яким вилучено із Закону України «Про зайнятість населення» ст.49 «Особлива гарантія для окремих категорій безробітних, які втратили роботу в зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці». Відповідно до цих змін видача клопотання центрами зайнятості про достроковий вихід на пенсію безробітних відмінена з 01 січня 2015 року.