START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Постанова »

13.01.2015

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та нормативних актів, що забезпечують його виконання Тетіївська районна державна адміністрація протягом 2014 року проводила діяльність на виконання таких основних завдань:
- планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів;
- перегляду регуляторних актів, виконання заходів з відстеження їх результативності;
- оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності.
При плануванні діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів вивчалися проблеми господарських відносин, які потребують державного регулювання на рівні місцевих органів виконавчої влади. План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Тетіївської райдержадміністрації на 2014 рік був затверджений від 05.12.2013 №14 і оприлюднений в районній газеті «Тетіївська земля» №98 від 13.12.2013 року.
В план були включені проекти регуляторних актів «Про організацію роботи та утворення районної конкурсної комісії з організації роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів» та «Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території Тетіївського району».
Згідно Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» та з метою удосконалення фінансової підтримки малого та середнього бізнесу був розроблений проект розпорядження «Про організацію роботи та утворення районної конкурсної комісії з організації роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів». Даний проект розпорядження після оприлюднення та обговорення було направлено на погодження Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, який був повернутий на доопрацювання. Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації з 1 жовтня по 24 листопада 2014 року провів періодичне відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.04.2007 № 269 «Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», яким визнано регуляторний акт таким, що не досягнув задекларованих цілей і реалізація його положень неефективна. Керівництвом райдержадміністрації було вирішено тимчасово призупинити роботу по даному проекту регуляторного акту до наступних вказівок.
Змінений план підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затверджений від 02.10.2014 року №9, оприлюднений в районній газеті «Тетіївська земля» №81-82 від 10.10.2014 року. В переліку залишився проект регуляторного акту «Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території Тетіївського району», який разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднений на офіційному сайті Тетіївської районної державної адміністрації від 18.11.2014 в рубриці «Регуляторна діяльність» за посиланням http://tet.gov.ua/index.php?mod=news&id=2053.
Також до зміненого плану були додані проекти регуляторних актів «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Тетіївської райдержадміністрації» (оприлюднений на офіційному сайті Тетіївської районної державної адміністрації від 13.11.2014 в рубриці «Адміністративні послуги» за посиланням http://tet.gov.ua/index.php?mod=news&id=2029) та «Про затвердження Переліку адміністративних послуг» (оприлюднений на офіційному сайті Тетіївської районної державної адміністрації від 22.12.2014 в рубриці «Адміністративні послуги» за посиланням http://tet.gov.ua/index.php?mod=news&id=2128). До кожного з них були розроблені аналізи регуляторного впливу, що були оприлюднені разом з проектами регуляторних актів.
План підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Тетіївської райдержадміністрації на 2015 рік затверджений головою райдержадміністрації від 09.12.2014 №11 та оприлюднений на офіційному сайті Тетіївської районної державної адміністрації від 09.12.2014 в рубриці «Регуляторна діяльність» за посиланням http://tet.gov.ua/index.php?mod=news&id=2103.
У процесі регуляторної діяльності райдержадміністрацією постійно проводиться взаємодія з суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями.
Інформація про здійснення державної регуляторної політики розміщується на офіційному веб-сайті Тетіївської райдержадміністрації [url=www.tet.gov.ua target=_self]www.tet.gov.ua[/url] та опубліковується в районній газеті «Тетіївська земля».