START SES
« Графіки прийому | Постанова »

08.01.2015

Верховна Рада України прийняла Закон України №76-VII від 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік", який надруковано в газеті «Голос України» від 31.12.2014 року № 254. В бюджеті закладені основні соціальні показники, на основі яких розраховуються розміри соціальних гарантій (мінімальний розмір оплати праці, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х або 6-ти років та багато інших): мінімальна заробітна плата та прожиткові мінімуми.
Згідно зі статтею 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" станом на 01.01.2015 року мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 1218 гривень.
На основі значень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму та відповідно до норм Податкового кодексу України (ПКУ) податкова соціальна пільга (ПСП) у 2015 році буде мати такі показники:
Гранична сума для застосування податкової соціальної пільги: 1710 гривень,
Звичайна соціальна пільга (100%) – 609,00 гривень,
Підвищена соціальна пільга (150%) – 913,50 гривень,
Підвищена соціальна пільга (200%) – 1218,00 гривень.
Зауважимо, що частиною 4 пункту 1 розділу XIX (Прикінцеві положення) Податковий кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.
Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік" в бюджеті на 2015 рік закладені наступні соціальні показники:
Мінімальна заробітна плата у 2015 році:
з 1 січня 2015 року – 1218 гривень;
з 1 грудня 2015 року - 1378 гривень.

Прожитковий мінімум у 2015 році:
для працездатних осіб:
з 1 січня 2015 року – 1218 гривень;
з 1 грудня 2015 року - 1378 гривень.
в середньому на одну особу:
з 1 січня 2015 року – 1176 гривень;
з 1 грудня 2015 року - 1330 гривень.
для дітей віком до 6 років:
з 1 січня 2015 року – 1032 гривні;
з 1 грудня 2015 року - 1167 гривень.
для дітей віком від 6 до 18 років:
з 1 січня 2015 року – 1286 гривень;
з 1 грудня 2015 року - 1455 гривень.
для осіб, які втратили працездатність:
з 1 січня 2015 року – 949 гривень;
з 1 грудня 2015 року - 1074 гривні.
Нагадаємо алгоритм розрахунку ПСП:
Гранична сума для застосування податкової соціальної пільги: прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень (п. 169.4.1 ПКУ)
Величина податкової соціальної пільги: дорівнює 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (п. 169.1.1 ПКУ)