START SES
« Графіки прийому | Постанова »

30.12.2014

Порядок формування та подання страхувальниками звіту з ЄСВ затверджено наказом МДЗ від 09.09.2013 № 454 (далі — Порядок № 454).
Відповідно до пункту 4.9 Порядку № 454 відомості про суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати (доходу) у звітному місяці формуються страхувальником у таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку у розрізі кожної застрахованої особи.
Cтрахувальник заповнює графу 10 «Код типу нарахувань» лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1–12.
З кодом типу нарахувань 10 відображають суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток. Для суми компенсації за невикористану щорічну відпустку, яку виплачують працівнику при звільненні, зазначений код не застосовується.
У графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» передбачено відображення виплати суми нарахованої заробітної плати. При цьому сума нарахованої зарплати включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Згідно з підпунктом 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток відносять до фонду додаткової зарплати.
Отже, суму компенсації за невикористану відпустку, яку виплачують при звільненні працівника, відображають у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 454 у складі нарахованої зарплати працівнику за звітний місяць. Код типу нарахувань для такої виплати не встановлено. Тому у графі 10 «Код типу нарахувань» треба проставити прочерк. Але у графі 9 «Код категорії ЗО» необхідно зазначити код 01.