START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Постанова »

22.12.2014

Про затвердження Переліку
адміністративних послуг

Відповідно до пункту 1 статті 13, статей 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 05.03.2013 №82 "Про організацію виконання в області закону України "Про адміністративні послуги"", до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Про деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою подолання адміністративних бар’єрів, спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг:
1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються Єдиним дозвільним центром Тетіївської районної державної адміністрації (додаток 1) та Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади , які надаються через центр надання адміністративних послуг (додаток 2).
Взяти до відома, що пукти 31,32,47-51 додатку набирають чинності з 1 вересня 2014 року , пункти 1-8, 11-21, 24-30 набирають чинності з 1 жовтня 2014 року , пункти 9,10,22,23,33-46 набирають чинності з 1 січня 2015 року.
2. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації подати це розпорядження до Тетіївського районного управління юстиції на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.1992 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
3. Відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації забезпечити опублікування цього розпорядження на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в газеті "Тетіївська земля".
4. Визнати такими , що втратили чинність розпорядження голови адміністрації від 29 серпня 2014 року № 328 «Про внесення змін до розпорядження голови адміністрації від 16.12.2013 №635 «Про затвердження переліку адміністративних послуг» від 16.12.2013 № 635 «Про затвердження переліку адміністративних послуг».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Возного О. П.

Голова адміністрації В.Й.Кизимишин
Додаток 1
Перелік адміністративних послуг, які надаються Єдиним дозвільним центром
Тетїївської районної державної адміністрації
1 Державний адміністратор Тетіївської районної державної адміністрації Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб»єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки Закон України
« Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Кодекс цивільного захисту України Постанова КМУ від 05.06.2013р № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб»єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»
2 Державний адміністратор Тетіївської районної державної адміністрації Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів ), які здійснюють введення в обіг харчових продуктів , підконтрольних санітарній службі Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон України « Про безпечність та якість харчових продуктів»
Постанова КМУ №712 від 12.05.2007р «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей»
3 Державний адміністратор Тетіївської районної державної адміністрації Видача ордеру на проведення земляних робіт для фізичних осіб СТ. 29 ЗУ «Про планування і забудову території « від 20.04.2000р № 1699-ІІІ Постанова КМУ від 20.05.2009 № 489
4 Державний адміністратор Тетіївської районної державної адміністрації Видача вихідних даних для проектування об»єктів містобудування Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992р. Постанова КМУ від 20.05.2009 № 489
5 Державний адміністратор Тетіївської районної державної адміністрації Видача висновку про можливість розміщення об»єкта Земельний кдекс України (ст..151 п.7) Постанова КМУ від 20.05.2009 № 489
6 Державний адміністратор Тетіївської районної державної адміністрації Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів ) з виробництва , змішування та приготування кормових добавок, преміксів та кормів Закон України «Про ветеринарну медицину» Постанова КМУ №712 від 12.05.2007р «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей»
Додаток 2

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг органів виконавчої влади,
які надаються через центр надання адміністративних послуг

Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання
адміністративної послуги
1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”
2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців —“—
3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи —“—
4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття —“—
5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців —“—
6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них —“—
7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення —“—
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”
9. Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна) Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно —“—
11. Реєстрація громадського об’єднання Закон України “Про громадські об’єднання”
12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання —“—
13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту —“—
14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання —“—
15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання —“—
16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення —“—
17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання Закон України “Про громадські об’єднання”
18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”
19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження —“—
20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження —“—
21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника —“—
22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення) Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
23. Оформлення та видача проїзного документа дитини Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”
24. Оформлення та видача паспорта громадянина України Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
27. Реєстрація місця проживання особи Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
28. Зняття з реєстрації місця проживання особи —“—
29. Реєстрація місця перебування особи —“—
30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи —“—
31. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці* Закон України “Про охорону праці”
32. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування* Закон України “Про дорожній рух”
33. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку —“—
35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу —“—
37. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу —“—
38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу —“—
39. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу —“—
40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: —“—
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
41. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) Земельний кодекс України
42. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України “Про землеустрій”
43. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями —“—
44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників —“—
45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України “Про оцінку земель”
46. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”
47. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
48. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки Кодекс цивільного захисту України
49. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт* Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
50. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт* —“—
51. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації* Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
52. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності** Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

___________
*Надання послуг здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені при Київській міській держадміністрації, міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є адміністративними центрами областей.
**Надання послуг регіональних та місцевих дозвільних органів здійснюється в дозвільних центрах, утворених відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, які є складовою частиною центрів надання адміністративних послуг.
Аналіз регуляторного впливу
розпорядження голови Тетіївської районної державної адміністрації
«Про затвердження Переліку
адміністративних послуг»

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
Проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».
Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (далі - Закон) центр надання адміністративних послуг надає послуги відповідно до переліку адміністративних послуг, що визначається органом, який його утворив - Тетіївською районною державною адміністрацією.
Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, має включати адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Прийняття розпорядження голови Тетіївської районної державної адміністрації «Про Перелік адміністративних послуг» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в районі :
- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;
- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.
- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;
- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

2. Цілі державного регулювання.
Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в районі шляхом визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Тетіївської районної державної адміністрації.
Прийняття розпорядження забезпечить дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як дана процедура не відповідає вимогам Закону.
Від такої альтернативи необхідно відмовитись.
Прийняття даного проекту розпорядження дасть можливість:
- звернувшись до адміністратора у центрі суб’єкти господарювання та громадяни матимуть можливість раціонально скоротити кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
- безперешкодно суб’єктам господарювання та громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;
- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.
На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Для розв’язання проблемного питання пропонується прийняти розпорядження голови Тетіївської районної державної адміністрації «Про Перелік адміністративних послуг», які надаються через Центр надання адміністративних послуг .
Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через Центр надання адміністративних послуг Тетіївської районної державної адміністрації, а також реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.
На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.
Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.
Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження. Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.
Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
Даний регуляторний акт, певним чином, впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Проведення аналізу вигод та витрат у повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних та економічних моделей, тощо.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється його дія, наведені вигоди та витрати у текстовій формі та занесені до таблиці вигод та витрат.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави - Дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
- Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Немає, реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету.
Інтереси суб’єктів господарювання Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. немає
Інтереси громадян Забезпечення прозорості в системі надання адміністративних послуг, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг немає

Проаналізувавши вигоди та витрати, що виникають від запровадження регуляторного акта, вважаємо за доцільне впровадження зазначеного розпорядження.

7. Строк дії регуляторного акта.
Пропонується встановити необмежений термін дії розпорядження – до внесення змін у перелік адміністративних послуг, обумовлених змінами у чинному законодавстві, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.
Показники результативності регуляторного акта.
У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:
- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації;
- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
- кількість наданих адміністративних послуг;
- середній термін розгляду звернення;
- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних, наданих працівниками Центру надання адміністративних послуг.
Базове відстеження результативності дії цього акту буде здійснено в порядку та строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.
Не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, буде проведене повторне відстеження результативності цього акту, де будуть відображені показники за період, з моменту закінчення проведення базового відстеження.
За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акта, при умові його чинності, буде здійснено періодичне відстеження результативності, де будуть відображені відповідні показники, у порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.