START SES
« Графіки прийому | Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів »

18.11.2014

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
Заступника голови Київської обласної державної адміністрації, керівника Обласного штабу допомоги учасникам АТО та їх сім’ям Дмитра Христюка

Протягом тижня на гарячу лінію Обласного штабу допомоги учасникам АТО та їх сім’ям приходить чимала кількість звернень щодо юридичних консультацій військовослужбовців. З поміж актуальних питань – поняття та законодавче закріплення ротації військовослужбовців, а також отримання військовослужбовцями у власність земельних ділянок.

1. Поняття та законодавче закріплення ротації військовослужбовців.
Ротація кадрів (від лат. rotatio – круговий рух) - метод формально-номенклатурного проходження ключових посад фахівцями різних рівнів для прискорення свого службово-професійного зростання.
Ротація передбачає планове службове переміщення або істотну зміну посадових обов'язків працівника. В цілому інтенсивне застосування ротації вважається позитивним фактором і має вплив на кінцевий результат. Зміна місць дає можливість порівняти ситуації, швидше адаптуватися до нових умов.
Поняття ротації існує і у військовій сфері та регламентоване у Концепції
кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017 року, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 04.12.2013 № 843. Дана концепція визначає ротацію кадрів, як процедуру планомірної зміни службової діяльності шляхом переміщення персоналу на відповідні посади з метою підвищення його кваліфікації та набуття досвіду або більш доцільного використання.
На жаль, детального законодавчого закріплення поняття ротації та принципів її здійснення у лавах військовослужбовців не знайшло.
Постанова Верховної Ради України “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави” від 06.05.2014 № 1238-18 закріпила рекомендації щодо вжиття заходів з проведення кожних 45 діб ротації та звільнення осіб, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, окрім тих, які виявили бажання продовжувати військову службу в особливий період. Ці заходи були проведені шляхом видачі указів Президента України “Про часткову мобілізацію” від 17.03.2014 № 303/2014, від 06.05.2014 № 454/2014, від 21.07.2014 № 607/2014, які забезпечили доукомплектування та ротацію військових кадрів.
Ротація підрозділів, які забезпечують виконання завдань оборони та військову присутність у проблемних регіонах країни, здійснюється у плановому порядку підрозділами, які укомплектовані військовослужбовцями військової служби за контрактом, особами, призваними на військову службу за призовом, осіб офіцерського складу, та військовослужбовців строкової військової служби після їх відповідної підготовки.

Концепція кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017 року, затверджена наказом Міністерства оборони України від 04.12.2013 № 843;
Постанова Верховної Ради України “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави” від 06.05.2014 № 1238-18.


2. Отримання військовослужбовцями у власність земельних ділянок.
Повторно інформуємо щодо особливостей отримання земельних ділянок військовослужбовцями та членами їх сімей.
Першочергове право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва передбачено для ( п. 14 ст. 12, п. 18 ст. 13 та п. 15 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»):
учасників бойових дій;
учасників війни;
інвалідів війни;
сімей загиблих військовослужбовців.
Право на одержання земельної ділянки для будівництва жилого будинку в населених пунктах, обраних ними для проживання, мають (п. 6 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»):
військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов;
батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби.
На виконання доручення Держземагентства України щодо забезпечення підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців, які виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції, стимулювання військовослужбовців в особливо небезпечний час, територіальними органами Головного управління Держемагентства проводяться роз’яснювальні заходи щодо можливості отримання військовослужбовцями у власність земельних ділянок для:
будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд,
для ведення садівництва,
для індивідуального дачного будівництва.
Зокрема, при зверненні військовослужбовців з відповідним документом, що посвідчує факт призову особи до військової частини або безпосередню участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо), їм надається допомога при складанні заяви про надання у власність земельної ділянки, забезпечується надання графічного матеріалу з бажаним місцем розташування земельної ділянки та в межах законодавства надається всебічна консультативна допомога щодо подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.
Для формування списків та заявок на отримання земельних ділянок з державної або комунальної власності військовослужбовцям, військовозобов'язаним особам, резервістам, учасникам антитерористичної операції або їх родичам необхідно звернутися із відповідною заявою до Управління Держземагентства у відповідному районі області, де вони проживають, або на особисту гарячу лінію Голови Агентства за номером 0-800-301-071.

Законодавча база: - Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.


Для отримання додаткової інформації звертайтеся за тел.: (063) 730 84 39.