START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Хто являється суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України »

05.08.2014

нерезидентом розрахунків у гривнях за придбані у резидента акції
Нерезидент – інвестор може здійснити розрахунки за придбані у резидента акції через інвестиційні рахунки в гривнях.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у іноземній валюті, валюті України та у формі придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів.
У разі здійснення інвестицій в Україну у грошовій формі іноземний інвестор має право відкрити інвестиційний рахунок та перерахувати на нього іноземну валюту із-за кордону, здійснювати продаж іноземної валюти з інвестиційного рахунку та зараховувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти, для подальшого здійснення іноземної інвестиції.
Порядок іноземного інвестування в Україну встановлено Положенням про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженим постановою Правління НБУ від 10.08.05 № 280.